Mattilsynet vil frata eiere retten til å avlive kjæledyrene

Mattilsynet vil endre dyrevelferdsloven slik at eiere som ikke klarer å ta vare på sine kjæledyr, ikke lenger kan få bestemme om dyrene skal avlives.

afp000298314-DCD0nhREIw.jpg

Landbruksdepartementet skal i løpet av høsten avgjøre om dyrevelferdsloven skal endres slik at eierne mister denne valgmuligheten, melder NRK.

Ifølge dyrevelferdsloven har Mattilsynet hjemmel til å ta dyr i forvaring dersom eieren ikke klarer å ta tilstrekkelig vare på det. Men dersom dyret ikke kan komme tilbake til eieren, er det eieren selv som bestemmer om dyret kan omplasseres eller ikke, om det kan selges, og dermed også om det skal avlives til tross for at Mattilsynet mener det kan leve videre hos en annen eier.

Ifølge Dyrevernalliansen skjer det relativt ofte at eiere som har mishandlet dyrene sine, krever at de må dø, framfor å bli omplassert eller solgt.

— Vi ser utfordringer med dagens dyrevelferdslov akkurat på det punktet, og derfor vil vi gjøre en vurdering på om vi skal endre dyrevelferdsloven, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal (Frp) i Landbruksdepartementet.

Blåfjelldal sier departementet vil konkludere senest i løpet av høsten.