Norge

Utsultet isbjørn gjorde rekorddykk

Isbjørnen ved Svalbard var så avmagret og utsultet at den overgikk seg selv for å få en sel å putte i magen.

 • Hilde Harbo

Global oppvarming gjør at havisen smelter og at isbjørnens jaktområder blir stadig mindre mens jaktsesongen blir kortere. Isbjørnen risikerer å gå så mange måneder uten mat at den blir desperat sulten og avmagret. Forskere advarer om at bestanden kan være i fare, selv om den siste tellingen fra i år gir et mer optimistisk bilde.

Den svenske fotografen Kerstin Langenberger er blant dem som har observert utsultede isbjørner, og nylig tok hun et bilde av en svært mager hunnbjørn på Svalbard.

Også mannskap og passasjerer på den luksuriøse polaryachten MV «Lars», som var på tokt i drivisen nord for Spitsbergen i august i fjor, var vitne til en sykelig tynn isbjørn på desperat jakt etter mat.

Den magre hannbjørnen lå og skulte rundt seg på et stort isflak da den oppdaget tre storkobber som lå spredt på et annet isflak 150 til 200 meter unna. Mens to om bord på skipet filmet, gled isbjørnen stille ned i vannet og svømte først på overflaten i retning selene.

Se video av hendelsen øverst.

Normaldykket er et halvt minutt

Normalt er en isbjørn bare rundt et halvt minutt under vann før den kommer opp for å puste og sjekke hvor byttet befinner seg. Selv om den er en ypperlig svømmer og har svømmehud mellom tærne, har fagfolk regnet to minutter som den øvre grense for hvor lenge den kan være under vann.

Inntil denne augustdagen var det ikke dokumentert noe isbjørndykk lengre enn 72 sekunder — det ble rapportert av den anerkjente isbjørnforskeren Ian Stirling i 1974.

Men i august i fjor skulle denne rekorden for dokumenterte dykk bli grundig slått.

Overraskelsesangrep

Da isbjørnen utenfor Svalbard var rundt 35 - 40 meter fra den første selen på isflaket, dykket den for å foreta et overraskelsesangrep. Selen lå med hodet ned, men etter noen sekunder løftet den hodet og begynte årvåkent å se fra side til side. 32 sekunder etter at isbjørnen dykket, forsvant selen plutselig under vann. Isbjørnen var fortsatt ikke å se.

Dette avmagrede dyret satte verdensrekord i dykking for isbjørner da den prøvde et desperat overraskelsesangrep på en storkobbe ved Svalbard. Foto: RINIE VAN MEURS

De to andre selene løftet hodene for å se seg rundt da den første jumpet ned i vannet, men de ble liggende rolig på isflaket. Lite tydet på at de været fare. Se video av isbjørndykket i vinduet øverst.

Skjøt opp av vannet

Storkobber er blant isbjørnens desiderte middagsfavoritter. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Plutselig skjøt isbjørnen opp fra vannet ved isflaket og kastet seg frem like foran en av selene. Da hadde den dykket uten å trekke pusten i hele tre minutter og ti sekunder. Den hadde svømt 45 — 50 meter under vann.Dykket var ikke bare filmet fra skipsbroen. Hele jakten var også observert gjennom kikkerter av kapteinen, den erfarne polarguiden Rinie van Meurs og flere passasjerer. Hverken underveis eller ved nøyere studier av videoene var det noe tegn til at isbjørnen hadde vært oppe i havoverflaten.

Selen spant rundt og unnslapp

Da den utsultede isbjørnen endelig var tett opptil et bytte, spant den angrepne selen lynraskt rundt, slik at bjørnen ikke fikk grabbet tak i hodet, men bare så vidt fikk tak i en bakluffe, før selen klarte å unnslippe ned i vannet.

Da isbjørnen innså at den desperate kraftanstrengelsen hadde vært forgjeves , og at det heller ikke denne dagen ble mat å få, hvilte den andpusten venstre forlabb på isflaket. Slik lå den og peste i nesten 20 sekunder, før den begynte å svømme sakte igjen.

Den erfarne polarguiden Rinie van Meurs observerte rekorddykket. I løpet av 27 somre på Svalbard har han sett hvordan havisen blir tynnere og forsvinner, isbjørnunger dør i første leveår og færre drektige hunner finner hiområder. Foto: RINIE VAN MEURS

Polarguiden van Meurs sendte videomaterialet av det oppsiktsvekkende dykket til isbjørnforskeren Ian Stirling ved University of Alberta i Canada, samme mann som hadde observert det forrige rekorddykket på 70 sekunder. Han gikk god for at dette var ny rekord blant dokumenterte isbjørndykk, og sammen skrev de en artikkel om hendelsen i det vitenskapelige tidsskriftet Polar Biology som ble publisert i august i år.

Tilpasning til minkende havis?

Stirling og van Meurs viser til at isbjørner utviklet seg fra brunbjørner for ca. 500.000 år siden, noe som er kort i et evolusjonsperspektiv. De antyder at evnen til å holde pusten så lenge kan bety begynnelsen på en spesiell tilpasning for å å leve og jakte i et marint miljø som blir stadig mer krevende som følge av klimaendringene.

Samtidig understreker de at isbjørnens dykkeregenskaper ikke kan utvikle seg så raskt at det kompenserer for at det blir vanskeligere å jakte sel i takt med at havisen smelter . Så selv om isbjørnen skulle bli stadig flinkere til å bevege seg uoppdaget og under vann når det blir lengre mellom isflakene der selene ligger, vil klimaendringene allikevel gjøre det vanskeligere for isbjørnen å skaffe seg mat og overleve.

Les også: For 100 år siden var det over 200 norske båter på selfangst. I år er det én båt som går ut.

Polbassenget kan bli isfritt

Ber den om at havisen ikke må fortsette å smelte? Foto: JOSEPH NAPAAQTUQ SAGE/AP/NTB SCANPIX

Havisen i Arktis er er i løpet av de siste årene redusert i nesten hele Arktis, og ifølge mange klimamodeller vil det skje en dramatisk reduksjon i havisdekket i dette århundret. Klimamodellene gir indikasjoner på at hele polbassenget vil være isfritt om sommeren i løpet av få tiår.Såkalte modelleringer utført av US Geological Survey i 2007 viste at verdens isbjørnbestand kan være redusert til en tredjedel av dagens antall innen 2050. Isbjørnen er helt avhengig av isdekket for å finne mat og bevege seg mellom jakt— og hiområder. Også isbjørnens viktigste byttedyr, som ringsel og storkobbe, er helt avhengig av havisen for å finne mat.

Nå har fem artktiske land laget enplan for å redde isbjørnen.

Polarguiden Rinie van Meurs ser mange nyfødte isbjørnunger ved Svalbard, men knapt noen som har overlevd det første leveåret. Mindre havis gjør at de må svømme langt med moren for å jakte på mat, og mange dør av nedkjøling underveis. Foto: STEVE AMSTRUP/AP/NTB SCANPIX

— Isbjørnungene dørRinie van Meurs har tilbrakt de siste 27 somrene ved Svalbard og ledet nesten 200 ekspedisjonscruise i området - de siste ti årene mest fokusert på isbjørn.

— Havisen har endret seg mye i denne perioden, både når det gjelder mengde og tykkelse. De første årene var det vanskelig å seile rundt øygruppen i august på grunn av mye is. Nå kan vi enkelte år gå hele veien rundt allerede i juli. Det er også svært sjelden at vi ser flerårsis.

Van Meurs er også bekymret for isbjørnenes reproduksjon og overlevelsesevne.

Fryser ihjel på lange svømmeturer

— Jeg ser mange isbjørner med nyfødte unger, men knapt noen med ettåringer. Det er faktisk to år siden jeg så ettåringer. Dette må bety at dødeligheten i det første leveåret er veldig høy , sier van Meurs.

Samtidig som havisen reduseres, må isbjørnene svømme lengre og lengre mellom flakene. Det er ikke alle steder det holder med et solid jump. Foto: BELTRA/REUTERS / NTB SCANPIX

Han har snakket med forskere som sier dette blant annet skyldes den tidlige oppbrekkingen av havisen. For å finne gode jaktområder må mødrene nå ta ungene sine med på lange svømmeturer. Underveis dør ungene av nedkjøling fordi de ennå ikke er utviklet til å tåle lange opphold i iskaldt sjøvann.Den krympende havisen gjør det også vanskelig for drektige hunnbjørner å nå sine tradisjonelle hiområder, der de føder og oppholder seg med nyfødte unger noen måneder. Øygruppen Kong Karls Land på Svalbard har vært regnet som et av de beste områdene for å gi i hi, og der var det tidligere opptil 12 isbjørnhunner pr. kvadratkilometer. De siste årene har det bare vært fem til seks hunner på hele hovedøya, sier van Meurs.

Kilder: Tidsskriftet Polar Biology, Norsk Polarinstitutt, WWF, miljostatus.no/Miljødirektoratet, Wikipedia, Artsdatabankens faktaark, Store Norske Leksikon.

 1. Les også

  Inn i isbreens indre hemmeligheter

 2. Les også

  Skitur gjennom arktisk sommerpudder på Svalbard

 3. Les også

  Kineserne jakter ressurser på Svalbard og i Arktis

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Advarer mot å spise blåskjell en rekke steder

 2. NORGE

  Ikke lenger fylleslag i bystyret

 3. NORGE

  Barna våre dør! Hører du!

 4. NORGE

  Velkommen til Norges mest isolerte asylmottak

 5. NORGE

  Leier kontorer for 17 mill. statlige kroner årlig i Oslo sentrum – 300 meter unna står deres egne lokaler tomme og forfaller

 6. NORGE

  Ingen nye avhør i Tina-saken