• Den kinesiske mur ble bygget mot angripende mongolske horder, mens Hadrians mur i romernes Britannia skulle beskytte mot ville stammer fra nord.
  • I vår nære historie stengte Berlinmuren østtyskerne inne i sitt eget land, og murens fall var et historisk øyeblikk.
  • Nå bygges det nye stengsler både i Europa og ellers i verden. I dag er det krigsflyktninger og andre migranter, men også terrorister og smuglere, som skal stenges fysisk ute .

1. UNGARN/SERBIA

— Vi har nettopp revet murene i Europa. Vi kan ikke begynne å bygge nye , sa EU-kommisjonens talskvinne Natasha Bertaud da det i sommer ble kjent at Ungarn bygger et fire meter høyt og 175 kilometer langt piggtrådgjerde på grensen mot Serbia. Denne grensen har vært korridoren inn til EU og Schengen for over 100.000 migranter bare i år.

Ungarn har nå bygget en gigantiisk piggtrådmur for å holde migranter ute. Her er det flyktninger fra krigen i Syria som forsøker å komme seg over grensen fra Serbia og inn i Schengen-landet Ungarn.
Darko Bandic/NTB Scanpix

Ungarske myndigheter setter inn over 2000 politifolk med hester, hunder og helikoptre for å styrke vaktholdet langs denne muren. De vurderer også å sette inn hæren for å håndtere de rekordmange migrantene – svært mange av dem krigsflyktninger fra Syria.I tillegg planlegger landet å skjerpe straffeloven for å ramme menneskesmugling hardere, samtidig som de juridiske prosedyrene for å håndtere migranter skal bli mer effektive.

Les mer om Ungarns mange tiltak mot migrantene:

EU-landet Ungarn er med i Schengen-samarbeidet. Det betyr at flyktningene som klarer å komme seg over grensen til Ungarn vil kunne reise videre til andre Schengen-land. Ungarn er kjent for å ha en lite flyktningevennlig politikk, så de fleste migrantene ønsker å benytte seg av muligheten til å dra til andre europeiske land. De forsøker også å unngå å bli registrert i Ungarn som første asylland, fordi de da kan sendes tilbake dit dersom de søker asyl i et annet Schengen-land.

FNs flyktningeorganisasjon UNHCR har advart om at den ungarske grensemuren kan være i strid med menneskerettighetene fordi den kan bli en barrière mot retten til å søke asyl.

Vil du lese deg opp på flyktningesitusjonen, anbefaler vi disse artiklene:

  • **I analysen:

konkluderer Per anders Madsen, Aftenpostens kommentator,blant annet med at Europa må si ja til langt flere med beskyttelsesbehov.** Nylig skrev han også denne kommentaren:

Les også: «Europa må rive ned muren»:

2. HELLAS/TYRKIA

Grensen mellom Hellas og Tyrkia ble i praksis stengt da Hellas i 2012 bygget et 12,5 kilometer langt gjerde av piggtrådballer der hvor den strie elven Evros ikke utgjør en effektiv barrière mot passering. Muren var en reaksjon på de mange migranter som tok seg inn i EU via Tyrkia.

Hellas' piggtrådgjerde på grensen mot Tyrkia er sterkt kritisert av menneskerettighetsorganisasjoner.
Nikolas Giakoumidis/NTB Scanpix

Konsekvensen av at det ble vanskeligere å passere den tyrkisk-greske grensen, er at flere forsøker å ta seg til Europa gjennom livsfarlige båtreiser over Middelhavet.Mer om det greske gjerdet i denne reportasjen:

3. BULGARIA/TYRKIA

Bulgarske myndigheter reiste i fjor en 30 kilometer lang piggtrådmur for å stanse krigsflyktninger fra Syria som tar seg ulovlig over grensen via Tyrkia. Bulgaria vil tvinge flyktningene til å bruke de offisielle grenseovergangene inn i landet og i EU, der de blir registrert og kan søke asyl.

Bulgaria har reist et stort piggtrådgjerde mot grensen til Tyrkia for å holde migranter ute.
Stoyan Nenov/NTB Scanpix

De aller fleste flyktningene vil imidlertid til andre europeiske land enn fattige Bulgaria, og ønsker derfor ikke å få Bulgaria registrert som sitt førsteland. I Europas fattigste land møtes syrerne med piggtråd, hat og et kaldt betonggulv:

4. CEUTA OG MELILLA/MAROKKO

Disse to spanske enklavene på kysten av Marokko er stengt mot resten av Afrika med to parallelle syv meter høye nettingmurer toppet med piggtråd, men med små knivblader i stedet for pigger. Mellom gjerdene er det en fem meter bred asfaltert vei.

Mange migranter fra sub-Sahara har klart å ta seg over muren, som er bevoktet av spanske Guardia Civil, men de kommer sjelden lenger enn til overbefolkede flyktningleire i enklavene.

Selv om disse to spanske territoriene inngår i EU, omfattes de ikke av Schengen-avtalen. Migrantene kan derfor ikke reise fritt videre inn i Spania eller andre EU-land. Allikevel sitter tusenvis av desperate afrikanere på marokkansk side og venter på en mulighet til å ta seg over grensegjerdet. Gjerdet er blitt stormet gjentatte ganger, og noen har forsøkt å svømme inn til Ceuta.

Spania har gjerdet inne enklavene Ceuta og Melilla for å hindre migranter å ta seg over til spansk terrirorium fra Marokko.
Jesus Blasco/NTB Scanpix

Flyktninger er blitt stygt skadet av piggtråden, og flere druknet da de ble beskutt med gummikuler av sivilgardister mens de forsøkte å nå den spanske enklaven:

5. ISRAEL/VESTBREDDEN

Israelske myndigheter begynte å bygge det de kaller en sikkerhetsbarrière mot de palestinske områdene på Vestbredden i 2002, etter en rekke palestinske selvmordsangrep mot israelske mål.

Den vel 700 kilometer lange barrièren består dels av en åtte meter høy mur av betong (dobbelt så høy som Berlinmuren), dels av et betongfundamentet fem meter høyt gittergjerde med en fire meter dyp grøft, piggtrådruller og elektroniske sensorer. Betongmuren har vakttårn og en flere titalls meter bred buffersone med elektriske gjerder, kameraer og sensorer. Området langs muren blir patruljert av militære.

Israel har bygget en mur mot de palestinske områdene på Vestbredden. Bildet viser palestinere på vei til et sjekkpunkt mellom Ramallah og Jerusalem for å be i Al-Aqsa moskéen.
Majdi Mohammed/NTB Scanpix

Rundt 80 prosent av muren går inn på okkupert palestinsk område, slik at mange palestinere er blitt adskilt, har mistet land og levebrød. Mange av de største vannkildene i regionen ligger på palestinsk land, men er nå på israelsk side av muren.Palestinerne klager over lang ventetid og trakassering ved passeringspunktene gjennom muren.

Mens israelske myndigheter sier at muren er bygget av sikkerhetsgrunner, mener palestinske myndigheter at hensikten er å «sementere okkupasjonen og annektere store palestinske landområder.» Antall terroraksjoner mot Israel er gått ned etter at muren ble reist.

I 2004 fordømte den internasjonale domstolen i Haag muren og sa den var ensbetydende med de facto annektering og i strid med internasjonal rett. Israel ble bedt om å rive muren og gi erstatning for konfiskert og ødelagt jord. FN har kalt muren et brudd på folkeretten og uttrykt frykt for at den vil gjøre det «fysisk umulig» å opprette en palestinsk stat.

Israels høyesterett har også bestridt myndighetenes rett til å bygge muren på palestinsk land og uttalt at deler av muren innebærer uberettiget lidelse for palestinerne.

I sommer besluttet Israel å bygge et høyteknologisk grensegjerde mot Jordan som beskyttelse mot IS-angrep fra øst. Landet vil dermed bli helt inngjerdet, fordi det allerede har slike gjerder mot Libanon i nord, Syria i nordøst og Egypt i sør: Bygger mur mot egypt

6. SAUDI-ARABIA/IRAK OG JEMEN

Uroen i regionen har gjort at Saudi-Arabia har satt opp to nye gigantiske grensemurer.

Først ble det bygget et 1800 kilometer langt gjerde langs grensen til Jemen – for å hindre ekstremister, smuglere og ulovlige innvandrere å ta seg inn i landet.

Soldaten vokter Saudi-Arabias nordlige grense - mot Irak.
Faisal al Nasser/NTB Scanpix

Nå bygges en lignende 1000 kilometer lang barrière mot Irak som beskyttelse mot IS, som kontrollerer store deler av områdene nord for grensen. Muren har fem parallelle gjerder, vakttårn og nattkameraer. I tillegg til patruljer langs grensen, har Saudi-Arabia sendt 30.000 soldater til området.

7. MAROKKO/VEST-SAHARA

På 1980-tallet bygget Marokko en 2200 kilometer lang mur gjennom Vest-Sahara. Selve festningsverket er enkelt å krabbe over, men langs det ligger et landminefelt som er et av verdens største.

Bakgrunnen for muren er situasjonen som oppsto da kolonimakten Spania oppga Vest-Sahara i 1975. Drømmen om selvstendighet ble knust da marokkanske invasjonsstyrker rullet inn – stikk i strid med folkeretten.

Marokko har satt opp en minelagt barriere gjennom Vest-Sahara.
Ivan Broadhead

Mange av Vest-Saharas innbyggere, saharawiene, flyktet til leire i Algerie, mens frigjøringsbevegelsen Polisario kjempet mot inntrengerne. Muren ble reist der frontlinjen stoppet.Ifølge en våpenhvileavtale fra 1991 skulle det året etter arrangeres en folkeavstemning om selvstendighet eller innlemmelse i Marokko, men den er ennå ikke gjennomført.

Denne kronikken, skrevet av to studenter som nylig oppholdt seg i de okkuperte områdene i Vest-Sahara, beskriver blant annet forholdene for de saharawiske flyktningene:

Vest-Sahara er rikt på naturressurser, men økonomisk aktivitet kontrolleres av Marokko og marokkanske nybyggere – som får skattelette og subsidier for å slå seg ned i okkuperte områder.

Stadig flere utenlandske selskaper trekker seg ut av Vest-Sahara. Oljefondet kvittet seg i 2005 med eierandeler i et selskap, men får nå kritikk for å ha investert i nye slike selskaper. Norges regjering har frarådet norsk næringsliv å engasjere seg i Vest-Sahara.

8. USA/MEXICO

Den amerikanske grensemuren mot Mexico er 3200 kilometer lang og er bygget i løpet av de siste årene. Hensikten er å stoppe illegale innvandrere fra Mexico, terrorister og våpen— og narkotikasmuglere.

USA har bygget en 3200 kilometer lang mur mot Mexico.
David Maung/NTB Scanpix

Flere mennesker er blitt skutt av amerikanske grensevakter eller har dødd som følge av dårlig behandling i amerikanske varetektsfengsler. Muren har også skapt problemer for bønder og næringsdrivende i grenseområdene på begge sider.Muren er utstyrt med bevegelsessensorer, infrarøde kameraer, droner og vakttårn.

  • Skjebnene på begge sider av grensen er utallige. Forslagene til hvordan masseinnvandringen fra Mexico til USA skal løses, vidt forskjellige. Les reportasjen Den amerikanske mur skrevet av Kristoffer Rønneberg, Aftenpostens korrespondent i USA. Den begynner slik: «Med ryggsekken full drømmer — og lite annet - begynte Sara å gå mot grensen...»

REVET: ØST-TYSKLAND/VEST-BERLIN

Østtyske myndigheter begynte 13. august 1961 å bygge en mur for å skille Vest-Berlin fra Øst-Berlin og resten av DDR.

De kalte den 45,1 km lange Berlinmuren av betong, piggtråd og elektriske gjerder for «den antifascistiske beskyttelsesmuren». I realiteten ble Muren bygget for å forhindre at flere unge og velutdannede østtyskere fra det sosialistiske DDR fortsatte å flykte mot Vest-Tyskland gjennom Berlin.

Først besto Muren av tre parallelle og to meter høye piggtrådgjerder med lyskastere og vakttårn, mens en sammenhengende betongmur ble satt opp i 1965. Den endelige «moderne grensemuren» ble bygget på slutten av 1970-tallet.

Berlinmuren ble det fremste symbolet på delingen av Europa i en USA-vennlig og en Sovjet-vennlig del under den kalde krigen. Mellom 1961 og 1989 flyktet over 5000 mennesker fra øst til vest, og Muren krevde 136 dødsofre (inkludert åtte grensesoldater fra DDR.)

Natten mellom 9. og 10. november 1989 jublet Berlinerne. «Skammens mur» mellom øst og vest falt.
NTB Scanpix

Muren falt 9. november 1989 etter sterkt press fra det østtyske folk om å lette på reiserestriksjonene ut av landet, og åpningen av grensen mellom Øst— og Vest-Berlin var et viktig ledd i utviklingen som førte til kommunismens fall i Øst-Europa. Berlinmuren befestet et delt Europa. Les hva som skjedde da den falt:

Les mer om dagens flyktningesituasjon:

ta8b5bb3_doc6m285tn70c8wosejjth-2Ix80cn7_I.jpg
LASZLO BALOGH

UNGARN: «Ingen tog vil forlate eller ankomme stasjonen inntil videre. Alle må forlate lokalet» Slik lød beskjeden over høyttaleren på sentralbanestasjonen i Ungarns hovedstad Budapest tirsdag morgen.Les saken og se bildene av rundt 500 migranter og flyktninger som forsøkte å ta seg om bord i et tog til Østerrikes hovedstad Wien:

SERBIA: Flyktninger har strandet i Beograds parker:

NORGE: De første seks månedene i år registrerte politiet i Østfold 30 asylsøkere i måneden. Så langt i august har det kommet 250:

EU OG SCHENGEN: Les hva ekspertene mener om EUs migrasjonspolitikk: