Norge

Forsvarssjefen krever kraftig budsjettøkning

Haakon Bruun-Hansen foreslår nedleggelse av Kystjegerkommandoen, kraftig nedskalering av Heimevernet og null helikoptre i Hæren.

Regjeringen trosset forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens advarsel om ikke å sende norske spesialstyrker til Irak, skriver Dagsavisen.
  • Andreas Slettholm
    Kommentator

Torsdag 1. oktober klokken 10 la forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen frem sin anbefaling til fremtidens forsvar.

Dette var hovedpunktene i hans fremlegg:

  • Noe annet enn økte bevilgninger på totalt 180 milliarder til 2029 vil innebære en kraftig nedbygging av forsvaret.
  • Flere baser, blant annet Kystvaktbasen på Sortland, Flyvaktbasen på Andøya og Kjevik, Trondenes og Harstad syd, forslås lagt ned.
  • Heimevernet kuttes fra 42.000 til 30.000, dagens Orion overvåkingsfly erstattes med satelittovervåking, kystjegerkommandoen i Harstad foreslås avviklet
  • Kampkraften og evnen til overvåking og etterretning styrkes, blant annet gjennom F35-kampflyene og nytt artelleri, samt økt satelittovervåkning
  • Tilstedeværelsen i Nord-Norge styrkes.

— En økning på 180 milliarder, eller et alternativ som innebærer sterk reduksjon av forsvarsevnen, stiller politikerne overfor noe som ligner et ultimatum. Det vil de mislike, kommenterer Aftenpostens Per Anders Madsen.

Les også denne saken, som oppsummerer de mest kontroversielle forslagene:

Les også

Her er ni grunner til at det blir bråk om forsvarssjefens anbefaling

— Opp til politikerne

Bruun-Hansen understreket på fremleggelsen at hans råd handler om hva som er mest hensiktsmessig for Forsvaret.

- Jeg har lagt frem et fagmilitært råd. Så er det opp til politikerne som må vurdere de øvrige hensynene, sier forsvarssjefen.

Han understreket at formålet med rådet blant annet er å styrke Norges operative evne. Det innebærer blant annet styrking av etterretning og overvåking, øke respons- og beredskapsevnen, og øke kampkraften.

«Troverdig avskrekking» var et nøkkelord under presentasjonen.

- Kuttene må stanses

Imidlertid mener Norsk Offisersforbund at forsvarssjefen var for lite offensiv i sin presentasjon, og påpekte at selv det anbefalte alternative innebærer betydelige kutt.

— De fleste av Forsvarssjefens kutt må stanses, heter det i en pressemelding.

— Til tross for at Forsvarssjefen i sin hovedanbefaling går utover de økonomiske rammer han har fått av Forsvarsministeren, medfører hans hovedanbefaling betydelige kutt.

Den aller største investeringen i Forsvaret er de nye F35-kampflyene. Norge har bestilt 52 stykker. Forsvarssjefen fortalte at uten økte bevilgninger, måtte dette reduseres til 38, forklarte han under fremleggelsen.

— Forsvarssjefens ordvalg - det siste jeg ønsker å gjøre - viser at reduksjon av antall F-35, slik mange andre NATO-land har bestemt seg for, sitter meget langt inne, sier Per Anders Madsen, kommentator i Aftenposten.