Skole i Trondheim kjønnsdeler svømmeundervisningen

Huseby skole på Saupstad i Trondheim kommune har besluttet å dele svømmingen i 8. og 9. klasse etter kjønn. Årsaken er at jenter ber om å slippe kroppspress.

Huseby skole i Trondheim kommune har besluttet å dele svømmingen i 8. og 9. klasse etter kjønn.

Fire jenter fra 9. klassetrinn ved skolen gikk til rektor med ønske om å slippe å ha svømmeundervisning sammen med guttene. Helst ville de også ha en kvinnelig svømmelærer, skriver Adresseavisen.

Skolen har oppfylt jentenes ønske og innført kjønnsdelt svømming i vårsemesteret. Det skjer etter at saken er blitt drøftet i klassene, og det kom fram at «alle» mente det samme.

— Det var kroppspress før også, men nå er det mye verre med sterkere fokusering på kropp gjennom sosiale medier, andre medier og i samfunnet generelt, sier rektor Inger Hilstad.

Kroppen er mer synlig

Tre av jentene i 9. klasse forteller til avisen at guttene ikke er spesielt ufine, men at de ikke vil ta sjansen på å få kommentarer slengt mot seg. Kroppspresset er mye større når de går i badedrakt og kroppen er mer synlig.

— Vi vil være oss selv, og det er mye lettere når vi bare er jenter, sier de.

Rundt 40 prosent av elevene ved Huseby skole har innvandrerbakgrunn, men ønsket om kjønnsdelt svømming har ingenting å gjøre med at skolen er flerkulturell. Ønsket kommer første og fremst fra de etnisk norske jentene, ifølge Adresseavisen.