Norge

Eks-forsvarssjef raser mot at Forsvarssjefen mister ansvaret for innkjøp

Regjeringens beslutning om å frata Forsvaret ansvaret for håndtering av kjøp våpenmateriell får sterk kritikk fra flere hold. Her forsvarer Ine Eriksen Søreide avgjørelsen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen sier han er overrasket over forsvarsminister Ine Eriksen Søreides (H) avgjørelse om å frata Forsvaret innkjøpsansvar. Både beslutningen og behandlingen av Forsvarssjefen får sterk kritikk.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Militæret — med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i spissen - mister ansvaret for å håndtere kjøp av våpen og annet materiell. Til nå har dette vært håndtert av Forsvarets egen logistikkorganisasjon (FLO) og en militært dominert avdeling i Forsvarsdepartementet.

Men tirsdag ettermiddag sendte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) ut en pressemelding som varslet at denne praksisen nå vil bli overført til en egen sivil avdeling direkte underlagt Forsvarsdepartementet.

Avgjørelsen ble tatt uten at Forsvarssjefen eller andre i den militære ledelsen ble rådspurt. Forsvarssjefen fikk først beskjed på mandag. Både beslutning og saksbehandling får knallhard kritikk av tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

Her er forsvarsministerens forklaringer på vedtaket

Onsdag ønsket ikke forsvarsminister Ine Eriksen Søreide å kommentere militære reaksjoner overfor Aftenposten. Torsdag uttalte hun full tillit til forsvarssjef Bruun-Hanssen.

- Du har full tillit til ham, men ikke til at Forsvaret kan håndtere innkjøp av forsvarsmateriell?

— Jeg har full og uavkortet tillit til forsvarssjefen. Vi kunne ikke hatt en bedre forsvarssjef. Men over tid har det vokst frem et behov for den politiske ledelsen i departementet til å se hele forsvarssektoren i fugleperspektiv, som en helhet. Det har bare blitt viktigere og viktigere.

- Det er blitt så viktig at det ikke lenger kunne overlates til Forsvaret?

— Forsvarssjefen skal fortsatt komme med militærfaglige vurderinger av våpenkjøp, om hva Norge trenger, hva vi skal kjøpe. Men selve anskaffelsesprosessen er noe annet.

«Presenterte tankene for forsvarssjefen i desember»

- Bruun-Hanssen er tindrende klar på at han ikke har vært involvert i prosessen som har ført frem til vedtaket?

— Jeg hadde den første samtalen med ham om dette i begynnelsen av desember.

- Du forklarte hva som kom til å skje?

— Jeg presenterte disse tankene.

- Det er hevet over tvil om at han er negativ til løsningen?

— Ja, han har uttrykt det.

- Han fikk beskjeden mandag, dagen før beslutningen ble offentliggjort. Hva med dine signaler fra tiden i opposisjon om at forsvarssjefens råd må høres?

— Som sagt, vi hadde samtalen i desember. Hans syn er godt kjent. Det må aksepteres at det er uenighet.

- Burde denne saken vært håndtert annerledes overfor forsvarssjefen?

— Jeg tror at man i alle sammenhenger kan vurdere om saken burde vært håndtert slik eller slik. Men denne saken er godt utredet gjennom mange år.

Har snakket med forsvarssjefen torsdag

- Tidligere statsråder har sagt nei til endringen som nå gjøres. Hva gjorde at du snudde?

— Jeg har ikke snudd. Jeg har lenge ment at dette var det riktige å gjøre.

- Har du hatt kontakt med Bruun-Hanssen torsdag?

— Ja, vi har kontakt hver dag.

- Hva er blitt sagt om denne saken?

— Det får bli en sak mellom oss. Men vi har en veldig god dialog.

- Noen spekulerer i at bakteppet er forsinkelser og kostnadsoverskridelser fra store forsvarskjøp, andre viser til McKinsey-rapporten, andre igjen til regelbrudd rundt Nigerias kjøp av utrangerte marinefartøyer. Hva er korrekt?

— At denne saken har vært utredet over lang tid. Og at man underveis er blitt enda mer klar over viktigheten av et fugleperspektiv på forsvarssektoren.

Vil ikke kommentere maktkamp mellom militære og byråkrater

- Maktkampen mellom militær ledelse og navngitte byråkrater har pågått i mange år. Hvordan ser du på den?

— Jeg og regjeringen har fattet en beslutning i denne aktuelle saken. Ut over det vil jeg ikke kommentere spekulasjoner rundt dette, sier Eriksen Søreide.

Sverre Diesen: Behandling tåler ikke dagens lys

I praksis risikerer forsvarssjefen å miste ansvaret for håndteringen av nesten en tredel av Norges forsvarsbudsjett, som i 2014 var på ca. 39 milliarder kroner. FLOs budsjett var på nesten 13 milliarder, og materiellinvesteringer utgjør den desidert største andelen.

Måten departementet har gått frem på får tidligere forsvarssjef Sverre Diesen til å rase:

- Dette er ikke bare en særdeles lite klok beslutning. I tillegg har det åpenbart vært en saksgang som ikke tåler dagens lys, der forsvarssjefen fratas ansvaret for en helt sentral del av Forsvarets utvikling – uten en gang å bli informert, langt mindre spurt.

- Fordekt og konspiratorisk

— I stedet forberedes saken i største hemmelighet av noen få toppbyråkrater i departementet som har ivret for dette i årevis. Når de så til slutt får en uerfaren statsråd med på det, bankes saken igjennom, mens forsvarssjefen og sjefen for logistikkorganisasjonen orienteres i etterkant. Det er så fordekt og konspiratorisk at man knapt tror det.

afp000463621-QqyU0j2DqC.jpg

Aftenposten fikk onsdag bekreftet fra flere hold at tre toppbyråkrater i departementet har arbeidet i flere år for å få gjennomført endringen som nå finner sted.De tre, assisterende departementsråd Morten Tiller, ekspedisjonssjef Fridthjof Søgård og ekspedisjonssjef Anders Melheim, skal ha forsøkt å overtale flere forsvarsministre og forsvarssjefer til å få overført ansvaret for materiellinvesteringer og forvaltning til sivil side, uten å lykkes.

Hverken Anders Melheim eller Fridthjof Søgård ønsker å kommentere saken. Departementet har på vegne av Aftenposten rettet henvendelser til Morten Tiller per telefon og sms, uten å ha fått tilbakemelding.

Flere etterlyser ordentlig svar om saken

Langt mer nøktern til avgjørelsen er leder for Utenriks— og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap):

— Hvordan statsråden organiserer dette er hennes ansvar, og jeg stoler på hennes vurderinger på dette området, sier hun.

Redaktør i Ukeavisen Ledelse, Magne Lerø, mener avgjørelsen er overraskende og savner ordentlige svar fra Forsvarsministeren.

Jeg syns vi har fått en alt for dårlig begrunnelse. Det er påfallende at forsvarsministeren da hun ble konfrontert med kritikken først valgte å henvise til to avsnitt i en pressemelding.

Avgjørelsen og behandlingen av blant andre forsvarssjef Bruun-Hanssen reiser flere spørsmål, mener han.

— Hva er det man oppnår med dette? Hvilken kompetanse er det da et nytt direktorat skal ha? Hva er det som gjør at forsvaret ikke kan håndtere dette?

- Uheldig at det gjøres et nummer av uenigheten

Hva tenker du om påstandene om at Forsvarssjefen har blitt vingeklippet?

— Det er en ganske god dekning for dette. Man må jo skjønne at det blir utlagt slik, når forsvarssjefen ikke har vært kontaktet på forhånd.

— Man hadde vært mer tjent med å kjøre en prosess innad og så stå frem sammen slik at man kunne nedtonet uenigheten. Nå lanseres saken på en slik måte at man gjør et større nummer ut av uenigheten. Det er veldig uheldig, både for forsvarsministeren og forsvarssjefen, sier Lerø.

Tidligere FFI-sjef: - Veldig overraskende

— Ærlig talt så skjønner jeg ikke helt at en sånn beslutning kan tas uten at den er gjennomarbeidet i en viss detalj. Et slikt arbeid måtte nødvendigvis ha involvert forsvarssjefen og forsvarsstaben.

Nils Holme er tidligere sjef for Forsvarets forskningsinstitutt. Han mener behandlingen av Forsvarssjefen er uhøflig.

Det mener tidligere sjef i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Nils Holme. Han mener behandlingen av forsvarssjefen som et minimum er uhøflig og at organisasjonsendringen ikke tar opp det virkelige problemet i organiseringen av Forsvaret.— Det som har vært et hovedproblem med den nåværende styringsmodellen er ikke spesielt materiell, men fraværet av ansvarslinjer hos hele ledelsen, spesielt når det gjelder forsvarssjefens alminnelige styring, sier han.

— For meg er det veldig overraskende å gå til en så omfattende endring uten å se helhetsbildet. For en utenforstående reiser det spørsmål om man nå ser bort fra den samlede gjennomgangen som Høyre lovet.

- Særdeles bekymret

Fungerende leder i Befalets Fellesorganisasjon, Rune Rudberg, er sterkt kritisk til avgjørelsen.

- Jeg er særdeles bekymret for forsvarssjefens manglende påvirkning og styring på sine egne materielle- og investeringsprosjekter når denne nye etaten blir opprettet.

— Det er forsvarssjefen som har behovet for disse anskaffelsene. Nå når det blir etablert en egen etat, risikerer han å kunne ringe denne nye etatsjefen med en forespørsel og få beskjed om at etatsjefen forholder seg til Forsvarsdepartementet.

Rudberg mener behandlingen av Bruun-Hansen har vært særdeles dårlig.

- Her fratar man altså etatsjefen styring for egne styrker og oppgaver. Jeg får telefoner hver eneste time, fra medlemmer og forsvarsansatte som lurer på hva i alle dager det er som skjer.

— Hadde man kjørt en ordentlig prosess, hadde vi fått både de positive og negative sidene ved et slikt tiltak på bordet og disse kunne vært lagt til grunn for en besluttelse hos Stortinget. Nå har dette blitt kuppet av regjeringen og det stiller Forsvarsministerens rolle i et underlig lys, sier han.

Rudberg er i tillegg bekymret for de ansattes rettigheter. Han mener Forsvarssjefen burde kunnet ta vedtaket inn i sitt eget arbeid rundt Fagmilitært råd. Slik ville det eventuelt blitt en del av Forsvarets langtidsplan.

De ansatte som treffes av dette skal håndteres i henhold til sine rettigheter. Det vil ikke den tidsplanen det her legges opp til kunne ivareta, mener han.

Les også

  1. Forsvarssjefen vingeklippes for milliarder

  2. Forsvarsministeren: - Vi kan ikke fortsette med forsvaret vi har i dag

  3. Forsvarssjefen er bekymret for 2015