Atombomben registrert på norsk målestasjon

10 minutter etter prøvesprengningen i Nord-Korea nådde rystelsene Norge.

Figuren viser NORSARs registrering på stasjonen i Karasjok. Tidsangivelsen er i GMT-tid.
  • Morten Andersen
    Morten Andersen

— Målestasjonen i Karasjok registrerte hendelsen klokken 03.45.10 norsk tid, sier programkoordinator Svein Mykkeltveit ved NORSAR til Aftenposten.no.

Ved NORSARs hovedkontor på Kjeller ble rystelsene målt til 4,2 på Richters skala.

Globalt nettverk

NORSAR har ansvar for og opererer fire seismiske målestasjoner i Norge, og er oppnevnt som nasjonalt datasenter for overvåkning av den kjernefysiske prøvestansavtalen.

Målestasjonene på Jan Mayen, Spitsbergen, Hamar og i Karasjok inngår i et internasjonalt nettverk med over 300 målestasjoner i hele verden.

— Både stasjonen på Hamar og den i Karasjok registrerte hendelsen. Det er disse to stasjonene vi har sjekket foreløpig, sier Mykkeltveit.

6260 kilometer

De norske dataene tyder på at prøvesprengningen i Nord-Korea fant sted klokken 03.35.27.

— De seismiske bølgene brukte 9 minutter og 43 sekunder på å nå frem til målestasjonen i Karasjok - 6260 kilometer unna, sier Mykkeltveit.

Han understreker at NORSAR ikke kan bekrefte at hendelsen var en prøvesprengning ut fra målingene alene.

— Men dersom dette var en prøvesprengning, anslår vi sprengraften til å være 1-10 kilotonn TNT, sier Mykkeltveit.

— Dette er usikkert fordi vi ikke har opplysninger om hvordan bomben var plassert og lokale geologiske forhold.

Forrige gang NORSAR registrerte prøvesprengninger var i 1998, da India og Pakistan testet henholdsvis fem og seks atombomber.

NORSAR har lokalisert prøvesprengningen i Nord-Korea til 41,31 nordlig breddegrad og 129,11 østlig lengdegrad.