Mindre tillit til helsevesenet

Vi er blitt mer bekymret for at helsevesenet ikke er der når vi trenger det. De som selv har opplevd helsevesenet, er mest engstelige.

Det viser en meningsmåling som Opinion har gjort for forsikringsselskapet Gjensidige. De 1000 personene som deltok, ble spurt om de var bekymret for at helsevesenet ville fungere når de trengte behandling.

Illevarslende.

Målingen viser at 29 prosent er bekymret "i svært stor grad". Det er ti prosentpoeng mer enn lignende undersøkelser de siste to årene. — Vi synes det er interessant at helsevesenet ikke har klart å opparbeide seg bedre tillit. Helsevesenet sliter med et troverdighetsproblem, sier medisinsk direktør i Gjensidige, Bengt-Lasse Lund. Over halvparten av de spurte svarte ja på spørsmål om de selv eller nærmeste familie har blitt rammet av alvorlig ulykke eller sykdom. I denne gruppen var det 65 prosent som var bekymret for helsevesenet, mot 58 prosent i resten av befolkningen. - Det er en indikator på at det er ting man burde gjøre annerledes. Kanskje vil folk bestemme mer, for eksempel ligge flere døgn eller la pårørende få være sammen med dem lenger, sier Lund. Han mener likevel at svarene ikke er nok til å konkludere med at helsevesenet er dårlig, selv om resultatene er et varsku.

Produksjonspress.

President Torunn Janbu i Den norske lægeforening mener meningsmålingen er et viktig signal til helsemyndighetene. - Andelen som var bekymret, var overraskende høy. Min erfaring er at folk stort sett synes helsevesenet fungerer. Men det er jo alltid rom for forbedringer, sier Janbu. Hun peker også på at pasienter reagerer på produksjonspresset ved sykehusene. - Men det kan også ha å gjøre med hvordan helsevesenet blir fremstilt i mediene. Iblant blir det som kommer ut unødvendig skremmende, sier Janbu.

Les også

- Følte meg som en fille

President Torunn Janbu i Den norske lægeforening.