Norge

Derfor er selvtest nå godt nok hvis du har tre vaksinedoser

Testkapasiteten for korona er på bristepunktet. Fredag avgjorde regjeringen at de som har tre vaksinedoser kan få slippe å ta ny test ved teststasjon etter positiv selvtest.

Behovet for testing har skutt i været med den økende smittespredningen.
 • Hans O. Torgersen
  Hans O. Torgersen
  Journalist

Det samme skal gjelde for de som har to vaksinedoser og har gjennomgått korona de siste tre månedene.

Helsedirektoratet (Hdir) anbefalte fredag at man kutter ned på kravet til PCR-tester. Hittil har man anbefalt at alle med positive selvtester skulle få den bekreftet på en teststasjon. Kjerkol sier fredag kveld i en pressemelding at hun ba fagmyndighetene vurdere dette fordi det var utfordrende å få gjennomført testingen.

– Ut fra svaret er det klart at vi nå kan åpne for at de som har fått tre vaksinedoser eller har fått to doser og gjennomgått infeksjon siste tre måneder, ikke trenger å ta en bekreftende PCR-test, sier helseministeren i pressemeldingen.

Mindre enn et døgn

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet fikk mindre enn et døgn på seg til å komme med sine vurderinger i denne saken.

«Det forventes en rask økning av smitte i samfunnet med tilhørende økt testbehov. Laboratorienes kapasitet for PCR-analyser overskrides i takt med dette. I tillegg er det tilsvarende belastning på de kommunale teststasjonene», skriver Hdir i sin konklusjon.

Anbefalingen om at man skulle få en positiv selvtest bekreftet var først og fremst begrunnet med tre ting:

 • Den enkeltes behov for sikker dokumentasjon av gjennomgått sykdom.
 • For bruk i koronasertifikat.
 • Og for fremtidige medisinske vurderinger om videre vaksinasjon.

Så hva er da begrunnelsen for at noen skal slippe å ta PCR-test?

Hdir skriver at nå må behovet for bekreftelse samt den nasjonale overvåkingen av pandemien være underordnet det smittevernfaglige behovet.

Det er altså viktigere å sørge for at man ikke mister kontroll med pandemien ved at laboratoriene får altfor lange svartider.

Viktig å ikke miste kontrollen

«For å opprettholde kontroll over pandemien er det viktig at vi iverksetter tiltak straks. Det anbefales derfor at ikke alle selvtester lengre bekreftes med PCR. Det anbefales likevel at personer som har behov for dokumentasjon kan få dette. Det åpnes for at positiv selvtest kan bekreftes med antigen hurtigtest for profesjonell bruk tatt på teststasjon. Dette registreres i MSIS og sikrer nasjonal overvåking.» skriver Hdir.

Direktoratet mener at det er viktig at denne bekreftende testingen begrenses. Samtidig anbefaler man at alle kommunene tar i bruk IT-system som gjør det mulig for folk å selv registrere positive selvtester på nettsidene til sin kommune.

Så langt har 132 kommuner en slik løsning, som omfatter til sammen 4 millioner innbyggere. I løpet av kort tid vil KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) tilby en tilsvarende løsning for resten av kommunene.

2,5 millioner med tre doser

Nesten 2,5 millioner mennesker i Norge har fått tredje vaksinedose. I tillegg kommer de som har fått to doser og har gjennomgått infeksjon de tre siste månedene. Det utgjør en stor andel av befolkningen, og endringen vil avlaste kommunene.

«For denne gruppen vil endringen ikke ha noen betydning for status i koronasertifikatet, fordi de allerede er å anse som fullvaksinerte.» heter det i pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Les også

 1. Omikron vil neppe smitte alle. Men en eller annen variant, vil nesten alle bli smittet av.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. HD
 4. Helsedirektoratet