Laila Bertheussen trekker anken: «Jeg tar straffen»

Laila Bertheussen trekker anken over straffeutmåling. Samtidig lover hun en dusør til den eller dem som kan føre til oppklaring av «sakene hun er dømt for».

6. desember 2018 oppdaget daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) at bilen var tagget ned. Ordet «rasisit» var tagget på huset og et hakekors var tegnet på veggen. På bilen var det skrevet «rasist».

Tirsdag ettermiddag, to dager før ankesaken etter planen skulle opp for Borgarting lagmannsrett, valgte Laila Bertheussen å trekke anken sin.

Samboeren til Norges tidligere justisminister ble tidligere i år dømt til ett år og åtte måneders fengsel. Hun ble dømt for angrep og trusler mot landets øverste styringsorganer. Bertheussen anket på stedet.

22. juni besluttet Borgarting lagmannsrett at anken over skyldspørsmålet, lovanvendelsen og saksbehandlingen ble nektet fremmet. Anken over straffeutmålingen ble henvist til ankeforhandling i lagmannsretten.

Bertheussen skriver på Facebook at hun derfor har bestemt seg for å trekke anken over straffeutmålingen.

«Det er ikke meningsfullt å stille i en rettssak som kun skal handle om straffen for noe jeg ikke har gjort. Så jeg tar straffen», skriver Bertheussen.

Saken skulle etter planen blitt behandlet i lagmannsretten 2. og 3. desember.

Laila Anita Bertheussen skulle etter planen møte i Borgarting lagmannsrett torsdag denne uken. Da skulle straffeutmålingen behandles.

Elden: Tar hennes beslutning til orientering

Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, sier følgende til Aftenposten:

– Jeg leser det på Facebook, og tar hennes beslutning til orientering.

Han legger til:

– Samtidig som hun utlover en belønning til dem som har tips som medfører at den rette gjerningsmannen blir tatt.

På Facebook skriver Bertheussen at hun utlover en dusør på 100.000 kroner til den som kommer med tips som fører til oppklaring av en eller flere av sakene hun er dømt for.

«Dusør utløses også av tilståelse for en eller flere av hendelsene så sant det fører til oppklaring. Det hersker ingen tvil om at mer enn en person er involvert. PST har hatt tunnelsyn og derav latt være å legge frem bevis i retten som taler til min fordel», skriver Bertheussen.

Statsadvokat Frederik Ranke sier tirsdag kveld at påtalemyndigheten ikke er orientert om at Bertheussen trekker anken.

– Vi vil komme tilbake med en uttalelse når vi vet hva situasjonen er, sier Ranke.

John Christian Elden sier at han tar Bertheussens beslutning til orientering. Her avbildet på vei ut fra Oslo tingrett da saken ble behandlet der.

Trusler og skadeverk

Laila Bertheussen konstruerte fra desember 2018 til mars 2019 en rekke hendelser, ifølge dommen fra Oslo tingrett. Det dreide seg om trusler og skadeverk mot Tor Mikkel Wara samt Christian og Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Dette skal hun ha gjort for å ramme teaterstykket «Ways of Seeing». Stykket viste bilder av Wara og Bertheussens bolig. Angivelig som en effekt til forestillingens «kartlegging av rasistiske nettverk», noe Bertheussen reagerte negativt på.

Det hele kulminerte med en historisk pressekonferanse i Nydalen. Daværende PST-sjef Benedicte Bjørnland entret rommet og annonserte at Politiets sikkerhetstjeneste hadde pågrepet og siktet samboeren til landets justisminister. Senere ble det tatt ut tiltale mot Bertheussen. Det skjedde etter at PST, Kripos og politiet i Oslo hadde bidratt under etterforskningen.

Daværende PST-sjef Benedicte Bjørnland forlater pressekonferansen der hun annonserte at PST hadde pågrepet og siktet Bertheussen.

Tiltalen gjaldt ni brudd på straffelovens §115, som handler om angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Strafferammen er 10 års fengsel.

I tillegg omfatter tiltalen blant annet tre trusler som falt under en annen paragraf og for brannstiftelse ved to anledninger.

Rammet av lovendring

Oslo tingrett dømte altså Bertheussen i januar i år til ett år og åtte måneders fengsel. Hun anket tingrettsdommen på stedet. Påtalemyndigheten la i tingretten ned en påstand om to års fengsel for Bertheussen.

Etter en lovendring som ble innført i 2019, gis det ikke lenger rett til å få full ankebehandling i lagmannsretten for alle saker der strafferammen er over seks år, slik det var tidligere. Kravene for å nekte anke er strenge. Men i Bertheussens sak har både Borgarting lagmannsrett og Høyesterett slått fast at skyldspørsmålet er uomtvistelig. I stedet skulle hun få behandlet spørsmålet om straffeutmålingen.

Noen dager før saken skulle opp til behandling, så valgte hun altså å trekke anken.