Forsker tror streiken er over innen få dager

NHO har varslet at de kommer til å nekte alle flyteknikere å gå på jobb hvis streiken varer. Arbeidslivsforsker Kristine Nergaard tror det vil føre til at streiken avsluttes innen få dager.

Det har vært kaos i flytrafikken ved inngangen til sommerferien.

Tirsdag kveld varslet NHO luftfart lockout hvis ikke NHO og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) kommer til enighet.

Lockout betyr at arbeidsgiversiden nekter alle flyteknikere som ikke allerede er i streik, å gå på jobb. De har varslet lockout fra natt til søndag.

Babcock driver ambulanseflyene i Norge. Selskapet sier det vil ta få timer fra en lockout blir satt i verk til alle ambulansefly er ute av drift. Det er nemlig faste intervaller for hvor lenge fly må sjekkes av en flytekniker, og det finnes ikke noe slingringsmonn.

Kristine Nergaard ved forskningsinstituttet Fafo tror imidlertid at staten vil varsle tvungen lønnsnemnd dersom ikke partene raskt finner en løsning selv.

Tvinger frem forhandlinger

Lockout er et virkemiddel arbeidsgiversiden noen ganger bruker for å presse frem forhandlinger i en fastlåst konflikt.

– Onde tunger vil nok si at det kan ses på som et forsøk på å tvinge frem en lønnsnemnd, men arbeidsgiversiden vil nok ikke si seg enig i det. Ofte vil de nok heller si at de gjør det for å tvinge frem en løsning og unngå en langvarig konflikt, forklarer Nergaard.

De siste årene har lockout kun blitt brukt noen få ganger.

– Lockout-varsel er mye mer uvanlig enn streik og kommer med noen års mellomrom. I 2018 ble det varslet lockout for ansatte i sykehjem og helseinstitusjoner. Så var det et varsel i 2012, for operatørselskapene i Nordsjøen, og varselet nå er det tredje de 12 siste årene, forteller hun.

Regjeringen kan stoppe streiken

I de aller fleste tilfeller hvor lockout er blitt varslet, har regjeringen gjort det klart at de vil legge frem forslag om tvungen lønnsnemnd.

Det betyr at Rikslønnsnemnda avgjør hvordan lønnsoppgjøret skal bli, hvis ikke partene setter seg ved forhandlingsbordet og finner en løsning før den tid.

– Det er urealistisk å tenke at man setter ambulanseflyene ut av drift. Man kunne tenkt at det blir lønnsnemnd bare for ambulanse, men i den norske tradisjonen tar man alle eller ingen, konstaterer Nergaard.

De nærmeste dagen tror hun partene – NHO og NFO, vil gjøre et ekstra forsøk på å komme frem til en løsning.

Alternativet er nemlig at tvisten blir avgjort av Rikslønnsnemnda.

– Da blir resultatet ganske likt det andre organisasjoner har oppnådd, sier hun.

Norwegian kansellerer

Norwegian hevder streiken er årsak til mange kanselleringer.

– Norwegian har så langt måttet kansellere 19 avganger i dag som følge av streiken blant det tekniske personalet. Det skriver presseansvarlig i Norwegian, Andreas Hjørnholm.

Da han svarte på Aftenpostens spørsmål onsdag klokken 14, hadde selskapet kansellert 14 avganger torsdag av samme grunn. Han svarer ikke på om flere avganger er kansellert av andre grunner.

Videre skriver han at hvis streiken fortsetter og blir mer omfangsrik, vil det få større konsekvenser for de reisende.

Videre understreker han at så snart det blir klart at avganger må avlyses, vil kundene få beskjed.

– Om man ikke har fått beskjed, kan man anta at avgangen går som planlagt, konstaterer han.

SAS: – Teknikere på vakt

Ifølge pressekontakt Tonje Sund i SAS er så langt ingen av deres avganger kansellert som følge av streiken. Noen avganger er imidlertid kansellert på grunn av personellmangel.

– Vi har teknikere på vakt, og sånn det ser ut nå, klarer vi å avvikle trafikken, sier hun.

Sund sier det er for tidlig å anslå hva slags konsekvenser det vil få dersom streiken varer, og lockout blir et faktum.