Norge

Pendlerbolig-skatten: Stortinget har ennå ikke rettet seg etter Skatteetaten

28 politikere har fått skattesmell. Men Stortinget har ikke endret praksisen som skapte skattekaoset.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen.
 • Vegard Venli
  Journalist
 • Åshild Langved
  Journalist

Skatteetaten har varslet 28 stortingspolitikere om baksmell på skatten. Skatteetaten mener at Stortingets administrasjon skulle ha trukket dem i skatt i utgangspunktet.

Skattekaoset oppsto som følge av at Stortingets administrasjon gjennom flere år har tolket skatteloven feil, ifølge Skatteetaten.

Før jul offentliggjorde Stortinget sin egen skatterapport, laget av advokatfirmaet Grette. I rapporten hevdes det at det er Skatteetaten som har forstått loven feil.

Stortinget og Skatteetaten er blant annet uenige om utleie utløser pendlerbolig-skatt og kravet til merkostnader.

Mandag ble det klart at Skatteetaten både har varslet Stortinget og Statsministerens kontor (SMK) om skattesmell.

Totalt skulle 28 stortingspolitikere og 17 tidligere regjeringspolitikere skattet av verdier for 9,6 millioner kroner, mener Skatteetaten. For enkelte dreier det seg om over 1 million kroner.

Har ikke endret kurs

Stortingets administrasjon fikk rapporten fra Skatteetaten allerede torsdag i forrige uke.

Men da Aftenposten spør stortingsdirektør Marianne Andreassen om hvordan hun stiller seg til Skatteetatens konklusjoner, sier hun:

– Nå må vi først gå grundig gjennom Skatteetatens argumentasjon for endring i grunnlaget for arbeidsgiveravgiften.

– Vil dere fremover legge Skatteetatens forståelse av skatteloven til grunn når dere skal trekke politikere i skatt?

– Vi er opptatt av at beskatningen skal være korrekt. Men nå må vi gå inn og se på hvordan vi skal håndtere forhåndsvarselet vi har fått fra Skatteetaten. Hvordan vi skal håndtere skattemessige forhold korrekt, må vi komme tilbake til når vi er kommet til det tidspunktet hvor vi har konkludert med hvordan vi skal håndtere dette varselet.

– Hvilket regelverk er det dere faktisk bruker når dere nå skattlegger politikerne? Er det deres egen lovforståelse eller er det Skatteetatens?

– Altså, vi har jo gjennom mange år lagt til grunn vår forståelse. Og det er jo det spørsmålet som vi må få avklart gjennom den prosessen som vi er i, om det har vært korrekt. Vi har nå fått et forhåndsvarsel. Hvordan Stortinget skal håndtere det, er opp til presidentskapet.

– Så det blir ingen endringer frem til dere har gjort den gjennomgangen?

– Nei. Det blir ikke noen endringer før vi har kommet videre i denne saken. Men vi har fulgt Skatteetatens skjerpede praksis for foreldrehjemspendlere som kom høsten 2021.

– Dere fortsetter altså inntil videre å praktisere regelverket slik dere selv forstår det?

– Vi har hatt en konsistent fortolkning fra vår side over mange år, som vi må komme tilbake til i etterkant av at dette varselet fra Skatteetaten er håndtert.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen.

Holder seg til egne advokater

– Vil dere i arbeidet med å gå gjennom Skatteetatens rapport kjøpe inn flere råd fra advokatfirmaet Grette?

– Der vi har behov for juridisk bistand og ikke har nok kompetanse selv på huset, så bruker vi jurister vi har rammeavtale med. Vi har rammeavtale med advokatfirmaet Grette.

– Hvorfor vil dere ikke bruke skattemyndighetene som juridiske rådgivere?

– Som alle andre i vårt samfunn må vi gjøre våre vurderinger og benytte oss av den ekspertisen vi trenger for å gjøre slike vurderinger.

– Og den ekspertisen finner dere ikke hos skattemyndighetene?

– Vi har gjort selvstendige vurderinger. Selvfølgelig må vi benytte vår egen ekspertise. Og i den grad vi trenger juridisk bistand, så benytter vi oss på vanlig måte av de rammeavtaler vi har på dette.

– Hvorfor legger dere ikke bare Skatteetatens tolkning til grunn i stedet for å leie inn advokater for å undersøke om det er grunnlag for å komme seg unna skattekravet?

– Vi skal gå grundig gjennom saken. Det er en kompleks materie, slik vi ser det. Det er ikke gjort noen konklusjoner.

Uenige på sentrale punkter

Da Stortinget la frem Grette-rapporten før jul, sa stortingsdirektør Marianne Andreassen dette:

– Vi har fått en uavhengig og grundig rapport med gjennomgang av de skattemessige sidene ved alle ordningene og ytelsene på Stortinget. Det gir oss et godt grunnlag for god skattemessig behandling, både bakover og fremover i tid.

Men på to sentrale punkter konkluderer Skatteetaten annerledes på pendlerbolig-skatten enn Stortinget gjorde i sin rapport.

Uenige om krav til merkostnader

 • Skatteetaten: Retten til skattefri pendlerbolig fordrer at man har merkostnader til losji grunnet arbeidsoppholdet utenfor hjemmet.
 • Stortingets rapport: Alle politikere som bor mer enn 4 mil fra Stortinget, har krav på skattefri pendlerbolig, uavhengig av om de har kostnader på hjemstedet. «For en representant som bor gratis hjemme hos sine foreldre, vil enhver kostnad til losji på arbeidsstedet være en merkostnad», står det her.

Uenige om utleie utløser pendlerbolig-skatt

 • Skatteetatens rapport: Regelverket er laget slik at ingen skal tjene økonomisk på å være i en pendlersituasjon. «All utleie av egen boenhet på hjemstedet medfører at merkostnadsvilkåret ikke anses oppfylt.»
 • Stortingets rapport: Stortingsrepresentanter som delvis leier ut sin bolig på hjemstedet, har rett på skattefri dekning av pendlerbolig fra Stortinget. Det er feil at utleie av boligen på hjemstedet alltid vil avskjære pendlerfradrag.

Les mer om

 1. Stortingets pendlerboliger
 2. Pendlerboliger
 3. Stortinget
 4. Skatteetaten
 5. skatt