Veivesenet jakter forklaring på dødstrenden i trafikken

På ett døgn er ytterligere tre personer drept i to trafikkulykker. Nå vil Statens vegvesen til bunns i årsakene til den dystre trenden så langt i år.

Det har vært flere ulykker i pinsetrafikken. Her trafikken på E18 ut av Oslo fredag.

Lørdag skjedde det igjen. To kvinner henholdsvis i slutten av 40-årene og begynnelsen 50-årene mistet livet etter en trafikkulykke i Blindheimstunnelen ved Ålesund.

Under ett døgn tidligere omkom en kvinne i 30-årene i en ulykke på E16 ved Sundvolden i Viken.

Hendelsene føyer seg inn i et dystert mønster. Etter flere år med nedgang i antall trafikkdrepte, stiger kurvene bratt.

I april og mai mistet 34 personer livet i trafikkulykker – det høyeste tallet for vårmånedene siden 2009. Tilsvarende periode i fjor ble det registrert ti døde i trafikkulykker.

Hittil i år har 49 mennesker mistet livet i trafikken.

– Dramatisk, og veldig urovekkende, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen til Aftenposten.

Ulykkene er ikke analysert. Det er for tidlig å si noe om årsakene til at pilene peker feil vei. Men i bakspeilet ser Ranes en utvikling med kraftig trafikkvekst.

15. mai mistet to mennesker livet i en trafikkulykke med tre involverte biler ved Seimsvatnet i Voss.

Bekymret for fart og oppmerksomhet

Samfunnet har for lengst gjenåpnet etter pandemien. Det merkes også på veiene.

Veivesenets egne tall viser en trafikkvekst på 10 prosent i januar-april sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det var i 2021 også rundt 80.000 flere personbiler på norske veier enn i 2019, viser SSB-tall.

– Men trafikkveksten alene kan nok ikke forklare økningen i antall ulykker. Det kan også ha en sammenheng med bilistenes adferd.

– Hva sikter du til da?

– I første rekke fart og oppmerksomhet, sier Ranes.

Myndigheten anslår at fart er medvirkende årsak til nærmere 35 % av alle dødsulykker. Manglende oppmerksomhet er på tilsvarende nivå.

Til uken vil Veivesenet samle inn mer informasjon fra etatens tellepunkter.

– Så må vi i samarbeid med politiet se om vi kan gjøre mer for å påvirke trafikkadferden, sier Ranes.

Varsler økt innsats

Sjef for Utrykningspolitiet, Knut Smedsrud, varsler allerede tiltak for å slå ned på uvettig kjøring i sommer.

– Vi vil bruke fotobokser langt mer enn tidligere. Og vi vil rusteste alle som stoppes i politikontrollene.

UP vil også øke sin tilstedeværelse på hovedveinettet.

– Vi trenger å øke bevisstheten blant trafikantene om risikoen som følger med fart, rus og uoppmerksomhet i trafikken, sier han.

– Dropp Snapchat

Trygg Trafikk er også urolig for utviklingen, og har følgende råd til pinsetrafikantene: Følg med! Kommunikasjonssjef Cecilie Bryner er bekymret for oppmerksomhetstyver og skjermbruk bak rattet.

– Ikke la deg friste av alt det som ønsker din oppmerksomhet mens du kjører. Vær fokusert i trafikken! Ikke sjekk snappen, les SMS eller snu deg brått til barna i baksetet mens du kjører, sier Bryner.

– Den enkelte må ta ansvar for sin egen adferd, og dette er noe vi alle må være veldig bevisste på.