Norge

Myndighetene kartlegger tidligere ansatte i Afghanistan

Hundrevis av mennesker samlet seg mandag i nærheten av et U.S. Air Force C-17 transportfly ved den internasjonale flyplassen i Kabul. Tusenvis av afghanere, fanget av Talibans plutselige overtagelse, løp ut på rullebanen og klamret seg til amerikanske militærfly som skulle frakte ansatte fra den amerikanske ambassaden ut av landet.

Norske myndigheter jobber med å få oversikt over hvilke tidligere lokalt ansatte i Afghanistan som kan få beskyttelse i Norge etter Talibans maktovertagelse.

  • NTB-Steinar Schjetne

– Forsvarsdepartementet og Forsvaret jobber nå med en oversikt. Når den oversikten er klar vil utlendingsmyndighetene vurdere denne. Justis- og beredskapsdepartementet kan ikke kommentere spesifikt på de vurderingene, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet til NTB.

Han sikter til tidligere lokalt ansatte for den norske kontingenten i Afghanistan. De står trolig i livsfare nå som Taliban i praksis har tatt kontroll over landet. Mange av dem kan ha falt mellom to stoler; de er ikke omfattet av instruksen om å gi lokalt ansatte med aktive kontrakter opphold i Norge, hvis de ønsker det, i forbindelse tilbaketrekkingen og heller ikke av søknadsordningen som ble gitt i 2015.

Det har fra flere hold kommet krav om at tidligere lokalt ansatte skal få beskyttelse i Norge. Det begrunnes med risikoen de er påført, ved å ha arbeidet og bistått norske styrker under tilstedeværelsen i Mazar-e-Sharif.

Les også

14 evakuerte nordmenn landet i København

Talibankrigere patruljerer i nabolaget Wazir Akbar Khan i Kabul.

UDI behandler sakene

Det er Forsvaret og departementet som må fremme sakene for Utlendingsdirektoratet. Deretter behandler d sakene og eventuelt fatter formelt vedtak om opphold, får NTB opplyst av UDI.

– I forbindelse med behandling av saker etter 2015-instruksen fikk ti personer avslag av tungtveiende grunner. Det legges ikke opp til å behandle disse søknadene på nytt. Derimot finnes det grupper som ikke var dekket av 2015-instruksen. Det finnes også personer som har vært lokalt ansatte, som av ulike grunner valgte å ikke søke i forbindelse med søknadsordningen i 2015. Disse gruppene kan bli behandlet nå i lys av den alvorlige situasjonen, sa Mæland til NTB mandag.

Det er fortsatt uklart hvilke konkrete personer som kan regne med å være omfattet av endringen. Regjeringen har tidligere i år gitt enkelte eks-ansatte opphold i Norge, men avvist søknaden til flere eks-ansatte, som også har sagt at de frykter for sin sikkerhet etter å ha bistått Nato-styrker.

Jobber på spreng

Skjøld-Lorange understreker at førsteprioritet fortsatt er å håndtere situasjonen rundt de ansatte ved ambassaden og lokalt ansatte og løse utfordringer knyttet til det.

Taliban overtok makten i Afghanistan søndag. Samtidig har regjeringen jobbet på spreng med den svært vanskelige saken til rundt ti afghanere, de fleste av dem renholdere som i flere år jobbet for Forsvaret i Afghanistan, som har fått avslag på ønsket om å få komme til Norge.

Det har vekket sterke reaksjoner på begge sider av den politiske midtstreken at afghanske eks-ansatte som har bistått de norske styrkene, har fått avslag på sine søknader om opphold. Regjeringen har gjentatte ganger i sommer avvist å ta en ny vurdering av disse sakene, som har vært ønsket av flere opposisjonspartier.

Les også

  1. UD jobber for å få ut nordmenn fra Afghanistan, men vil ikke opplyse hvor mange som har kontaktet dem

  2. Søreide om Taliban: Alt avhenger av hva Taliban gjør, ikke av hva de sier

Les mer om

  1. Afghanistan
  2. Taliban