Norske barn fikk 336.000 doser med vaksine. Det førte til 27 meldinger om alvorlige bivirkninger.

Legemiddelverket har mottatt 27 meldinger om mulige alvorlige bivirkninger av vaksinene for barn. Andelen slike meldinger er langt lavere enn for voksne.

Legemiddelverket fikk 192 meldinger om mulige bivirkninger etter vaksineringen av 12–17 åringene i høst. – Betryggende lavt, mener Legemiddelverket.

De fleste barn i Norge mellom 12 og 17 år ble i høst vaksinert. 336.000 doser ble satt.

I september gikk regjeringen inn for vaksinering av barn ned til 12 år etter råd fra Folkehelseinstituttet.

Nå foreligger for første gang tall som viser hvor mange meldinger om mulige bivirkninger som har kommet inn.

Og tallene er gode nyheter, mener Legemiddelverket.

Hvilke bivirkninger fikk barna?

Både barna selv, foreldrene og alt helsepersonell kan melde inn bivirkninger.

Og det gjør de.

Siden vaksineringen startet, har Legemiddelverket mottatt 40.000 slike meldinger.

  • De 336.000 vaksinedosene til barn og unge mellom 12 og 17 år førte til 192 meldinger om mulige bivirkninger.
  • 27 barn fikk det som er klassifisert som mulige alvorlige bivirkninger.
  • Ett barn fikk betennelse i hjertemuskelen. Og ett barn har fått betennelse i hjerteposen.

Er dette mye eller lite?

  • For alle vaksinerte i Norge er antallet meldinger om mulige alvorlige bivirkninger 35 pr. 100.000 doser for Comirnaty (Pfizer) og 41 for Spikevax (Moderna).
  • Etter vaksineringen av barn og unge er det kommet åtte slike meldinger pr. 100.000 doser.

– Vi må kunne si at dette er ikke er mange meldinger etter at så mange unge er vaksinert, sier overlege Sigurd Hortemo ved Legemiddelverket.

– Min vurdering er at dette er betryggende. Det er en god nyhet at vi har fått så få meldinger.

Legemiddelverket mener dette viser at barna tåler vaksinen godt.

De fleste har bare fått én dose.

Det er flere grunner til at det er viktig å kartlegge dette.

Tidligere har det kommet mange meldinger om mange meldinger om hjertebetennelse blant unge menn i 20- og 30-årene.

– Når det gjelder å vaksinere barn, så vet vi at gevinsten er mindre enn for eldre. Veldig få barn blir syke. Da er ikke nytte-risikobildet så opplagt. Derfor er dette viktig. Hadde vi meldt mange alvorlige hendelser, hadde det vært uheldig og noe vi hadde gått videre med.

Hva er det store bildet?

Åtte millioner vaksinedoser er nå satt her i landet. Så langt har Legemiddelverket behandlet 3591 meldinger om mulige alvorlige bivirkninger. 47 prosent av dem førte til sykehusinnleggelse.

2351 av de alvorlige meldingene er for kvinner, mens 1230 er for menn.

Det er meldt 204 dødsfall blant vaksinerte etter at de tok Pfizer-vaksinen, 14 dødsfall etter Moderna og 6 etter Astra Zeneca.

Det betyr ikke at det er noen årsakssammenheng med vaksinen. Men alle meldingene følges opp og granskes for å se om vaksinen har hatt en effekt.

Tidligere har en ekspertgruppe kommet frem at ti av 100 dødsfall etter Pfizer sannsynligvis skyldes vaksinene. De fleste var eldre og svært skrøpelige beboere ved sykehjem.

197 tilfeller av perikarditt

Det er særlig to mulige bivirkningene som har vakt mest bekymring tidligere: Betennelse i hjerteposen eller hjertemuskelen.

Hva viser de siste meldingene for alle vaksinerte?

  • Totalt er 197 tilfeller av betennelser i hjerteposen (perikarditt) er meldt frem til 9. november.
  • I tillegg er det meldt 106 tilfeller av betennelse i hjertemuskelen (myokarditt).

En nordisk undersøkelse, hvor FHI også deltok, tydet på at høyere risiko ved bruk av Spikevax (Moderna) som andre dose, enn for Comirnaty (Pfizer).

Dette har allerede fått følger.

Sverige stoppet tidligere i høst all bruk av Moderna for personer under 30 år. I Norge ga FHI råd om at personer under 30 år burde vurdere å velge Pfizer i stedet for Moderna.

Svekkes effekten av vaksinene?

Ett av de største spørsmålene nå er hvor mye effekten av vaksiner svekkes over tid. Så langt er 415 fullvaksinerte mellom 65 og 84 år innlagt på sykehus med covid-19.

  • 80 prosent tilhørte risikogruppene, som har økt risiko for å bli alvorlig syke av viruset.
  • 109 fullvaksinerte har dødd med covid.
  • De ble smittet mellom to uker og åtte måneder etter at de ble vaksinert.

Så langt er det likevel kun meldt inn 51 smittetilfeller, hvor av 11 dødsfall, som mulige bivirkninger.

– Det er en underrapportering av mistenkte tilfeller av vaksinesvikt, sier Hortemo.