Angriper Yssen

LO-leder Gerd-Liv Valla hevder overfor granskningskommisjonen å ha punktert flere av påstandene i Ingunn Yssens oppsigelsesbrev.

LO har skaffet informasjon som Valla-siden oppfatter som bevis på at flere av Ingunn Yssens påstander er feil.
  • Forf>
  • <forf>thomas Spence<

Etter at Yssens anklager om mobbing og trakassering har stått i fokus, har Valla nå mulighet til å balansere påstandene og dementere det hun mener er direkte feil. Det skjer i de grundige, formelle rettssakslignende avhørene av LO-ansatte og tillitsvalgte i granskningskommisjonen. Valla og Yssen har delvis vært til stede under vitneopptakene, men det er deres advokater som fører ordet. I Folkets Hus bidrar en rekke LO-medarbeidere til å fremskaffe informasjon. Aftenposten vet at Valla-siden mener flere av Yssens påstander er dementert, og at dette vil bidra til å svekke hennes generelle troverdighet.

Påstandene.

Her er to eksempler på påstander i Yssens oppsigelsesbrev som Valla-siden mener er feilaktige:Yssen: "Gerd-Liv Vallas første beslutning var å la nestlederen som selv hadde søkt stillingen som internasjonal sekretær beholde styreverv som alltid har tilligget avdelingens leder å inneha. Slike beslutninger sår selvfølgelig tvil om den riktige ansettelsen er gjort og undergraver en ny leders posisjon allerede fra starten."Valla-siden: "Feilaktig påstand. Alle tillitsverv nestleder Karin Beate Theodorsen hadde, fikk hun som nestleder under den forrige lederen av Internasjonal avdeling."Yssen: "Nestlederen har fått fullmakt til å ansette saksbehandlere, og blitt løftet frem som ekspertisen i møter blant LOs avdelingsledere og i sekretariatsmøter."Valla-siden: "Feilaktig påstand. Ingen avdelingsleder og ingen nestleder i avdelingene har noen gang foretatt ansettelser av rådgivere. Alle ansettelser foregår i LOs ledermøte."

Sluttrapporten.

LO-ledelsen håper den endelige rapporten er ferdig før påske. Den vil inneholde anklager om mobbing fra Yssen, Erna Ansnes og andre. Men mange deler også Vallas oppfatning av konflikten.— Yssen har helt sikkert opplevd kjefting Men noen ganger er kjeft på sin plass, sier en LO-kilde som mener det hele dreier seg om "feil ansettelse, dårlig personalpolitikk og elendig krisehåndtering".Andre forteller at Yssen ikke leverte, frister ble brutt, viktige møter ikke forberedt og rapporter ikke lest. Ellers er det tydelig at Valla ble tatt fullstendig på sengen av Yssens anklager om mobbing. Vallas forsvarsstrategi, og kjernen til å forstå hvorfor og hvordan hun har reagert, er bygget opp rundt følgende faktorer:

Hevet hode.

Valla var klar over at Yssen slet i jobben som internasjonal sekretær. Men ikke at hun selv ble utpekt som syndebukk. - Yssen sa at hun ikke mestret jobben. Valla var opptatt av diskresjon og å finne en løsning som gjorde at Yssen kunne forlate LO med hevet hode. Valla hadde kun ett mål for øye: Ingunn skal gå herfra med hevet hode, forteller en kilde.