Norge

Strømmåleren skal lese av seg selv

Nå kommer toveis strømløsninger for alle norske hus.

Nå skal du snart få slippe å lese av strømmåleren selv.
 • Klaus Børringbo
  Leserutviklingssjef

Les også:

Les også

 1. De billigste leverandørene

 2. Så dyr blir strømvinteren

Innen 2012 skal vel 2,5 millioner sikringsskap her i landet får toveis strømløsning, såkalt TVK (toveiskommunikasjon).

— Dagens teknologi er 100 år gammel og moden for utskifting. Tiden er for lengst moden for å føre sikringsskapene og måleravlesningen inn i PC-alderen, sier administrerende direktør Steinar Bysveen i Energibedriftenes landsforening (EBL) til NTB.

I Olje- og energidepartementet (OED) er rapporten om omleggingen til behandling.

— Så langt er det ikke betenkeligheter til denne omleggingen, sier informasjonssjef Sissel Edvardsen i OED til NTB.

Flere fordeler

En av hovedfordelene med det nye systemet er automatisk måleravlesning. Dermed kan du selv lese av strømmåleren med jevne mellomrom. I tillegg skal strømleverandøren kunne følge kundenes strømforbruk, time for time. Noe som skal kunne gi et stort sparingspotensial.

Ifølge en fersk rapport fra EBL er det flere fordeler med en mer moderne målerpark her i landet:

 • Individuelt riktig og lettere forståelig strømregning for kunden i henhold til faktisk målt forbruk
 • Forløpende oppdatering på eget forbruk og pris på strøm
 • Økt bevissthet rundt eget energiforbruk gir bedre mulighet til styring av eget forbruk og dermed bedre mulighet for energisparing
 • Bedre mulighet for iverksetting av nødvendige effektive energi- og effektbesparende tiltak
 • Kundene vil kunne få tilbud om en rekke nye produkter og tjenester, som for eksempel spotpris time for time med mulighet for individuell brukertilpasning
 • På den måten slipper bransjen klagesaker og misforståelser for eksempel i forhold til hytteeiere som bruker hytta bare få ganger i året. I dag får hytteeierne en skjønnsmessig beregning av prisen. Kanskje ble ikke hytta brukt om vinteren i det hele tatt, da prisen på strøm var på sitt høyeste.

Gjennom TVK-løsningen blir bruken dokumentert, og hytteeieren får en nøyaktig regning basert på den reelle prisen til enhver tid, sier Bysveen.

For at innføringen av toveisstrømløsninger skal kunne innføres for alle i hele landet, må saken gjennom Olje- og energidepartementet (OED) som må gi et pålegg om å innføre dette mellom nettselskapene og samtlige målepunkter i nettet.

— Foreløpig har vi ingen umiddelbare betenkeligheter til dette. Innspillet fra EBL er godt, sier informasjonssjef Sissel Edvardsen i OED til NTB.