Norge

Flytter Breivik til fengsel rett ved Utøya

Kriminalomsorgen flytter Anders Behring Breivik til Ringerike fengsel. På andre siden av fengselsmuren ligger Tyrifjorden og Utøya.

Ringerike fengsel i Tyristrand i Buskerud.
 • Andreas Bakke Foss
  Andreas Bakke Foss
  Journalist

Fredag i forrige uke bekreftet Kriminalomsorgen til Aftenposten at de vurderte å flytte Anders Behring Breivik til et nytt fengsel. I dag kom bekreftelsen fra Kriminalomsorgen i en pressemelding: Breivik flyttes fra Telemark fengsel til Ringerike fengsel.

Ifølge Kriminalomsorgen er formålet med flyttingen at domfelte har gjennomført straffen i samme avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå i mange år, og at det av den grunn vil være hensiktsmessig med et miljøskifte.

De vil ikke si når flyttingen skal skje.

Ole Kristoffer Borhaug, fengselsleder i Telemark fengsel i Skien, bekreftet mandag til Aftenposten at det er et tiltak for et miljøskifte for Breivik.

Det er i hans fengsel 22. juli-terroristen har sittet de siste åtte årene. Breivik soner en forvaringsdom på 21 år. Regimet han sitter i, er det strengeste i Norge og kalles «særlig høyt sikkerhetsnivå».

I Skien har Breivik sittet isolert fra alle andre i fengselet innerst i en gang i en avdeling. Gangen er skilt av med en gitterport. Bak den har han disponert tre fengselsceller på rundt 10,5 kvadratmeter hver.

42 år gamle Anders Behring Breivik begjærte seg prøveløslatt i Telemark tingrett i januar i år. Retten avslo ønsket 1. februar.

Krevende regime å ha

I januar begjærte Breivik seg løslatt på prøve. Da kom temaet opp om «miljøskifte». Et av tiltakene for å få til det, innebærer at han bytter fengsel.

Et regime som det Breivik sitter under, er krevende for et fengsel å ha i lang tid. Det krever mange ansatte som skal ha egen opplæring. Betjentene er pålagt spesielle daglige strenge sikkerhetsrutiner i nesten alt som gjøres.

I tilfellet Breivik krever det også store administrative ressurser. For eksempel skriver han og mottar en enorm mengde brev. Alle skal kontrolleres, og egne risikovurderinger skal behandles. Samtidig må innsettelse på et slikt regime fornyes med et vedtak hver sjette måned.

Fengselet i Skien har sammen med Ila i Bærum vært de to eneste i landet med særlig høy sikkerhet de siste årene. Ila fengsel er under oppussing og skal settes i drift igjen først i slutten av juni 2023. Så hvis Breivik skal flyttes dette året, er det ikke aktuelt.

Men et sted har de akkurat gjort klart for soning med Breiviks strenge regime: i Ringerike fengsel, som ligger ved Tyristrand mellom Hønefoss og Vikersund.

Utøya, der terroristen drepte 69 mennesker i 2011, ligger i Tyrifjorden. På andre siden av fjorden ligger Ringerike fengsel.

Vi være kontroversielt

Dag Andersen er fungerende leder i Ringerike fengsel. Han bekreftet mandag til Aftenposten at de er i sluttfasen med å sette soningsregimet med særlig høy sikkerhet i drift i en avdeling hos dem.

Han sier det ikke satt noen dato for når de skal starte opp driften og vil ikke kommentere om avdelingen er satt i stand fordi Breivik skal flyttes dit.

Etter det Aftenposten kjenner til skal avdelingen ha stått klar til bruk fra årsskifte. Planen har vært at Breivik skal flyttes dit.

Dersom sikkerheten han er pålagt skal kunne opprettholdes, er det i realiteten bare Ringerike fengsel Breivik kan flyttes til. Og når terroristen nå ender opp der, er det svært kontroversielt.

Da Breivik ble pågrepet og senere dømt i 2012, var Ila sammen med Ringerike fengsel de to stedene som hadde avdeling med særlig høy sikkerhet.

Myndighetene slo raskt fra seg tanken på at Breivik skulle sone ved Tyrifjorden. Det kunne bli for provoserende at Breivik kunne ende opp så nær Utøya, åstedet der han drepte 69 uskyldige mennesker på AUFs sommerleir.

Daværende leder av Kriminalomsorgens Yrkesforbund, som organiserer mange av de ansatte i fengslene i Norge, sa til VG at det ville være «etisk forkastelig» å ha terroristen på Ringerike, der han ville ha utsyn over Tyrifjorden.

Ringerike fengsel ligger et steinkast fra Tyrifjorden, og fra vannkanten kan man se i retning Utøya. Lisbeth Røyneland, lederen av nasjonal støttegruppe etter 22. juli, sier til Aftenposten i dag at hun ikke ønsker å kommentere saken.

Isteden startet terroristen soningen på Ila i Bærum. I Telemark fengsel ble særlig høy sikkerhet opprettet på nytt i 2013 for å avlaste Ila. Og i Telemark ble han.

Det har vært oppfattet som sårbart at det kun har vært Telemark fengsel som har hatt et fungerende regime med særlig høy sikkerhet den siste tiden.

To av de nyeste fengslene i Norge, Halden og Agder, er i dag ikke rigget for særlig høy sikkerhet. Og med oppussing på Ila har alternativene vært borte. Når Ringerike nå har et slikt regime klart, kan det være god avlastning for Telemark fengsel.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  SULTEN
  Publisert:

  Opp- og nedturer på 150 år gammel Oslo-institusjon

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5