Norge

Ekstreme krav til somaliere

På 10 måneder skal somaliske flyktningebarn lære å lese, skrive og snakke norsk. Så skal de klare skolegang på samme klassetrinn som norske jevnaldrende.

  • Forf>ingar Storfjell (foto)
  • <forf>kristin Nilsen <

— Mange av de somaliske barna som kommer til Norge har aldri gått på skole, heller ikke foreldrene deres. De kommer fra krig og et ustabilt liv, noen har flyktet fra land til land. Da er ikke 10 måneders obligatorisk norskkurs på asylmottak nok til at de klarer å følge undervisningen i en norsk 6. eller 7. klasse. Resultatet er at de detter ut, sier forsker Inger Marie Kileng ved NORUT samfunnsforskning i Tromsø. Kileng har studert møtet mellom somalisk kultur og norsk skole gjennom dybdeintervjuer med 14 somaliske familier med elever på ungdomstrinnet på to Oslo-skoler og deres norske lærere. I dag presenters hennes studie i bladet Forskning. Kileng mener det er lite som tilsier at somaliere som kommer til Norge 12-14 år gamle skal klare seg i skolen slik systemet møter dem i dag.

Mange sliter.

— Kravene til at disse barna skal klare seg, er skyhøye. På to-tre år skal de gjennomføre en skolegang som deres norske medelever bruker 10 år på. Det betyr at de må jobbe mange ganger mer, sier hun.Flyktninger fra Somalia utgjør en voksende gruppe i Norge. De siste 15 årene er det kommet rundt 15 000, de fleste bor i Oslo. I Norge lever de i fred, samtidig befinner de seg nederst på stort sett alle levekårsindikatorer. For å hindre at barna blir tapere allerede i utgangspunktet, mener Kileng at det må skje forandringer både med undervisningen og for lærerne og at ressursene må settes inn tidlig. Blant annet bør undervisningen for nyankomne fra 12 år og oppover skje på morsmålet somalisk de første årene, men i en god kombinasjon med norsk.

Undervise på morsmål.

— Målet må være at de lærer seg de faglige begrepene i de ulike skolefagene på morsmålet først, for å forstå innholdet. Så kan de etter hvert følge ordinær undervisning. Ellers sitter de i klasserommet uten å skjønne hva som blir sagt, de får karakterer som ikke kan brukes til noe og de vet at de ikke har noen fremtid i utdanningssystemet. Dette fører til frustrasjon og negativ adferd, sier Kileng. Somaliske foreldre er opptatt av skole og utdanning og jobber ut fra sine forutsetninger hardt for at ungene skal klare seg, forteller Kileng. De deltar på foreldremøter, skolesamlinger og alle familiene hun besøkte hadde anskaffet PC for at ungene skulle bruke nettet i arbeidet med leksene. Det de ikke kan hjelpe ungene med er leksene, selv om de vil. Her er dårlige norskkunnskaper den største hindringen. - De færreste kan norsk, mange er analfabeter og dette med skolekultur er ukjent for dem. Andre har kanskje bare barneskolen.De forsøker å løse problemet ved å sende ungene til Røde Kors' leksehjelp-tilbud og Koran-skoler, andre leier inn fjerne familiemedlemmer for å hjelpe til, forteller Kileng.

Utdanne lærerne

. Kileng mener norske lærere ikke er godt nok forberedt på den multikulturelle hverdagen i skolen, og mener minoritetspedagogikk bør inngå som ledd i lærerutdanningen. - Lærere som har kunnskap om minoriteter og kulturforskjeller trives i jobben, de synes den er utviklende og interessant. Lærerne uten spesialkompetanse sliter med dårlig samvittighet, de føler at de ikke får gjort nok.

Les også

- Ta barna og flytt ut av Oslo

Mawlid Abdi er fra Somalia og har klart seg bra på skolen. Han faller dermed utenfor forskningsmaterialet som viser at somaliske barn blir skoletapere.