Redd Barna mener innesperring av barn på Trandum er klare lovbrudd

Rystende, sier Redd Barna om at barn er sperret inne på Trandum i 18 og 24 døgn. Nå ber de norske myndigheter oppheve og gjennomgå praksisen umiddelbart.

Redd Barna og Barneombudet er rystet og bekymret for at så mange barn er på Trandum, enkelte innesperret i henholdsvis 18 og 24 døgn.

– Dette må stoppe nå. Barn vi har snakket med, som har vært tvangsutsendt via Trandum, vitner om traumatiske opplevelser i det de opplevde som et fengsel. Norge er forpliktet til å finne andre løsninger enn å frarøve barn friheten i en slik situasjon, sier Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna.

– Norge bryter her alle lover, både nasjonale og internasjonale: Grunnloven, FNs Barnekonvensjon, som er inkorporert i norsk lov, og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, mener hun.

Sperret barn inne i 18 og 24 døgn

Torsdag skrev Aftenposten at 84 barn per 16 august var blitt innesperret på politiets utlendingsinternat Trandum sammen med sine familier.

To barn var der i henholdsvis 18 og 24 døgn. Ifølge politiets egne regler skal ikke barn låses inne mer enn 24 timer på utlendingsinternat.

Over 60 av barna var 12 år eller yngre. Halvparten var fem år eller yngre, ifølge politiets egne tall.

Politiets utlendingsenhet opplyser til Aftenposten torsdag at tallet pr 30. august har steget til 93 barn.

Utlendingsinternatet har en familieavdeling som er tilrettelagt for barn. Politiets utlendingsenhet påpeker at det er ikke i strid med menneskerettighetene å plassere barn på lukket internat, men at staten i slike omstendigheter har en positiv forpliktelse til å beskytte barna og iverksette egnede tiltak for å sørge for deres velferd.

Barneombudet: Må finne gode alternativer

Også Barneombudet sier de er svært bekymret for at så mange barn er på Trandum, og at noen barn blir holdt fengslet lenge.

– Barnekonvensjonen sier at barn kun kan fengsles som en siste utvei og for kortest mulig tid. Det betyr at norske myndigheter må finne gode alternativer til fengsling i disse sakene, og mindre inngripende tiltak må prøves ut før man fengsler barn, sier seniorrådgiver Anders Cameron.

– Dette er ikke en rettsstat verdig

En rekke norske organisasjoner har i flere år kritisert at norske myndigheter sperrer barn inne på Trandum, men praksisen fortsetter.

– Det føyer seg inn i en lang rekke eksempler på at Regjeringen ikke lytter til fagfolk og fagmiljøene. Det har helt tydelig andre interesser de ivaretar her, enn barnas beste. Dette kan ikke Norge være bekjent av. Det er ikke en rettsstat verdig, sier Line Hegna.

– Det er norsk domstol som tar stilling til lengden på fengsling. Normalt er en barnefamilie ikke innom mer enn ett til to døgn. I noen få tilfeller er de der lenger. Det skyldes at de er pågrepet idet de er i ferd med å forsvinne og unndra seg lovlig fattet vedtak, sier avdelingsleder Kristina Vee Lægreid ved Politiets utlendingsinternat.

Ber om at praksisen oppheves umiddelbart

Redd Barna ber nå myndighetene om å finne umiddelbare løsninger for barn som eventuelt befinner seg på Trandum, og kaller returpraksisen Norge har utviklet for uakseptabel.

– Det finnes andre måter å løse dette på. Vi ber norske myndigheter oppheve og gjennomgå denne praksisen umiddelbart. Vi må ha en returpraksis og en ivaretakelse av disse barna og deres familier som tåler dagens lys, sier Hegna.

Mener regelverket er for svakt

Barneombudet mener både det forebyggende arbeidet og regelverket på området er for svakt.

– Arbeidet med å få på plass et skikkelig regelverk og reelle alternativer til fengsling har tatt lang tid, sier Cameron.

– Fengsling av barn under 14 år er ikke lov i Norge. Mener dere at praksisen på Trandum er fengsling av barn?

– Ja, deler av praksisen er fengsling av barn. Når retten beslutter å fengsle en familie, er det en fengsling, også av barna. Trandum er et fengsel, og ikke et egnet sted for barn å oppholde seg, sier han.

Regjeringen jobber med en klargjøring av regelverket for bruk av fengsling i utlendingssaker og særlig forhold knyttet til bruk av utlendingsinternat der barn er involvert. Her er innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) på besøk på Trandum i april.

Som alternativ til internering av barn på Trandum i påvent av utsendelse fra Norge, mener Barneombudet man kan sikre at flere reiser frivillig.

– I vanskelige saker må man vurdere mindre inngripende tiltak, slik som pålagt oppholdssted og meldeplikt, sier Anders Cameron.

– Da vil barna kunne ha et mer normalt liv, og for eksempel ha kontakt med jevnaldrende og gå på skole eller i barnehage, sier han.

Berger Røsland: Jobber med klargjøring av regelverket

– I forbindelse med returarbeid holdes barnefamilier på Trandum i svært korte perioder. Kun helt unntaksvis er barn sammen med familien sin på Trandum over lengre perioder og i slike saker må vilkårene for fengsling prøves av en domstol, sier statssekretær Marit Berger Røsland (H).

Hun sier de nå jobber med en klargjøring av regelverket for bruk av fengsling i utlendingssaker og særlig forhold knyttet til bruk av utlendingsinternat der barn er involvert.

– Det vil undergrave asylinstituttet om vi ikke fører en aktiv returpolitikk som sørger for at de som får avslag må sendes hjem, sier Berger Røsland.