Klassekampen: – Forsvarsminister vil sparke 1.000 uten sluttpakker

I et internt notat skal forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) ifølge Klassekampen slå fast at planlagte kutt i Forsvaret vil medføre at rundt 1.000 ansatte må sies opp uten sluttpakketilbud.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) mener ifølge Klassekampen at nedbemanningene i Forsvaret ikke kan gjennomføres med økonomisk kompensasjon til alle. Rundt 1.000 ansatte må derfor gå fra jobben uten sluttpakker eller andre tiltak. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Avisa skriver at forsvarsministeren derfor venter både søksmål og omdømmetap i forbindelse med den omfattende slankekuren. Fram mot 2020 skal 1.400 ansatte fjernes fra Forsvaret, og ifølge notatet vil rundt 1.000 ansatte med ordinært stillingsvern sparkes uten bruk av sluttpakker.

I notatet fra april konkluderer Søreide med at hvis alle skal få økonomisk kompensasjon vil innsparingspotensialet reduseres med 900 millioner kroner, skriver Klassekampen. «Oppsigelser uten økonomisk kompensasjon for de med ordinært stillingsvern er derfor en forutsetning for finansieringen av den nye langtidsplanen», skal det stå i notatet.

Nestleder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund reagerer sterkt på opplysningene. Han bekrefter statsrådens bekymring om at dette kan ende i søksmål.

– Det kan jeg herved love at vil bli gjort. Vi er meget klare på at Forsvaret ikke har hjemmel til å gjøre det som beskrives her.

Departementet skriver i en epost til avisa at «omstillingene skjer selvsagt i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk, og i nært samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene».