Norge

Regjeringen sier ja til omstridt sjødeponi - kraftige reaksjoner fra miljøvernere

Klima- og miljødepartementet har gitt utslippstillatelse til sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.

  • Ntb

I fjor advarte Miljødirektoratet i klare ordelag mot sjødeponiet. Men nå har direktoratet gjort en ny vurdering i saken og konkludert med at fordelene samlet sett er større enn ulempene.

Les hele saken med abonnement

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding