Regjeringen sier ja til omstridt sjødeponi - kraftige reaksjoner fra miljøvernere

Klima- og miljødepartementet har gitt utslippstillatelse til sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.

Det er på 300 meters dyp, under Førdefjordens overflate, at et eventuelt sjødeponi skal ligge

I fjor advarte Miljødirektoratet i klare ordelag mot sjødeponiet. Men nå har direktoratet gjort en ny vurdering i saken og konkludert med at fordelene samlet sett er større enn ulempene.

– Det er ingen enkel vurdering av søknaden fra Nordic Mining. Det er åpenbare ulemper for miljøet ved å etablere gruvevirksomhet. Samtidig medfører det en rekke positive effekter for samfunnet, sier direktør Ellen Hambro.

Les hele saken med abonnement