Norge

Tom Hagen løslates, men siktelsen opprettholdes. Dette betyr det for etterforskningen fremover.

Tom Hagen er løslatt fra fengsel, men politiet opprettholder siktelsen om drap eller medvirkning til drap. Dette betyr Høyesteretts beslutning for den videre etterforskningen.

Her kjøres Tom Hagen ut fra Oslo fengsel fredag ettermiddag av hans advokat Svein Holden.
  • Frode Sætran
  • Harald Stolt-Nielsen
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

For Tom Hagen (70) betyr det at han slipper å sitte i fengsel, underlagt strenge restriksjoner som isolasjon og medieforbud. Han kan i stedet reise hjem og bevege seg fritt innenfor landets grenser og ta kontakt med dem han vil.

Politiet har imidlertid gjort det klart at siktelsen mot ham ikke er frafalt. Det betyr at politiet fortsatt kan bruke de øvrige midlene for å gjøre sine undersøkelser i forbindelse med den videre etterforskningen.

Politiet mener altså fortsatt at det er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen for å ha medvirket til å ta livet av Anne-Elisabeth Hagen.

Skjellig grunn til mistanke betyr at det er sannsynlighetsovervekt for at siktede har handlet slik politiet hevder. Altså teoretisk mer enn 50 prosent sannsynlig.

Det fikk de støtte for i Nedre Romerike tingrett da de onsdag i forrige uke fikk medhold i å fengsle Tom Hagen for fire uker med brev- og besøksforbud og forbud mot aviser og kringkasting i hele fengslingsperioden, og fullstendig isolasjon inntil 13. mai.

For å bli dømt for en straffbar handling, er kravene mye høyere. Da skal det være bevist ut over enhver rimelig tvil.

Tom Hagen utenfor hjemmet sitt i Sloraveien 4. Hagens kone Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober 2019.

Dissens i lagmannsretten

Kjennelsen ble som kjent anket til Eidsivating lagmannsrett av Tom Hagen og hans advokat Svein Holden. Holdens vurdering var at bevisene var tynne.

Den vurderingen fikk Holden støtte for da lagmannsretten opphevet tingrettens kjennelse og avsa en ny der Hagen skulle løslates. Det skjedde torsdag. To av tre lagdommere mente at det ikke var sannsynlighetsovervekt, basert på en mengde fremlagte beviser, at Tom Hagen hadde forholdt seg slik politiet påsto.

Politiadvokat Haris Hrenovica ved Øst politidistrikt uttalte etterpå at etterforskningsledelsen var overrasket over lagmannsrettens vurdering og anket kjennelsen til Høyesterett.

Politiadvokat Haris Hrenovica besøkte i forrige uke Sloraveien 4. Politiet opprettholder siktelsen mot T

Høyesterett vurderer ikke bevisene

Høyesterett tok sin beslutning ved 17-tiden fredag. Etter å ha sittet på overtid, besluttet retten enstemmig at politiets anke ikke førte frem. Høyesterett har kun vurdert lagmannsrettens saksbehandling og den generelle lovtolkningen. Et enstemmig ankeutvalg i Høyesterett kom frem til at anken ikke kunne føre frem.

Høyesterett har ikke vurdert sakens beviser.

Politiet begrunnet fengslingsbegjæringen med bevisforspillelsesfare, at Hagens skulle ødelegge bevis og samordne seg med eventuelle andre. I løpet av dagene som er gått etter frihetsberøvelsen av Hagen, har politiet foretatt grundige undersøkelser av Hagens bolig og arbeidsplass.

Etter at Tom Hagen ble pågrepet og siktet har politiet gjennomført en rekke undersøkelser inne i boligen til familien Hagen.

Måtte endre strategi

Politiet pågrep torsdag kveld en 32 år gammel mann de mener har medvirket til å ta livet av Anne-Elisabeth Hagen, og kunngjorde at pågripelsen var planlagt, men fremskyndet som følge av lagmannsrettens løslatelse av Hagen. Det tyder på at politiet ventet at anken ikke ville føre frem.

Det kan også tyde på at den 32 år gamle mannen er en person politiet siktet til da de ga sin begrunnelse for fengslingsbegjæring av Hagen, der de argumenterte for at 70-åringen kunne samordne sin forklaring med andre.

Politiet har varslet at det kan komme flere pågripelser. Løslatelsen av Hagen har medført at etterforskningsledelsen er blitt tvunget til å endre strategien for å komme til bunns i denne saken. Et åpenbart mål er å finne Anne-Elisabeth Hagen.

Les mer om

  1. Forsvinningssaken på Lørenskog
  2. Tom Hagen
  3. Anne-Elisabeth Hagen
  4. Krim