Fraktet los for ni mill uten anbud

Redningsselskapet har i en årrekke fraktet loser for Kystverket uten at oppdraget har vært lagt ut på anbud.

Redningsselskapet har en viktig biinntekt på å frakte loser for Kystverket.
  • Arne Colliander

I fjor hadde oppdragene en verdi på mellom ni og ti millioner kroner.

I år blir sannsynligvis beløpet enda høyere fordi enkelte losstasjoner ikke lenger vil være døgnbemannet etter at Kystverket innførte nye arbeidstider for losbåtførerne, skriver bt.no.

En halv million

Offentlige anskaffelser eller oppdrag for over en halv million skal som hovedregel settes ut på anbud. Unntaket er hvis bare èn leverandør kan utføre tjenesten eller oppdraget.

Redningsselskapet har siden 1990-tallet hatt en rammeavtale med Kystverket om tilbringertjeneste av los. Redningsskøytene frakter losen ut til skipene, eller henter losen når han forlater et skip.

— Noen av våre stasjoner utfører ganske regelmessig slik tilbringertjeneste. Andre steder får vi forespørsler med ujevne mellomrom, sier Hans Skaar, leder for redningsavdelingen i Redningsselskapet til bt.no.

Privat i Florø

Totalt kjøper Kystverket tilbringertjenester for ca. tjue millioner kroner. I Bodø, Arendal, Farsund og Andenes overstiger Redningsselskapets engasjement for Kystverket en halv million. I Florø står Florø Skyssbåt for at losene kommer seg om bord eller fra borde. Kystverket har også faste avtaler til en verdi av over en halv million med private aktører i Hammerfest og Nordkapp. Disse tre stedene har oppdraget vært ute på anbud, men altså ikke der Redningsselskapet har hatt jobben.

— Det skyldes trolig at selskapet tidligere har vært vurdert som eneste aktuelle tilbyder. Vi ser nå at situasjonen i dag kan være annerledes, og dette burde ha vært vurdert oftere, sier avdelingsdirektør Arve Dimmen i Kystverkets sjøsikkerhetsavdeling.

- Bør på anbud

Nestlederen i Stortingets transportkomitè, Bård Hoksrud (Frp), mener at Kystverket helt opplagt også tidligere burde ha lagt alle oppdrag med loskjøring ut på anbud.

Kystverket setter seg selv i et unødvendig dårlig lys ved ikke å gjøre det. De skaper mistanke rundt oppdraget, sier han.

- Hva hvis Redningsselskapet er eneste aktør som kan levere tjenesten?

— Det kan Kystverket umulig vite før det har vært gjennomført en anbudsrunde. Gjennom en slik prosess kan også all tvil om det finnes andre aktører ryddes av veien, sier Hoksrud.

Stortingsrepresentanten understreker at han har full tillit til at Redningsselskapet har den nødvendige kompetansen til å frakte losene.

Nye rutiner

Snart kommer Kystverket til å konkurranseutsette tilbringertjenesten ved å frakte los ved minst seks-sju steder langs norskekysten. Det gjelder også der Redningsselskapet blir benyttet.

— Vi startet denne prosessen i høst, sier avdelingsdirektør Arve Dimmen.

- Hvorfor er Redningsselskapet så mye benyttet?

— De fleste redningsskøytene er godt egnet til loskjøring. Skøytene er dessuten bemannet med dyktige mannskaper. Skulle uhellet være ute og losen havne i sjøen, er de godt trent til å hente folk opp igjen, sier Dimmen.

- Positivt

Losbåtførernes Forbund har stilt spørsmål ved om det svekker redningstjenesten og beredskapen at redningsskøytene brukes til losoppdrag.

— Det skal det ikke gjøre. Loskjøringen er tvertimot bra for beredskapen. Mannskapene våre får trening i å borde fartøyer i all slags vær, og knytter også kontakt med noen av dem som kjenner kystfarvannene aller best, nemlig losene, sier Hans Skaar i Redningsselskapet.