Se hvilke bedrifter som har fått kontantstøtte i koronakrisen

Det skal være full åpenhet om hvilke bedrifter som mottar økonomisk krisehjelp fra myndighetene under koronakrisen. Her kan du søke opp hva de enkelte foretakene har fått i støtte.

Norske bedrifter som er hardt rammet av koronakrisen, kan søke om statlig kontantstøtte. Ordningen ble lansert 2. april og innebærer at staten vil dekke noen av de faste kostnadene for bedrifter som sliter økonomisk på grunn av de strenge smitteverntiltakene myndighetene har innført.

Formålet med ordningen er å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Det er offentlig tilgjengelig hvilke bedrifter som har søkt og fått innvilget støtte, blant annet for å forhindre misbruk og styrke muligheten for etterkontroll.

– Innsynsløsningen vil gi offentligheten mulighet til å følge med på bruken av fellesskapets penger i kompensasjonsordningen, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

I løpet av ti dager har Skatteetaten utbetalt over 500 millioner kroner, viser oversikten 28. april.

Her kan du søke på bedriftene som har fått godkjent støtte. Oversikten oppdateres daglig.

De fleste søknader behandles automatisk, og myndighetene varsler at de vil kontrollere at ordningen ikke misbrukes. Misbruk og svindel kan føre til krav om tilbakebetaling og straffesanksjoner.

Ønsker du å tipse oss om en eller flere utdelinger? Ta kontakt på tips@aftenposten.no eller tipstelefon: 02286. Du kan også sende et kryptert nyhetstips. Les mer om det her.

– Det er en styrke for hele ordningen at journalister, forskere og andre har innsyn i at ordningen forvaltes i tråd med regelverket, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Gir ut 20 milliarder kroner i måneden

Makstak for støtte er ordinært 30 millioner kroner, mens større selskaper og konserner kan få opptil 80 millioner kroner. Regjeringen har anslått at ordningen koster 20 milliarder kroner i måneden, totalt 50 milliarder for mars, april og mai. Det utgjør nærmere syv ganger så mye som de 7,2 milliardene Innovasjon Norge i 2018 utbetalte i støtte eller lån til norsk næringsliv.

Ordningen åpner for å dekke opptil 80 prosent av de faste utgiftene til bedrifter som mister minst 30 prosent av omsetningen.

Bedrifter som tvangsstenges av myndighetene, kan få dekket 90 prosent av utgiftene. Det er unngåelige, faste kostnader som erstattes, slik som husleie, strøm, renovasjon, forsikring og leie av maskiner.