Rettssaken mot Behring Breivik kan bli ført i Oslo tinghus

Oslo tingrett vurderer nå om rettssaken mot Anders Behring Breivik kan føres i eget hus, ved bruk av den største rettssalen med lyd og videooverføring til andre lokaler. Andre straffesaker kan komme til å føres i leide lokaler utenfor tinghuset.

Anders Behring Breivik er blitt fremstilt for varetektsfengsling i sal 828 i Oslo tinghus. Nå vurderer Oslo tingrett om hovedforhandlingen også skal føres i denne rettssalen.
  • Håkon Letvik

— Vi vil se om det vil være mulig å gjennomføre rettssaken i tinghuset ved å ta i bruk flere lokaler, med overføring av lyd og bilde på kryss og tvers i bygget, sier sorenskriver Geir Engebretsen, som torsdag hadde møte med representanter fra Domstolsadministrasjonen i Trondheim.

Tidligere har Oslo Spektrum, Telenor Area og store konferansesaler vært nevnt som mulige rettssaler for å få plass til de mange som vil være til stede.

- Urolig situasjon

Den største rettssalen i tinghuset - sal 828 - har plass til 100 journalister og tilhørere, i tillegg til de vanlige aktører som dommere, forsvarer, aktor og tiltalte. Rettslokalet ligger i 8. etasje i tinghuset, og er på 210 kvadratmeter.

Dette rettslokalet, som også er blant tinghusets sikreste, er blitt brukt til å avvikle en rekke tunge straffesaker gjennom årene.

- Å leie en veldig stor rettssal med plass til flere hundre publikummere kan også ha noen ulemper. Det blir krevende å holde orden, og det kan fort bli en urolig situasjon med så mange mennesker til stede, sier Engebretsen til Aftenposten.no.

Sorenskriveren er opptatt av at offentligheten skal kunne følge med på det som skjer i rettssaken, noe som kan skje ved at lyd og bilde overføres til et pressesenter som kan ligge på et hotell eller et konferansesenter i nærheten av tinghuset.

— Vi regner med veldig stor pågang fra internasjonale medier, spesielt i den første tiden og under avslutningen, sier Engebretsen.

Anders Behring Breivik fotografert på vei inn til Oslo tinghus da utvidelsen av isolasjonsperioden ble vurdert av tingretten. FOTO: SCANPIX

Simultanoversettelse

Oslo tingrett planlegger å yde service overfor utenlandske journalister ved at alt som sies i rettssalen blir simultanoversatt til engelsk.

Rettssaken mot Anders Behring Breivik kommer til å bli enestående i norsk rettshistorie, både på grunn av forbrytelsens grovhet, det store antall ofre, over 1000 fornærmede, flere hundre bistandsadvokater og flere tusen erstatningskrav.

— Saken stiller oss overfor helt nye krav, omfanget av interessen, medieoppmerksomheten og antallet besøkende; journalister, publikum, pårørende. Strømmen av mennesker til tinghuset for å overvære saken vil overstige alt vi har opplevd tidligere. Og det er en rekke sikkerhetsspørsmål som stiller spesielle krav. Det vil vi nå drøfte med politiet, sier Engebretsen.

Leie lokaler til andre saker?

Hvis det blir aktuelt å føre straffesaken mot Anders Behring Breivik i Oslo tinghus, kan det bli aktuelt for tingretten å leie lokaler andre steder, slik at vanlige straffesaker og sivile saker kan føres der.

– Det er viktig at tingretten kan behandle løpende saker på normal måte også mens denne store straffesaken gjennomføres, sier Engebretsen.

Mens det vanlige er at erstatningskrav behandles av retten samtidig som straffesaken, vurderer Oslo Tingrett nå om det er mulig at erstatningskravene kan behandles etter at straffesaken er avsluttet.

— Selve hovedforhandlingen i straffesaken vil ha et helt annet omfang og varighet hvis vi skal behandle de sivile erstatningskravene samtidig. Det kan også føre til at straffesaken blir langvarig og det strafferettslige perspektivet kan miste fokus på en uheldig måte. Vi skal likevel ivareta erstatningskravene på en god måte, flere tusen personer vil ha berettigede erstatningskrav. Her er det viktig at vi har en god dialog med bistandsadvokatene. Det er naturlig å se etter muligheter for å få avgjort flest mulig av erstatningskravene utenfor domstolene. Det vil være bra for mange av ofrene å få en rask avgjørelse på dette, for å kunne gå videre i livet, sier sorenskriver Engebretsen.

Slik så det ut utenfor hovedinngangen til tinghuset i Oslo da fenglinsmøtet for Behring Breivik skulle avvikles. Det ventes stor pågang av utenlandske journalister også til hovedforhandlingen.