Nyfløt og Khan dømt etter drapet på Faiza Ashraf

Shamrez Khan (29) er frifunnet for overlagt drap på Faiza Ashraf, men dømmes til 8 års fengsel for bortføring med døden til følge. Medtiltalte Håvard Nyfløt er kjent skyldig i forsettelig drap, og dømmes til 17 års fengsel.

Straffen for Nyfløt har retten satt til 17 års fengsel. Shamrez Khan ble frifunnet for overlagt drap, og fikk dermed langt lavere straff enn det aktor ba om. Han ble i steden dømt til åtte års fengsel for kidnapping med døden til følge.

Nyfløt er kjent skyldlig i forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter og kidnapping som har voldt ualminnelige lidelser.

«Når det gjelder de subjektive vilkår, anser retten det utenkelig at Nyfløt kan ha strammet stripsen rundt halsen hennes uten at han forsto at han kvalte henne», heter det i dommen.

Nyfløt erklærte i retten i Sandvika, etter at dommeren hadde brukt nesten en time på å lese opp dommen, at han anker. Khan tok betenkningstid.

Lavere straffer

Dermed fikk begge de to tiltalte i Faiza-saken lavere straffer enn det aktor ba om. Straffepåstanden fra aktoratet lå på henholdsvis

Les også

Krever 19 og 20 års fengsel for Faiza-drapet

for Nyfløt og Kahn.

Et av de sentrale punktene i rettssaken har vært hvorvidt Khan beordret bortføring og drap på Ashraf, eller kun ba Nyfløt bortføre henne. Nyfløt har selv forklart at han kidnappet Faiza på bestilling fra Khan, men at hun døde fordi han ved et uhell strammet strips rundt halsen hennes for hardt og ikke fikk dem opp igjen da han forsøkte å løsne dem.

I én av sine mange politiforklaringer, som han siden har gått bort fra, har han også fortalt at han fikk beskjed om å ta livet av Faiza.

Khan frifunnet for forsettelig drap

Khan ble altså frifunnet for forsettelig drap i Asker og Bærum tingrett, men ble dømt for kidnapping med døden til følge. Dermed ble straffeutmålingen på 8 år — 11 år lavere enn aktor Carl Fari ba om.

— Uten hans ønske om å kidnappe henne, hadde hun vært i live i dag, heter det i dommen.

— Han er svært glad for å bli frikjent, sier Khans forsvarer Gøran Møller Christiansen sier til Scanpix.

Khan har bedt om betekningstid for å bestemme seg om han likevel ønsker å anke denne dommen.

— Vi er ikke helt overbeviste om dommens begrunnelse for hva gjelder om han (Khan, journ.anm) kunne forutsett dødsfølgen. Så det er noe vi nå skal ta stilling til, sier Christiansen.

Faiza Ashraf ble bortført og drept tidlig om morgenen 3. februar i fjor. Tre uker senere ble hun funnet død i et turområde på Solli i Asker.

Både Khan og Nyfløt har i retten nektet straffskyld for overlagt drap, men de erkjente frihetsberøvelse. Nyfløt har også erkjent skyld også for dødsfølgen.