Regjeringensier nei til sær-lov etter 22. juli

  • Arve Henriksen
  • Vi ønsker generelt stor grad av åpenhet, sier Schjøtt-Pedersen.

Det opplyser statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– Da 22. juli-kommisjonen ble nedsatt, vurderte vi nøye spørsmålet om offentlighet. Vi ønsker generelt stor grad av åpenhet, spesielt i denne saken, som er av stor allmenn interesse og betydning. Derfor er vi også skeptisk til en særlov om unntak fra offentlighetsloven, sier Schjøtt-Pedersen.

Sonderer

Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene ha uformelle sonderinger med partiene på Stortinget om dette.

– Vi legger vekt på nær kontakt med Stortinget, det har vi hatt hele veien. Med mindre partiene har sterke ønsker om en slik lov, ønsker vi å holde oss til offentlighetslovens alminnelige bestemmelser, sier Schjøtt-Pedersen.

Det er 22. juli-kommisjonen selv som har bedt Justisdepartementet om unntak fra offentlighetsloven for å beskytte dem som vil gi informasjon til rapporten.

Vil beskytte

I et brev til Justisdepartementet 18. oktober ba leder Alexandra Bech Gjørv om en egen særlov slik at kommisjonen gis mulighet til å beskytte informatørene bedre.

– Gjennom diskusjoner, blant annet med representanter for de direkte berørte og etterlatte, ser vi at de gjeldende reglene om innsyn vil kunne føre til at mange trekker seg fra å gi kommisjonen informasjon som er vesentlig for at vi skal kunne løse oppgaven i vårt mandat, sa Gjørv.

  1. juli-kommisjonens ønske om unntak fra offentlighet gjennom en slik særlov deles av den nasjonale støttegruppen.

(NTB)