Etterlønnssøknadene renner inn til Erna Solberg etter Frp-exit fra regjeringen

Foreløpig har ti regjeringspolitikere som forsvant ut av regjeringen sammen med Frp bedt om å få utvidet etterlønn.

Frps avtroppende fiskeriminister Harald Tom Nesvik er blant dem som har søkt om utvidet etterlønn. Han overlot statsrådsposten til Geir-Inge Sivertsen, som har vært i hardt vær fordi han har fått etterlønn som ordfører samtidig som han har hatt jobb i regjeringen.

Totalt vil disse søknadene alene kunne gi minst 2,7 millioner kroner i etterlønnsutbetalinger. Det viser Aftenpostens kartlegging basert på søknader avisen har fått innsyn i.

Tallet vil trolig stige ytterligere. Årsaken er at det totalt er 36 avgåtte statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere som har krav på etterlønn.

Les også

Statsministeren måtte beklage feil svar om etterlønn

Frem til utgangen av 2019 hadde de mange rokeringene i Erna Solbergs regjering ført til over 20 millioner kroner i etterlønnsutbetalinger (se oversikt lenger ned i saken). De nye utbetalingene kommer i tillegg til dette.

Karantene kan gi mer

Som hovedregel får avgåtte regjeringspolitikere én måneds etterlønn, men de kan søke om å få tre måneder.

Tre måneders etterlønn for en statsråd utgjør rundt 350.000 kroner, mens en statssekræter får i underkant av 250.000.

Dersom politikerne blir ilagt karantene, kan de få seks måneders etterlønn.

Karantenepraksisen er innført for å unngå at tilliten til forvaltningen og politisk ledelse svekkes, og skal hindre at avgåtte politikere bruker det de har fått kunnskap om i regjeringsapparatet til egen fordel.

Flere politikere har opprettet konsulentselskaper som har gitt interessekonflikter og følgelig mer etterlønn, som Aftenposten tidligere har omtalt.

Usikkert hvor mange som kommer til å søke

Hvor mange av de totalt 36 personene som har krav på etterlønn som vil søke om dette, er ikke sikkert.

«Det er opp til den enkelte å søke. Det er derfor vanskelig for oss å si noe om hvor mange som kan komme til å søke», skriver Arvid Samland, kommunikasjonsrådgiver ved Statsministerens kontor i en SMS til Aftenposten.

Reglene for etterlønn er omtalt i Håndbok for politisk ledelse. Her er det ikke opplyst om hvilken frist som gjelder for å søke etterlønn.