- Nobelkomitéen holder seg til testamentet

Den svenske Nobelstiftelsen mener Den norske Nobelkomitéen tildeler fredsprisen i samsvar med Nobels testament.

Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf (fra v.), menneskerettighetsaktivisten Tawakkul Karman fra Jemen og den liberiske fredsaktivisten Leymah ble tildelt fredsprisen 2011.

Den Norske Nobelkomitéen er blitt kritisert for ikke å følge Alfred Nobels vilje når den deler ut fredsprisen. I testamentet står det at fredsprisvinneren må drive fredsarbeid, og dette har vært utsatt for ulike tolkninger opp gjennom årene.

Fredsprisen til Barack Obama i 2009, da han knapt nok var tiltrådt som amerikansk president, er blant prisene som har høstet skarp kritikk.

Nobelkomitéen og Nobelstiftelsen i Sverige, som er ansvarlig for at stiftelsesforskriftene i Sverige følges, svarer i dag på kritikken.

I svaret til myndighetene skriver stiftelsen at den ikke anser at Nobelkomiteens tildelinger er i strid med stiftelsesreglene

— Nobelkomitéen foretar hvert år en ansvarsfull prøving av kandidatene mot testamentets krav slik de må forstås i dagens verden, heter det i redegjørelsen.

- Eldre dokumenter, enten de er juridiske, politiske eller religiøse, tolker seg ikke selv i dagens situasjon.

Nobelkomitéen og Nobelstiftelsen mener likevel at strid om tolkninger kan være både legitimt og nyttig.

Fortsatt kritisk

Bakgrunnen for redegjørelsen er at Länsstyrelsen i Stockholm, svensk tilsynsmyndighet for stiftelser, har skrevet et brev til ledelsen for Nobelstiftelsen i Stockholm hvor de har bedt om en uttalelse. Nobelstiftelsen har bedt Den norske Nobelkomitéen svare på kritikken.

Fredriks S. Heffermehl, norsk jurist, forfatter og fredsaktivist har i en årrekke vært en av Nobelkomitéens fremste kritikere, og han mener de fleste fredspriser er tildelt i strid med Alfred Nobels testamente.

Det er på bakgrunn av hans siste bok ”Nobels fredspris – visjonen som forsvant”, at det svenske stiftelsestilsynet satte i gang undersøkelsen for å se om fredsprisen deles ut i samsvar med intensjonene i Alfred Nobels testament.

Heffermehl er ikke fornøyd med Nobelstifelsens redegjørelse, og mener den ikke inneholder svar på spørsmålene han har reist.

- Komitéen har hittil ikke tatt til seg at det sentrale ordeti testamentet er at prisen skal være til fredsforkjempere. I stedet operererkomitéen med selvpåfunnede ord, ”fred, fredspris og det utvidede fredsbegrep", sier Heffermehl til Aftenposten.no.

- Dermed stiller de seg helt fritt og ubundet av Nobel, tolker ord som ikke kommer fra Nobel og lager sin egen pris, fortsetter han.

- Subjektiv tolkning

Han peker på at Nobel hadde en storslått ide om hvordan man skulle få sluttpå krig, gjennom å løfte sivilisasjonens idé om en rettsstat og et voldsforbud opp pådet internasjonale nivå.

— I Nobelinstituttets uttalelse er det igjen ingen spor av Nobelsvisjonære idé. Men det gjentas en rekke grunnleggende misforståelser ommandatet og komiteens juridiske forpliktelser til å interessere seg for Nobelog hva han ville, hevder han.

Nobelkomitéen mener imidlertid Heffermehl står nokså alene i sin tolkning av testamentet, og at han argumenterer for en meget streng tolkning av testamentet basert på situasjonen på 1890-tallet.

— I praksis viser det seg imidlertid at han kan være vel så subjektiv i tolkningen av sentrale begrep som han beskylder Den Norske Nobelkomitéen for å være, heter det i redegjørelsen.

- Sverige må godkjenne prisen

For noen uker siden vakte det oppsikt da Henning Isoz, som regnes som en av Sveriges fremste eksperter på svensk stiftelseslov, uttalte at Nobelstiftelsen i Stockholm, som sitter på pengesekken for samtlige Nobelpriser, må ha det siste ordet i valget av fredsprisvinnere – ikke Norge.

  • Dersom Nobelstiftelsen skal leve opp til sitt ansvar, må den i god tid innen prisutdelingen forsikre seg om at fredsprisen deles ut til en kandidat som er i overensstemmelse med intensjonene i testamentet, sa Isoz.

Nobelstiftelsen viser til at det klart fremgår av Nobels testament at fredprisen skal deles ut av fem personer som velges av Stortinget, og at Alfred Nobels klare intensjon var at komitéene som deler ut nobelprisene skal operere uavhengig av Nobelstiftelsen.

— [...] Arbeidet med med å velge mottagere av samme pris utføres av Den Norske Nobelkomitéen og ingen annen, inklusiv stiftelsen selv.