Dette laboratoriet får inn langt færre prøver å analysere enn til vanlig

Norges største private laboratorium fortviler over at de ikke får analysere nok koronaprøver. Nå frykter de permitteringer.

Fürst laboratorium får kun inn en tredjedel av det vanlige antallet prøver under koronakrisen.

I et brev til politisk ledelse i flere departementer, skriver laboratoriet Fürst at de må permittere helsepersonell dersom de ikke får avhjelpe helsetjenesten med koronatesting, men at Helse Sør-Øst nøler.

Helse Sør-Øst sier at det er mangelen på stoffet som brukes i tester for å påvise smitte (reagenser), som er årsaken til at man ikke får utnyttet hele testkapasiteten i Norge.

Kan ikke drive lenger med stort underskudd

Fürst er Norges største medisinske laboratorium. Firmaet har rundt 400 ansatte, og det mottar en vesentlig del av analyseprøvene fra norske legekontor.

Administrerende direktør i Fürst, Håvard S. Ebbestad, tror ikke laboratoriet kan fortsette å drive med stort underskudd.

– For oss haster det med økonomiske garantier så vi kan planlegge på lengre sikt og helst slippe permitteringer, sier Ebbestad.

Administrerende direktør ved Fürst laboratorium, Håvard S. Ebbestad.

I det omtalte brevet, som er sendt Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet, etterlyser Fürst en lønnskompensasjonsordning som vil kunne avhjelpe situasjonen.

Da mener selskapet at det kan beholde kapasiteten til å analysere koronaprøver, samt være i beredskap til primærhelsetjenesten begynner å fungere mer normalt.

Ebbestad sier at de ikke har fått noen tilbakemelding på brevet, men at de over lengre tid har signalisert at de ønsker økonomisk støtte.

Les også

NHO med ris bak speilet mot lokale koronaregler

Mindre antall prøver

Man skulle tro at koronakrisen førte til travle dager for dem som analyserer pasientprøver. Men direktøren forteller at nedgangen i prøver så å si skjedde over natten:

– I starten av forrige uke gikk antall prøver som vi fikk inn kraftig ned, så det var vel da folk sluttet å gå til legen, sier Ebbestad.

Færre prøver fra leger i primærhelsetjenesten er ifølge Fürst årsaken til nedgangen.

– Hvorfor tror du at dere ikke får inn flere koronaprøver?

– Min følelse er at det er fordi det er strenge kriterier for å ta tester. Nå får vi inn mellom 500 og 600 koronatester hver dag, men vi har kapasitet som er høyere enn det som er nå, forklarer Ebbestad.

Teamleder for molekylærbiologi i Fürst, Linda Manley, viser prøver som er blitt tatt ved laboratoriet.

Han sier det er umusikalsk å permittere ansatte i en helseinstitusjon i disse tider, og han mener de ansatte må være i beredskap ved behov for masseanalysering.

Får ikke utnyttet kapasiteten

Avdelingsdirektør i Helse Sør-Øst, Lars Eikvar, sier at helseforetaket er glad for at de private laboratoriene også har satt opp test for koronaviruset.

Les også

Dette vet vi om koronapasientene som er blitt friske

– Det har imidlertid utviklet seg en global mangel på reagenser til disse testene, og flere av de viktigste leverandørene kan ikke levere det reagensvolum vi trenger for å kunne utnytte hele kapasiteten i Norge, sier Eikvar.

Han påpeker at det for Helse Sør-Øst er viktig at sykehuslaboratoriene er i stand til å teste innlagte pasienter med mistanke om sykdom på grunn av covid-19, noe som er i tråd med prioriteringskriteriene for testing.

– Og det har følgelig vært viktigst at sykehuslaboratoriene har hatt nok reagenser til denne testingen, sier avdelingsdirektøren.

Eikvar sier at nedgangen i antall prøver Fürst opplever, forståelig nok er krevende, men at dette ikke er noe Helse Sør-Øst styrer.

– Det er viktig å ha en tilstrekkelig kapasitet for testing fremover, og Helse Sør-Øst arbeider sammen med nasjonale helsemyndigheter med ulike tiltak for å øke denne kapasiteten ytterligere. Bidraget fra de private laboratoriene vil være vesentlig i dette arbeidet.

– Vi må finne ut av kapasitet både hos offentlige og private aktører

Også Helsedirektoratet viser til manglende testutstyr og prioriteringskriteriene for testing som begrunnelse for at Fürst ikke får flere koronaprøver.

– Vi vil fremover jobbe med å skaffe mer av dette utstyret. Men markedet for dette er svært presset. Vi må ha nok utstyr til å teste de mest kritisk syke på offentlige sykehus, sier Herlof Nilssen, fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet.

Han sier at en økt mengde testutstyr til de private kan føre til redusert dekning av utstyr til de mest alvorlig syke.

Les også

Mens Trump snakker om å gjenåpne landet, skyter koronatallene i været. Her er fem grunner til at USA er så hardt rammet.

– I forbindelse med at vi nå sammen med Folkehelseinstituttet skal vurdere ny teststrategi, må vi finne ut av kapasitet både hos offentlige og private aktører. Vi jobber nå med en rapport om dette, sier Nilssen.

Hver prøve har hver sin farge, og utslag av viruset går i en kurve opp.

Samtidig viser et brev fra Folkehelseinstituttet (FHI) til Helsedirektoratet at FHI har fått tilbakemeldinger om manglende laboratoriekapasitet:

«Inntil nå har FHI fått tilbakemelding på at det er mangler både mht. personell, beskyttelsesutstyr, prøvetakingsutstyr samt laboratoriekapasitet, noe som har ført til et behov for å prioritere hvem som skal testes», skrev FHI 23. mars.

– Hvis det er slik at det er mangel på laboratoriekapasitet, hvorfor har Fürst da så lite å gjøre?

– Dette er en krevende balansegang slik situasjonen er nå. I løpet av kommende uke skal vi sammen med Folkehelseinstituttet og departementet ta stilling til hvordan testkapasiteten kan økes, og vi vil da se private og offentlige aktører i sammenheng, sier Nilssen.