Klorutslipp i Akerseleva tilsvarer 240.000 flasker Klorin

Klor-utslippet i Akerselva tilsvarer det samme som at noen skulle ha helt 240.000 flasker med Klorin rett i elva.
  • Dette er så alvorlig at vi har politianmeldt Oslo kommune for klorutslippet, sier Per-Erik Schulze i Norges Naturvernforbund.

Følg saken:

Les også

6000 liter fortynnet klorvann lekket ut i Akerselva

Onsdag morgen ble det oppdaget lekkasje på en klorslange på Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet. Store mengder klorvann hadde da lekket ut i Akerselva.

6000 liter høykonsentrert klor

De første meldingene sa at det var 6000 liter fortynnet klorvann som hadde lekket ut. Nå viser det seg at det er klor-kjemikalier med høy konsentrasjon som har rent ut, og som så er blitt fortynnet på vei ut i Akerselva.

Det skal ha rent ut så mye som 6000 liter natriumhypokloritt med en konsentrasjon på 15 prosent. Til sammenligning har Lilleborgs Klorin, som du kjøper i dagligvarebutikken, en konsentrasjon på 0,5 prosent.

Flaskene med klorin som du kjøper i butikken, inneholder 0.75 liter med klorin som har en konsentrasjon på 0,5 prosent. Det vil si at klor-kjemikaliene som rant ut ved Oset hadde en konsentrasjon som er 30 ganger så høy som den folk flest bruker hjemme.

Det vil si at mengden natriumhypokloritt som har rent ut i Akerselva tilsvarer 240.000 flasker med Klorin.

— Kunne dere sendt ut en motgift i elva for å utjevne klorforbindelsene?

— Ja, vi kunne sendt sulfuitt ut i elva. Men vi oppdaget feilen først etter 12 timer, og da var det egentlig for sendt å sende ut sulfitt. Det er jo en risiko med det også, sier Kari Aasebø, funksjonsleder vannrensing ved Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

- Så alvorlig at den bør anmeldes

— Vi har snakket med Økokrim, og har sendt en anmeldelse i dag, sier Per-Erik Schulze, Fagrådgiver Naturmangfold i Norges Naturvernforbund.

Nirges Naturvernforbund har anmeldt Oslo kommune for brudd på forurensningsloven.

- Denne saken er så alvorlig at den bør anmeldes, sier Schulze.

Han forteller Aftenposten at klor-kjemikaliet er så giftig at det på databladet står klart å tydelig at det ikke må slippe ut i naturen.

— De skal ha hatt barrierer inne på anlegget for å hindre utslipp ved en eventuell lekkasje, og likevel har dette kommet ut i elva, forklarer Schulze.

- Samarbeider med politiet

— Vi har allerede vært i kontakt med politiet og er under granskning allerede før denne politianmeldelsen, sier Kari Aasebø.

Hun forteller at politiet allerede har vært ved Oset vannrenseanlegg for å gjøre innledende undersøkelser.

— Vi ønsker å samarbeide med politiet, og er opptatt av å gjøre dette godt igjen.

Oset vannrenseanlegg bruker Natriumhypokloritt som reserveløsning til å rense vannet fra Maridalsvannet dersom UV-rensingen de til vanlig bruker ikke skulle fungere.

- Det var to feil som gjorde at dette skjedde. Først var det et skjøtestykke som har delt seg, og så var det en mottrykksventil som ikke virket. Vi er nå i dialog med leverandøren av disse systemene. Vi ser at deres kvalitetssikring har sviktet, sier Aasebø.

Ikke tegn til liv i elva

Ifølge debattdeltakere på Oslomarkas Fiskeadministrasjon er det ikke tegn til liv i de delene av Akerselva som de har kontrollert.

«Jeg vadet strekket fra Grunerbrua opp til den nye gangbrua like før Nedre Foss. Brukte elektrisk fiskeapparat. Klarte ikke å påvise liv. I dette området vrimlet det av ungfisker sist høst. Plukket opp noen av de døde fiskene (som lå tett på bunnen) for å dokumentere. Det var alle aldersgrupper. Ørret/sjøørret, laks, ørekyte.», skriver Dag Ø. som også legger ved bilder av død fisk.

NB: Lilleborg og Klorin har ikke noe med dette utslippet å gjøret. Koblingen til Klorin er brukt for å illustrere størrelsen på utslippet opp mot noe hverdagslig.