Norge

Feilaktig rapport mot pelsdyrbonde: Derfor gikk Mattilsynets direktør av

Hva var det egentlig som skjedde i saken som førte til at Mattilsynets direktør trakk seg fra stillingen fredag ettermiddag?

Minkbonde Per Olaf Lauvås opplevde å få to motstridende tilsynsrapporter fra Mattilsynet. Den første omtalte pelsdyrholdet hans som «dyretragedie».
  • Lene Skogstrøm
    Journalist
  • Andreas Veggeland

Fredag orienterte direktør Harald Gjein landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) om at han fratrer sin stilling.

Dette er hva som er har skjedd i saken, ifølge avsløringer i NRK og Stavanger Aftenblad.

Det hele startet i fjor sommer:

Minkbonde Per Olaf Lauvås har et gårdsbruk med plass til 9600 mink i Sandnes kommune. Han oppfattet at det var god stemning da han fikk uanmeldt tilsyn fra Mattilsynet og dyrevernsnemnda i slutten av juni i fjor.

2. juli 2018: Rapport om «dyretragedie»

Tre dager senere, mandag 2. juli 2018, står kvinnen fra Dyrevernnemnda og en kollega igjen på gårdsplassen til bonden, skriver NRK.no.

Nemndkvinnen hadde med seg en rapport på fem sider – resultatet etter tilsynet.

Rapporten viser at dyreholdet hans bar preg av manglende tidsbruk, manglende tilsyn og stell og, manglende oppfølging av syke og skadede dyr. Rapporten konkluderer med at han har brutt krav i dyrevelferdsregisteret på en grov måte. Den slår blant annet fast at «de fleste dyra i farmen er underernærte/feilernærte, tynne og tilbakesatte». Mattilsynet omtaler situasjonen under inspeksjonen som «en dyretragedie som omfatter et stort antall dyr».

Bonden har ikke tidligere hatt alvorlige anmerkninger mot seg. Han hadde med seg foreldrene som vitner på den første inspeksjonen i juni. Ingen alvorlige funn ble gjort, og det ble heller ikke varslet om nødvendige tiltak. Det ble gjort filmopptak fra tilsynet 2. juli, da det også flere vitner var til stede, og NRK har publisert opptak på sine nettsider.

Minkbonden har en 2000 kvadratmeter stor hall med 2400 bur. Hvert bur har plass til fire mink.


En uke senere: Mattilsynet tar kontakt

Minkbonden protesterte høylytt fordi han overhodet ikke kjente seg igjen i det rapporten beskrev. At rapporten var feilaktig, ble bekreftet en uke senere da avdelingssjef Odd Ivar Berget for Mattilsynet i Sørvest, Sirdal og Flekkefjord tok kontakt med bonden over telefon.

Han sier at de håper å legge saken død så raskt som mulig. Avdelingssjefen innrømmer at forholdene på gården langt fra er så graverende og alvorlige som den opprinnelige rapporten gir inntrykk av. Faktisk har rapporten så mange faktafeil at Mattilsynet ønsker å trekke den.

Mattilsynet velger å fjerne det opprinnelige vedtaket og deretter sende en ny tilsynsrapport til pelsdyrbonden. I denne kommer det frem at den opprinnelige rapporten ble skrevet av en seksjonssjef som ikke var med på inspeksjonen. Hun hadde basert rapporten på dokumentasjon fra inspektørene som var på tilsynet.

«Beklageligvis oppsto det her flere misforståelser på grunn av faktafeil om forholdene i dyreholdet og om driften generelt», står det i den andre rapporten.

Videre kommer det frem at det var rent og fint under tilsynet, at journalholdet er svært godt og at tilsyn over flere år har vist at bonden bruker mye tid på dyreholdet. Mattilsynet beklager deretter på det sterkeste de to tilsynene og oppfølgingen etter dem.

Sandnesbonden filmet inspektørene og kontaktet advokat etter behandlingen fra dyrevernsnemnda som utførte inspeksjon på vegne av Mattilsynet.

Høsten 2018: Går til advokat

Minkbonden mener at de to vidt forskjellige beskrivelsene er et bevis på at Mattilsynet kommer med usannheter i rapporter.

– Det kan virke som om de har en agenda om å legge ned pelsdyrbransjen, sier Lauvås til Aftenbladet. Etter behandlingen han fikk av Mattilsynet, engasjerte han advokat Arvid Sjødin fordi han ville finne ut hva slags motiver Mattilsynet hadde i saken.

Desember 2018: Saken anmeldes

Sjødin anmelder på vegne av sin klient Mattilsynet for å avgi falske rapporter.

– Jeg kan ikke tro at så mange oppegående mennesker kan gjøre så mange feil, sier Sjødin til Aftenbladet. Han mener at de to rapportene fra Mattilsynet er så motstridende at en må spørre seg hva som er motivet for inspektørene.

Februar 2019: Anmeldelse henlagt

Anmeldelsen ble henlagt i februar da politiet ikke anså at det foreligger rimelig grunn til å undersøke om det foreligger noe straffbart forhold. Henleggelsen ble påklaget til statsadvokaten i midten av mars måned, men klagen ble ikke oversendt til Rogaland Statsadvokatembede før 16. mai.

Minkbonden stilte seg uforstående til at politiet ikke ønsker å etterforske saken.

19 mai: Regiondirektøren legger seg flat

19. mai skriver både NRK og Stavanger Aftenblad om saken.

Regiondirektør Ole Fjetland i Mattilsynet til Aftenbladet: – I denne saken har vi gjort det meste feil. Det er ingen tvil om at «me dreid på draget», sier Fjetland, som lover å gå inn i alle detaljer i saken. Han sier at for dårlig kvalitetssikring, rutiner og for dårlig overlevering av informasjon er årsaken til at Mattilsynet kunne komme med to vidt forskjellige rapporter med kort mellomrom etter at det ble utført tilsyn på minkfarmen.

Fjetland kommer også med en unnskyldning til minkbonden for det som har skjedd. – Slik som dette skal ikke skje, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å hindre at noe slikt som dette noen gang gjentar seg, sier Fjetland.

Han sier også at evalueringen av saken fortsatt pågår og at man fortsatt ser på detaljene.

Minkbonden mottok to vidt forskjellige rapporter fra Mattilsynet i fjor sommer. Mattilsynet innrømmer at de gjorde slett arbeid.

Fjernet den omstridte rapporten

Mattilsynet valgte å fjerne den opprinnelige og feilaktige rapporten fra postlistene hvor slike dokumenter skal journalføres og gjøres tilgjengelig for alle som ønsker innsyn. Regiondirektøren hevder likevel overfor Aftenbladet at Mattilsynet tar journalplikten på alvor.

– Det er ønsket om å være korrekt som gjorde at vi fjernet den første tilsynsrapporten fra postjournalen. Hvis den hadde blitt liggende, og noen hadde bedt oss om innsyn i rapporten, ville vi jo gitt ut et dokument som beskrev helt feilaktige forhold hos bonden. Det ville vært svært uheldig. Dette var årsaken til at vi fjernet saken, sier Fjetland til Stavanger Aftenblad.

20 mai: Politiet snur, krav om granskning

20. mai skriver Aftenbladet at Sør-Vest politidistrikt har endret mening i saken. De ønsker at saken etterforskes likevel og har derfor kontaktet statsadvokaten.

Samme dag sier leder av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), til avisen at han frykter at dette er et resultat av ukultur og systemsvikt, og krever uavhengig granskning av Mattilsynet.

Torsdag 23. mai får Aftenbladet opplyst at henleggelsen er omgjort og at Statsadvokaten har bestemt at Mattilsynet skal etterforskes. Ansvaret for saken skal flyttes til Haugesund. Begrunnelsen for dette er å sikre tilstrekkelig avstand ettersom en av de involverte inspektørene tidligere har vært ansatt i politiet i Sør-Rogaland.

Ifølge NRK kaller landbruksministeren inn Mattilsynet på teppet.

24. mai: Direktøren for Mattilsynet går av

Fredag blir det klart at direktøren i Mattilsynet går av etter den feilaktige inspeksjonsrapporten mot minkbonden. Regiondirektøren i region sør og vest, samt to ledere ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord trer midlertidig tilbake fra sine lederroller mens pågående interne undersøkelser fortsetter.

– Det som har skjedd i denne saken i Rogaland var svært alvorlig, og har gjort noe med tilliten til Mattilsynet, sier landbruksminister Olaug Bollestad til Aftenbladet.

Pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås sier det ikke en seier at direktøren går av, men han håper dette fører til en endring i Mattilsynet.

– Det må full opprydding til, de kan nok ha godt av friskt blod, sier han til NRK.

Landbruksminister Bollestad sier til NRK at det var Gjein som ønsket å bli løst fra sin stilling. Hun sier også at det er viktig å rydde opp i Rogaland etter det som har skjedd.

Les mer om

  1. Pelsdyrnæringen
  2. Mattilsynet