Norge

Kreftlege mister autorisasjonen for tredje gang

Statens helsetilsyn mener lege Dagfinn Øgreid (63) er en fare for liv og helse. Nå har tilsynet inndratt kreftspesialistens autorisasjon for tredje gang.

Statens helsetilsyn har inndratt autorisasjonen til lege Dagfinn Øgreid (63) for tredje gang. Tilsynet mener legepraksisen hans er en fare for liv og helse. Legen selv bestrider vilkårene i suspensjonen.
 • NTB

«Etter vår vurdering er det fare for liv og helse hvis du fortsetter ditt arbeid som lege», skriver Statens helsetilsyn i vedtaket, som er gjengitt av Stavanger Aftenblad.

Lege og kreftspesialist Dagfinn Øgreid har to ganger tidligere fått inndratt autorisasjonen i korte perioder for brudd på opplysningsplikt. Ved begge tilfellene ble autorisasjonen kalt tilbake fordi han ikke svarte tilsynet i de pågående sakene.

Øgreid fikk i 2018 også en formell advarsel av Helsetilsynet på grunn av det som ble beskrevet som eksperimentell ME- og kreftbehandling.

Nå er autorisasjonen suspendert til tilsynssakene er ferdigbehandlet, i første omgang i seks måneder, skriver avisen.

Seks saker ble opprettet av Fylkesmannen i Rogaland. Øgreid er også involvert i to saker som er opprettet av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Det samlede tilsynet blir omtalt som komplekst.

– Statens helsetilsyn skal ferdigbehandle de sakene som er mottatt der og innstille på tap av autorisasjon eller ikke. Slik vi ser det, er det i Øgreids legepraksis svikt i ulike spor, noe som gjør sakskomplekset mer alvorlig, sier fylkeslege Janne Dahle-Melhus.

Øgreid har ikke ønsket å bli intervjuet, men har svart Aftenbladet skriftlig. Han bestrider vilkårene for suspensjonen.

– Jeg forventer at suspensjonen opphører, og at jeg igjen kan gjenoppta mitt virke som lege. Jeg har mange pasienter som venter, skriver han.

 1. Les også

  Lege granskes for eksperimentell behandling av alvorlig syke

 2. Les også

  Legekontor gransket fire ganger på seks år

Les mer om

 1. Statens helsetilsyn
 2. Helse
 3. Kreftbehandling
 4. Øgreid
 5. Stavanger Aftenblad