Du har rett til å få vite det dersom din mor eller far utsettes for vold på sykehjemmet

Det sier loven. Men Pårørendealliansen og Sykepleierforbundet tror at det ikke alltid skjer.

Har du rett til å bli informert hvis din mor eller far utøver vold, går inn på andres rom eller er utagerende? Eller hvis en av dine nærmeste utsettes for vold på sykhjemmet?

Ja, sier forsker og helsejurist Anne Kjersti Befring. Nærmeste pårørende, som ektefelle, samboer eller barn, har som hovedregel rett til informasjon om helsetilstanden, helsehjelpen og omsorgen til pasienten.

Les hele saken med abonnement