Norge

Regjeringens karantenekrav får ikke tilbakevirkende kraft likevel

I helgen slo Helsedirektoratet fast at hvis landet du nettopp hadde besøkt ble «rødt» etter at du var tilbake på norsk jord, så måtte du likevel i 10 dagers karantene. Nå slår Helsedirektoratet kontra.

Folkehelseinstituttet varsler nå at det fra fredag kan bli iverksatt innreisekarantene fra reisende til Norge som kommer fra Spania. Men eventuelle nye karanteneregler vil likevel ikke ha tilbakevirkende kraft, slik assisterende helsedirektør Espen Ropstad Nakstad sa i helgen. Slik så det ut på stranden Playa de los Locos i Torrevieja i Spania torsdag.
  • Robert Gjerde
    Journalist

Bakteppet for at assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet annonserte i Aftenposten at ferierende nordmenn som var tilbake i Norge også risikerte karantene, var den alarmerende smitteøkningen i Spania.

Nakstad sa lørdag til Aftenposten at:

• Hvis landet man har feriert i blir «rødt» etter at man kommer hjem, havner man i karantene til det har gått 10 dager siden man forlot landet.
• Hvis man sitter i karantene i Norge etter å ha vært i et «rødt land», og dette landet plutselig blir «grønt», opphører karantenen.

Skyldtes «forvirring» i Helsedirektoratet

Nå har altså Helsedirektoratet snudd helt om.

Nakstad skriver i en e-post til Aftenposten at det har vært forvirring i Helsedirektoratet rundt dette spørsmålet.

– Spørsmålet er dessverre blitt besvart ulikt av direktoratet de siste dagene. Den 18. juli informerte vi Aftenposten om at karantenereglene ikke ville ha tilbakevirkende kraft. Lørdag 19. juli korrigerte vi dette til at endring fra grønn til rød farge vil medføre karanteneplikt med tilbakevirkende kraft. Forvirringen rundt dette skyldes at dette ikke er tydelig regulert hverken i Covid 19-forskriften eller i de faglige veilederne og rådene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

Han sier at dette spørsmålet er blitt sjekket og gjennomgått mandag.

«Det viser seg at premissene for karantene ble fastlagt av regjeringens koronautvalg allerede den 9. juli – og karanteneplikt vil ikke ha tilbakevirkende kraft ved endring i lands status», skriver Nakstad.

Han understreker at det nå altså er landets status ved innreisetidspunktet til Norge som er avgjørende.

«Hvis landet du reiste fra er «rødt» på dette tidspunktet, må du i 10 dagers karantene selv om fargen etter noen dager skifter til «grønt». Dersom du kommer hjem fra et «grønt land», har du ingen karanteneplikt, selv om landet du reiste fra få dager senere skifter til «rødt».

Han påpeker likevel at man «i slike tilfeller må være særlig oppmerksom på symptomer og ta kontakt med helsetjenesten med sikte på eventuell testing dersom man får symptomer på covid-19».

«Dette vil nå bli tydelig kommunisert av oss på nettstedet helsenorge.no og i andre sammenhenger i forbindelse med situasjonen i Spania», skriver han.

Spania kan bli «rødt» fredag

I en pressemelding mandag kveld opplyser FHI at Spania, som fra 15. juli ble rubrisert som et «grønt» land, kan bli «rødt» i slutten av uken på grunn av smitteøkningen i nordlige regioner i Spania.

«Det betyr at reisende fra Spania til Norge kan måtte gå i ti dagers karantene ved hjemkomst når nye reiseråd presenteres fredag. Nordmenn som er på reise i de aktuelle områdene må følge lokale råd», sier overlege Are Berg ifølge pressemeldingen.

Overlege Are Berg i FHI.

Samtidig sier Berg at karantenereglene ikke vil ha tilbakevirkende kraft. De nye karantenereglene, som eventuelt blir annonsert fredag, vil altså kun gjelde fra det tidspunkt de blir iverksatt fredag.

Nordmenn som har kommet hjem fra Spania for eksempel torsdag, vil ikke bli omfattet av en eventuell karantene som trer i kraft fredag.

Det er dermed kun turister som allerede er i Spania fredag – etter at karantenereglene eventuelt endres – som vil måtte gå i 10 dagers hjemmekarantene ved ankomst Norge.

Smitteøkning i Aragón og Catalonia

Det er en smitteøkning i regionene Aragón og Catalonia som bekymrer FHI.

«Vi har gjort en vurdering av smittesituasjonen i Spania, og reiserådene vil bli vurdert av regjeringen i slutten av uken. Men vi ønsker allerede nå å gjøre reisende oppmerksomme på at Spania kan bli rødt dersom det ikke skjer endringer frem til da», sier Berg ifølge pressemeldingen.

15. juli åpnet regjeringen for at nordmenn igjen kunne reise til de fleste europeiske land.

Så sant smittetallene holdt seg lave, kunne man fra den datoen reise til Hellas, Frankrike, Italia og Spania uten å måtte gå i karantene ved retur til Norge. Men nå spøker det altså for Spanias plass på den «grønne listen», som inneholder land med tilfredsstillende smittesituasjon.

Les også

  1. Reiseselskaper forventer at Norge følger Finlands reiseråd-eksempel

  2. Disse svenske regionene ligger an til å åpne

  3. Nye reiseråd kan avgjøre sommeren for Tromsø-hotellet: – Bare tyskerne kan berge august

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Helsedirektoratet
  3. Koronaviruset
  4. Reiseråd