Bergen kommune tapte første runde om elsparkesyklene. Nå må de betale Ryde nærmere 200.000 kroner.

Retten åpner likevel opp for strengere regulering av Ryde.

Daglige ledere i Ryde, Espen Rønneberg (til v.) og Johan Olovsson, vant foreløpig frem i Bergen tingrett.

Tirsdag møttes Ryde og Bergen kommune i retten. Bergen kommune gikk til søksmål mot Ryde fordi de etablerte seg i Bergen uten avtale med kommunen.

For å vinne mot Ryde, måtte kommunen bevise at Rydes virksomhet vil forårsake utfordringer og skader i Bergen i nærmeste fremtid, hvis ikke retten griper inn.

Det har Bergen tingrett besluttet at den ikke gjør.

Rydes advokat Anne Christine Wettre og daglig leder Johan Olovsson på vei ut av Bergen tingrett etter rettsmøtet.

Må betale saksomkostninger

I en fersk kjennelse fra Bergen tingrett skriver de at «tvistelovens vilkår for å ta en begjæring om midlertidig forføyning til følge ikke er oppfylt. Begjæringen fremsatt av Bergen kommune tas på denne bakgrunn ikke til følge».

I tillegg dømmes Bergen kommune til å betale Ryde 198.900 kroner i saksomkostninger.

Kommuneadvokat Karl Fartein Løseth (til v.) og avdelingsleder i Bymiljøetaten, Tord Honne Holgernes. Her utenfor rettssalen i Bergen tingrett.

Åpner for strengere regulering

Hovedspørsmålet i saken er om Ryde kan drive utleie av elsparkesykler uten avtale med kommunen.

I kjennelsen vurderer Bergen tingrett Rydes virksomhet som såpass inngripende i Bergen at kommunen «i kraft av sin eiendomsrett må være i posisjon til å beskytte seg» mot den.

Retten har med andre ord anerkjent Bergen kommunes hovedkrav i saken, og åpner dermed opp for at utleie av elsparkesykler kan reguleres i større grad enn nå.

Retten skriver at dette imidlertid ikke behandles videre nå, i og med at kommunens begjæring ikke blir tatt til følge. Det må trolig avgjøres i en mer omfattende rettssak.

Det har vært stor medieoppmerksomhet rundt konflikten mellom Ryde og Bergen kommune.

Innstilt på seier

Etter rettsmøtet på tirsdag sa Rydes advokat, Anne Christine Wettre, at hun ville bli overrasket dersom saken ikke fikk samme utfall som i Sør-Trøndelag tingrett.

– Jeg syns det var overraskende at kommunen ikke hadde mer juridisk grunnlag å vise til, sa Wettre til BT etter rettsmøtet.

Ryde har også foreløpig vunnet saken i Sør-Trøndelag tingrett, der Trondheim kommune saksøkte på samme grunnlag som Bergen.

Trondheim kommune har anket. Det er foreløpig ikke bestemt når den neste rettssaken skal være.

Dersom Bergen kommune anker kjennelsen fra Bergen tingrett, blir det trolig en mer omfattende rettssak i løpet av høsten.