Oslo katolske bispedømme anker ikke

Oslo katolske bispedømme har besluttet å ikke anke medlemsregistreringssaken til menneskerettighetsdomstolen og ber i stedet om forsoning.

– Vi håper og ber om forsoning med alle berørte personer etter noen tunge og krevende år, sier biskop Bernt Eidsvig. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
  • NTB

– Slik vi ser det, har saken nå funnet sin avslutning med avvisningen i Høyesteretts ankeutvalg. Vi håper og ber om forsoning med alle berørte personer etter noen tunge og krevende år. Vi skal selvsagt gjøre opp for oss, sier biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme (OKB) til Vårt Land.

25. juni avviste Høyesteretts ankeutvalg OKBs anke. OKB saksøkte staten for kravene om å betale tilbake offentlig støtte. OKB fikk hverken medhold i Oslo tingrett eller i Borgarting lagmannsrett.

Samlet til stat og kommune må bispedømmet tilbakebetale 80–90 millioner kroner.

Ingen personer skal lenger bli registrert som medlem i Oslo katolske bispedømme uten å ha samtykket.

– Vi innskjerpet allerede i 2014 våre rutiner for å sikre at det foreligger samtykke ved alle innmeldinger, sier kommunikasjonssjef Hans Rossiné i OKB.