Norge

Oslo katolske bispedømme anker ikke

Oslo katolske bispedømme har besluttet å ikke anke medlemsregistreringssaken til menneskerettighetsdomstolen og ber i stedet om forsoning.

– Vi håper og ber om forsoning med alle berørte personer etter noen tunge og krevende år, sier biskop Bernt Eidsvig. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

 • NTB

– Slik vi ser det, har saken nå funnet sin avslutning med avvisningen i Høyesteretts ankeutvalg. Vi håper og ber om forsoning med alle berørte personer etter noen tunge og krevende år. Vi skal selvsagt gjøre opp for oss, sier biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme (OKB) til Vårt Land.

25. juni avviste Høyesteretts ankeutvalg OKBs anke. OKB saksøkte staten for kravene om å betale tilbake offentlig støtte. OKB fikk hverken medhold i Oslo tingrett eller i Borgarting lagmannsrett.

Samlet til stat og kommune må bispedømmet tilbakebetale 80–90 millioner kroner.

Ingen personer skal lenger bli registrert som medlem i Oslo katolske bispedømme uten å ha samtykket.

– Vi innskjerpet allerede i 2014 våre rutiner for å sikre at det foreligger samtykke ved alle innmeldinger, sier kommunikasjonssjef Hans Rossiné i OKB.

https://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/3c028eb059d5bbb0eb5b2940ae771d13/Innenriks%2C%20SPELT%2C%20mars%20(1)? 1561379647135

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Oslopolitikken
 3. Eiendomsskatt

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Oslo katolske bispedømme må betale tilbake 100 milloner kroner

 2. KULTUR
  Publisert:

  Hjernekirurg får ikke fremmet erstatningssak for Høyesterett

 3. NORGE
  Publisert:

  Eirik Jensens anke til Høyesterett forkastes

 4. NORGE
  Publisert:

  Eirik Jensen varetektsfengslet for fire nye uker

 5. NORGE
  Publisert:

  Eirik Jensen blir sittende i varetekt – Høyesterett forkastet fengslingsanken

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Dømt for sykling i kollektivfelt - får saken opp i Høyesterett