Politiet vil gå gjennom egne rutiner etter flere trusler mot kvinnen som ble drept denne uken

Den avdøde kvinnen ba politiet om kontaktforbud, men før politiet fikk behandlet saken ble hun og kjæresten drept. Politiet mener de har brukt for lang tid på saken og skal nå granske egen rolle.

Krimteknikere jobber på åstedet der en kvinne og en annen person ble funnet drept.

(Stavanger Aftenblad:) – Det ser ut som om politiet har flere forbedringspunkter. Politimesteren har besluttet at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal se på dette, sier Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt.

  • 26. mai anmeldte den avdøde mannen siktede for vold utenfor en forretning på Mariero i Stavanger. Politiet var på stedet. Mannen ba om å få besøksforbud.
  • 29.mai anmeldte den avdøde mannen siktede for skadeverk. Kvinnen ønsket et kontaktforbud mot siktede. Hun ble avhørt 10.juni og forklarte seg om at siktede skal ha kommet med trusler mot henne.
  • I tillegg har politiet loggført et operativt oppdrag på adressen.

Før politiet utsteder et kontaktforbud skal politiet i henhold til instrukser avhøre siktede, skriver Stavanger Aftenblad.

– Før politiet rekker å avhøre siktede, skjer drapene. Politiet tar da altså aldri stilling til om de avdøde hadde rett på å få utstedt kontaktforbud, sa Berge.

– På bakgrunn av sakens tragiske utfall er det vår vurdering at oppfølgingen av disse sakene har tatt for lang tid, sa han.

Samliv

Den avdøde kvinnen levde tidligere i et samliv med siktede over mange år. Etter det politiet kjenner til startet det i Syria og fortsatte da de kom til Norge i slutten av 2015.

– Det er tidligere blitt avgitt en anmeldelse i et annet politidistrikt mot siktede hvor den avdøde kvinnen er registrert som fornærmet. Da ble det utstedt et besøksforbud overfor siktede. Kvinnen trakk dette besøksforbudet to måneder senere, sa Berge.

– Samlivet tok slutt i mai, og hun flyttet ut fra felles bolig. I etterkant av dette er det registrert flere anmeldelser med relevans for saken, i tillegg til kontakter med politiet, sa han.

Politiet vil nå altså granske sin egen rolle.

– Det er naturlig at vi ser på arbeidsmetodene våre etter en slik hendelse. Vi må være i stand til å lære i en slik situasjon. Vår hovedstrategi er å forebygge kriminalitet, da må vi ettergå og se om det har skjedd feil i måten vi jobber på, sier Berge til Aftenbladet etter pressekonferansen.

Det tidligere paret har bodd på flere ulike asylmottak rundt omkring i Norge. Politiet skal blant annet etterforske om det også har skjedd hendelser på disse stedene som er relevant i saken.

Påtalemyndigheten har bedt om at det oppnevnes en rettspsykiatrisk sakkyndig som skal vurdere siktedes tilregnelighet.

– Det sentrale for politiet er nå å etterforske saken best mulig, sier Berge.

Varetektsfengslet

Den siktede ble torsdag begjært varetektsfengslet i fire uker.

– Varetektsfengslingen er på grunnlag av bevisforspillelsesfare, og vi vil be om to uker i full isolasjon, sier Lars Ole Berge, avsnittsleder på personavsnittet i Sør-Vest politidistrikt.

Siktede har samtykket til fengslingen og samtykket til at fengslingsmøtet kan gå som kontorforretning i Stavanger tingrett klokken 13.30 i dag. Påtalemyndigheten forholder seg til at det er retten som beslutter om saken skal gå som et ordinært rettsmøte eller avgjøres ved såkalt kontorforretning.