Norge

Noe gikk veldig galt da Russland testet Putins nye atomvåpen. Norske målinger avslører hva som skjedde.

Hva skjedde egentlig da russiske militære testet Putins nye, hemmelige atomvåpen? Norske målinger kaster nytt lys over den mystiske atomulykken som bekymrer en hel verden.

Bildet viser en prøveskytning med den atomdrevne kryssermissilen Stormfugl, ifølge en video fra det russiske forsvarsdepartementet.
 • Per Anders Johansen
  Per Anders Johansen
  Journalist
8. august. Russiske TV-sendinger avbrytes for første gang av en merkelig melding. «Sterk vind er på vei. Søk dekning».
I Karl Marxgaten i byen Severodvinsk måles mangedobling av radioaktiviteten i luften.
Byens ordfører sender varsel til innbyggerne. Noen timer senere blir varselet slettet.
Fem atomforskere fra Rosatom og to offiserer mister livet. I tillegg blir minst seks skadet av radioaktiv stråling.
Satellittbilder fra det militære testområdet der atomulykken skjedde, viser både plattformen, militærbasen og et russisk militærskip som er spesialisert på å plukke opp radioaktivt avfall.
Nå viser norske målinger av infralyd at det skjedde minst to eksplosjoner, og at det radioaktive utslippet skjedde da missilet eksploderte i luften bare 65 mil fra Norge.

Da de første meldingene om en ny atomulykke i Russland sivet ut 8. august, vakte det uro over hele verden.

En gåte og et mysterium, mente forskere og kommentatorer.

Mens TV-skjermene oppfordret russere til å holde seg innendørs, og engstelige innbyggere i byene Severodvinsk og Arkhangelsk kjøpte jodtabletter, tikket noen oppsiktsvekkende resultater inn hos den norske forskningsstiftelsen Norsar, som har ansvar for Norges oppfølging av prøvestansavtalen CTBT.

Den russiske versjonen

Etter først å ha avvist at det hadde funnet sted en atomulykke, sa russiske myndigheter etter to dager at eksplosjonen skjedde under en mislykket test av en rakett med en «radioisotopisk kraftkilde» på en plattform ute i Hvitesjøen.

– Rakettbrenselet tok fyr og utløse en eksplosjon, hevdet Rosatom. De opplyste at de ansatte ble kastet fra plattformen ut i havet.

– Menneskene som dessverre ble skadet eller drept, utførte uten tvil oppgaver av den største betydning for staten, sa president Vladimir Putin da han kommenterte ulykken mandag før et møte Frankrikes president Emmanuel Macron, ifølge Interfax.

1000 kilometer unna i Bardufoss fulgte en av verdens mest avanserte infralyd-stasjoner med på hva som skjedde.

Målingene til Norsar gir ny informasjon om hva som egentlig skjedde da testen med Putins nye hemmelige våpen gikk svært galt.

I furuskogen ved Bardufoss står 960 små «ører». De plukker opp infralyd – akustiske bølger under 20 hertz som et menneske ikke kan høre.
«Ørene» fanger de små vibrasjonene i lufttrykket som ble utløst av hva som skjedde da russerne testet det topphemmelige missilet.
Infralyd-målestasjonen i Bardufoss er verdens mest avanserte. Dataene som strømmer inn forteller om atomdramaet.
Om lag kl. 9 norsk tid 8. august plukker målestasjonene i Norge opp rystelsene fra en bakkeeksplosjon ved Hvitesjøen. Et topphemmelig russisk missil er avfyrt.
To timer etter at missilet er avfyrt, om lag kl. 11, oppdager infralyd-stasjonen i Bardufoss signalene fra en ny kraftig eksplosjon. Men noe er annerledes.
Den andre eksplosjonen registreres bare av infralyd, og ikke av seismiske signaler i bakken. Det betyr at eksplosjonen skjer i luften.
Var det en test av Putins nye hemmelige dommedagsvåpen – kryssermissilen Burevestnik drevet av en radioaktiv kilde – som havnet på avveie?

Norsk måling avslører to eksplosjoner

– Ut fra våre målinger ser det ut som det fant sted to eksplosjoner, sier administrerende direktør Anne Strømmen Lycke ved forskningsinstituttet Norsar.

– Den første eksplosjonen skjedde på bakken eller en flåte på sjøen, slik at den ble plukket opp på seismologi. Den andre eksplosjonen fant sted to timer senere. Den har mest sannsynlig eksplodert i luften, sier Strømmen Lycke til Aftenposten.

 • Siden den ikke ble registrert på de seismologiske målingene, betyr det at den andre eksplosjonen ikke var nær bakken eller plattformen.
 • Den må dessuten ha skjedd to timer etter at den første eksplosjonen ble skutt opp.

– Den første eksplosjonen viser mest sannsynlig at raketten ble skutt ut fra bakken eller en flåte på sjøen. Den andre eksplosjonen er når raketten eksploderer i luften, sier Strømmen Lycke.

En analytiker ved CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty Organization) i Wien følger med på nettverket av målestasjoner som overvåker om det foregår prøver med kjernefysiske våpen.

Hvorfor er dette så viktig?

Det er flere grunner til at de norske måleresultatene Aftenposten omtaler i dag, vil vekke oppsikt både i Beijing, Brussel og Washington DC:

1. Målingene tyder på at det topphemmelige russiske missilet – med en radioaktiv kilde om bord – fløy to timer over en lengre distanse før den eksploderte i luften. Tidligere tester tyder på at det nye missilet, som Putin har hevdet vil gjøre Vestens rakettforsvar helt ubrukelig, bare har klart å fly en kort strekning.

2. Det radioaktive utslippet etter ulykken, som ble målt både i Russland og i små mengder ved en målestasjon i regi av Direktoratet for strålevern og atomberedskap, skjedde først etter den andre eksplosjonen i luften.

3. Opplysningene styrker også teorien om det var Putins nye dommedagsvåpen «Burevestnik» – eller Skyfall – som ble testet. Årsaken er at det må ha vært en radioaktiv kilde om bord på missilet som forårsaket utslippet da det eksploderte i luften.

– Dere hørte ikke på oss før. Hør på oss nå, sa Putin da han presenterte sine nye dommedagsvåpen, som skal overbevise russere om at Putin har gjenreist Russland som supermakt.

– Eksplosjonen korresponderer med tidspunktet for når det ble rapportert om et radioaktivt utslipp, sier Strømmen Lycke til Aftenposten.

– Resultatene fra deres målinger tyder på at raketten må ha fløyet langt og at det radioaktive utslippet skjedde under en eksplosjon i luften?

– Den må ha kommet et stykke siden eksplosjonen skjedde uten kobling til bakken. Så den må ha vært i luften da det skjedde, sier Strømmen Lycke.

I dette bygget på Kjeller i Akershus overvåker forskningsstiftelsen Norsar blant annet atomprøvesprengninger, vulkanutbrudd og jordskjelv.

Norge offentliggjør data andre land holder hemmelig

I de fleste andre land blir målestasjonene kontrollert av militære eller statlige myndigheter, som holder resultatene hemmelig

På dette punktet er Norsar unik i verden.

Forskerne i den uavhengige norske forskningsstiftelsen står fritt til å informere offentligheten om resultatene.

Derfor kan deres målinger nå kaste helt nytt lys over den mystiske atomulykken.

Under Kursk-ulykken i 2000 var det nettopp tilsvarende målinger fra Norsar som først avslørte hva som hadde skjedde på havbunnen da Russland ble rammet av den alvorligste ubåt-ulykken i nyere tid, hvor 118 mennesker mistet livet.

– Vi så det samme på Kursk. Da vi registrerte den store eksplosjonen, så vi nøyere gjennom signalene og oppdaget den lille eksplosjonen rett før som viste seg å utløse katastrofen. Den gang tok det lang tid før russerne innrømmet hendelsesforløpet, sier Strømmen Lycke.

Bildet er en skjermdump fra en «skrytevideo» fra det russiske forsvaret av det som blir hevdet å være kryssermissilet Burevestnik, som NATO kaller for Skyfall.

Russerne sluttet å måle etter oppskytningen

I henhold til prøvestansavtalen leverer de 300 målestasjonene over hele verden i nettverket til CTBT fortløpende resultater gjennom døgnet til Wien.

Men rett etter den første eksplosjonen da missilet ble skutt opp, sluttet Russland å levere måleresultater fra fire stasjoner. Russiske myndigheter hevdet at det var kommunikasjonsproblemer ved deres stasjoner.

– Hva tenker dere om at de russiske målestasjonene sluttet å virke akkurat da missilet var skutt opp?

– Det er veldig påfallende at dette skjer. Men vi har ikke noen måter å si om de skrudde av utstyret, eller at det faktisk oppsto tekniske problemer, Nosar-sjef Strømmen Lycke.

– Har det skjedd før at russernes målestasjoner har vært slått ut?

– Under en av prøvesprengningene i Nord-Korea i forfjor var også den russiske stasjonen nede, men det var en stasjon som hadde vært nede en stund. Jeg kjenner ikke til andre tilfeller.

– Hvorfor er dette så viktig?

– Dette er viktig fordi CTBT-avtalen er den eneste nedrustningsavtalen som har et teknisk verifikasjonsregime. Dermed er det veldig lite rom for noe tvil om at en uønsket hendelse har funnet sted. Har noen sprengt noe, så blir det oppdaget.

Les også

På havbunnen bare 6–8 mil fra Norge kjempet mannskapene i de to atomubåtene for livet. Forhindret de en «global katastrofe»?

Les også

På havbunnen bare 6–8 mil fra Norge kjempet mannskapene i de to atomubåtene for livet. Forhindret de en «global katastrofe»?

Les mer om

 1. Russland
 2. Beredskap
 3. Ulykker
 4. Utslipp
 5. Våpen
 6. Vladimir Putin
 7. Atomvåpen