Norge

Lege fikk advarsel fra Helsetilsynet etter at han skal ha snakket positivt om Trump og rakket ned på muslimer

En lege skal ved flere anledninger ha snakket negativt om muslimer og en gang positivt om Donald Trump. Det klaget pasientene på.

 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Helsetilsynet mener legen har brutt kravet om forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, og gir legen en advarsel.

Årsaken er at legen skal ha snakket negativt om islam og muslimer til mange pasienter, pårørende og kolleger. Dette gjorde pasienter utilpasse, og de opplevde at det tok tid bort fra det de kom til legen for.

Det var gjennom en systemrevisjon ved en kommunal legevakt at Fylkesmannen fikk flere opplysninger om legen som uroet dem.

Snakket nedsettende om islam

Helsetilsynet ga legen advarsel for sin oppførsel like før sommeren og minner om at en lege skal opptre med respekt og omtanke for pasienten. Dette kommer frem i en rapport fra Helsetilsynet.

«Nedsettende omtale av andre mennesker og religion har ingen plass i utøvelsen av legeyrket. Det som skjedde, svekket tilliten til legen og til helsetjenesten», skriver Helsetilsynet.

I sin granskning kom de frem til at legen ved en rekke anledninger ikke hadde spurt pasienter om hvorfor de kom og ikke undersøkte dem godt nok.

Dette, og at legen ikke leste journalen og satte seg inn i sykdomshistorikken, førte til at legen overså de helseproblemene pasienten kom for, i minst ett tilfelle ved en alvorlig tilstand som krevde rask sykehusinnleggelse, ifølge Helsetilsynet.

Les også

Helsetilsynet: Ingenting galt ved rapportene til barnepsykiateren som ble dømt for nedlasting av overgrepsfilmer

Les også

Pasienter døde av feil som kunne vært unngått

Ingen tidligere saker mot legen

Statens helsetilsyn kom til at det ikke var nødvendig å begrense autorisasjonen og viste til at legen ikke tidligere hadde tilsynssaker mot seg. De ga legen en advarsel.

En lege som har hatt vakt sammen med den anklagede legen, skrev i en e-post i forbindelse med saken at vedkommende har «et sjokkerende muslimhat».

Videre står det at legen skal ha fortalt «hvor grusomme muslimer er, religionen de praktiserer, at kvinnen går tildekket når han drar på sykebesøk og hvor farlig religionen muslimene praktiserer er. »

En pasient opplyste, ifølge tilsynsrapporten, at legen hadde spurt hva pasienten tenkte om dagens verdenssituasjon. Da pasienten svarte at han var litt redd på grunn av Trump og Syria/Afghanistan, skal legen ha sagt:

«Trump! Nei, det er en flott mann, men muslimene derimot! En vederstyggelighet som vi altfor villig slipper over grensene våre».

Legens forklaring på denne samtalen var at han oppfattet det som å være en normal, høflig samtale med pasientens pårørende om felles interesser, og at hans uttalelser var adekvate innspill tatt i betraktning situasjonen og sammenhengen for øvrig.

«Pasientens sitater er ikke riktige, og er tatt ut av sin sammenheng», skriver legen i sitt tilsvar, men tar til etterretning at slik småprat kan feiltolkes, og sier han vil utvise forsiktighet fremover.

Ved en annen anledning skal legen ha vært mer opptatt av en pasients livssyn enn årsaken til at vedkommende oppsøkte legen.

Religion var et gjennomgående tema

Helsetilsynet mener at legen i konsultasjonene med pasientene har tatt opp samtaleemner som ikke var relevante for pasientbehandlingen.

Tilsynet minner om at legen må opptre profesjonelt, lytte til pasienten, avklare kontaktårsak og legge opp konsultasjonen deretter.

Helsetilsynet mener legens uttalelse om muslimer er krenkende og respektløse, og at de ikke kan anses som normale, høflige eller adekvate i en konsultasjon med en pasient.

Fagsjef Vigdis Malt Marøy sier til Aftenposten at de ikke har mange slike saker.

– Men det er vanskelig å tallfeste. Vi behandler med jevne mellomrom saker der omsorgsfull hjelp er en del av saken, og det handler da oftest om mangelfull eller manglende kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient. Ikke som i denne saken, der religion var tema, sier hun.

Les mer om

 1. Personvern
 2. Helse
 3. Religion
 4. Statens helsetilsyn
 5. Islam
 6. Donald Trump