Norge

Konene til AFP-pensjonister ender oftere på uføretrygd

Når ektemannen går av med Avtalefestet pensjon (AFP), uføretrygder ca 25 prosent flere av ektefellene seg enn hva tilfellet er for par der ingen av ektefellene har rett på AFP.

Ifølge forskerne er effekten som er funnet til nå svært tydelig, og den har holdt seg når de har prøvd ut en rekke andre modeller. Svein Erik Furulund

 • Lene Skogstrøm
  Journalist

— Det er en overraskende sterk effekt, og den holder seg i løpet av de første fire årene etter ektefellens pensjonering, sier professor Kjell Vaage i Gruppe for trygdeøkonomi ved Universitetet i Bergen. Han legger frem tallene på Christieseminaret i Bergen onsdag.

Studien er gjort sammen med Julian Vedeler Johnsen, Institutt for økonomi ved UiB.

- Våre funn kan delvis forklare den store andelen eldre kvinner i Norge som mottar uføretrygd, sier Vaage.

Alle som jobber i det offentlige er omfattet av AFP-ordningen, samt rundt halvparten av dem som jobber i det private næringslivet.

Svakere utslag for menn

Forskerne finner den samme effekten for menn når konene deres går av med tidlig-pensjon, men her er den svakere i starten – 15 prosent økning i tilbøyelighet til å bli uføretrygdet første året. Etter hvert stiger den til ca 25 prosent økning også for menn.

I beregningene tas det utgangspunkt i hele befolkningen. Forskerne trekker ut ektepar hvor den ene har rett på AFP og den andre ikke, og sammenligner med ektepar der ingen av dem har rett på AFP, samtidig som de kontrollerer for en rekke andre forhold ved ekteparene og i bedriftene.

Slik kan man isolere "AFP-effekten" på uføretrygd . Men tallene sier ingenting om hvorfor ektefolk ser ut til å samordne disse beslutningene.

Mer fritid sammen

— Her kan vi bare spekulere i at ønsket om å tilbringe mer fritid sammen på eldre dager er en viktig årsak, sier Vaage.

- Betyr dette at alle disse ektefellene lyver på seg en diagnose, sånn at de kan kose seg hjemme sammen med sin kjære på Statens regning?

Les også

Minimalt pensjonstap for hjemmeværende

— Slik det norske trygdesystemet virker, kan vi ikke se bort fra slike tilfeller. Men det skyldes ikke nødvendigvis juks. Man kan også tenke seg at det finnes kvinner og menn som har bitt tennene sammen og stått lenger i arbeidslivet enn de strengt tatt burde mens ektefellen var i full jobb, og at de hadde kunnet uføretrygde seg med en rettmessig diagnose flere år tidligere, påpeker Vaage. - For å finne ut mer om dette, må vi grave dypere.

Han presiserer at dette er foreløpige tall, men at effekten som er funnet til nå er svært tydelig, og har holdt seg når forskerne har prøvd ut en rekke andre modeller.

Urovekkende tendens

Vaage synes tendensen de har avdekket til ektefelle-trygding er urovekkende.

— Det er en kostnad ved AFP som ikke er regnet inn i offentlige budsjetter – men det bør den, påpeker han.

— På den annen side; hvis man klarer å lokke folk i Norge til å stå lenger i arbeidslivet med økonomiske incentiver, vil sannsynligvis bonusen bli at ektefellen også gjør det samme.

Annerledesland

Også i den internasjonale forskningslitteraturen har man funnet at menn og kvinner tilpasser seg ektefellens tidlig-pensjon – men med motsatt kjønns-resultat.

Les også

Vil verne offentlig ansattes pensjon

Her er andelen menn som slutter å jobbe når konene går av med pensjon, større enn for kvinner i samme situasjon. – Det er vanskelig å si hva dette kan skyldes, men det er naturlig å tenke seg at det har å gjøre med at yrkesdeltakelsen blant kvinner er høy i Norge, særlig for denne aldersgruppen.Gruppe for trygdeøkonomi er bare ett av mange miljøer som forsker på velferd ved Universitetet i Bergen. De er del av det såkalte VAM-prosjektet. VAM står for Velferd, Arbeid og Migrasjon, og er det største samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammet i Norge finansiert av Forskningsrådet.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  1 av 10 mottar uføretrygd. Men bak tallet skjuler det seg svært store forskjeller.

 2. ØKONOMI

  Lavere uføreandel blant innvandrere enn hos nordmenn flest

 3. ØKONOMI

  Forskere: Nei, arbeidsmarkedet er ikke blitt mer brutalt

 4. KOMMENTAR

  Å leve med sykdom eller kroniske plager kan gi en tilleggskompetanse arbeidslivet trenger

 5. KOMMENTAR

  Det går dårligere og dårligere med dem som faller ut av videregående. Utviklingen er dramatisk.

 6. POLITIKK

  Nesten én av ti i Norge får uføretrygd – Nav tror økningen vil fortsette