Mindre effekt ventes i Norge etter lovende legemiddelfunn for korona i britisk studie

Verdens største studie på legemidler for covid-19-behandling varsler et funn som skal redusere dødeligheten for alvorlig koronasyke.

Emballasjen fra nok et legemiddel kan havne i covid-19-avfallet på norske sykehus. Her fra Lovisenberg i mai.
  • Kristian Havnes Klemetzen

– Jeg er stolt av disse britiske forskerne, sa Boris Johnson tirsdag.

Da kunne britenes statsminister endelig gi noen gode nyheter til et land i toppsjiktet for antall virusdødsfall i forhold til folketall.

– Vi er i gang med å sikre at vi har nok forsyninger, selv om det skulle komme en ny topp, sa Johnson, som møtte pressen sammen med professor Peter Horby fra Universitetet i Oxford.

Storbritannias statsminister Boris Johnson er henrykt over funnene i studien ved Oxford-universitetet. Også Verdens helseorganisasjon (WHO) ønsker nyheten velkommen.

Forskere ved Oxford-universitetet i England la tirsdag ut en pressemelding om at de har funnet et legemiddel som kunne spart 5000 covid-19-ofre, hadde det blitt brukt fra utbruddets start i Storbritannia.

Det tok bare 24 timer etter at legemiddelet ble tatt i bruk i Storbritannia før danskene fulgte etter. Sverige åpnet opp for bruken allerede tirsdag kveld, melder NTB.

Legemiddelet det er snakk om er deksametason, som ifølge studien kunne forhindret en åttendedel av landets over 40.000 koronarelaterte dødsfall. Det har ingen effekt på pasienter uten pustevansker, men skal ifølge forskerne redusere dødeligheten for dem som trenger respirator.

Arbeidet er en del av den britiske Recovery-studien, verdens største kliniske utprøving av eksisterende behandlinger mot covid-19, hvor over 11.000 pasienter er involvert.

Norge er avventende

Foreløpig er det få studier som faktisk viser effekt, understreket fagdirektør Svein Lie fra Helsedirektoratet på onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Dette var en melding som kom i går, og som ikke bygger på en fullstendig gjennomført studie. Men vi skal følge veldig tett på, slik at vi får tidlig og god dokumentasjon, sa Lie onsdag ifølge NTB.

Kan endre standardbehandlingen

Administrerende direktør John-Arne Røttingen i Norges forskningsråd. Bildet er tatt da Norge ble en del av Solidarity-studien til WHO i mars.

Administrerende direktør John-Arne Røttingen i Norges forskningsråd karakteriserer pressemeldingen som «en gladnyhet».

– Dette vil nok få følger for hva som blir vurdert som beste standardbehandling, altså den beste behandlingen gitt kunnskapen vi har for pasienter med covid-19, sier Røttingen.

Han gleder seg til rapporten slippes.

– Da kan vi se bak hovedtallene for å vurdere om dette skal få konsekvenser. Det er det første resultatet fra de store studiene som indikerer at vi har et legemiddel som reduserer dødelighet, attpåtil med et legemiddel som er velkjent og billig.

Norske liv kunne vært spart

Norske koronaforhold skiller seg markant fra de på den andre siden av Nordsjøen. Men Røttingen tror også at noen av Norges i underkant av 250 covid-19-ofre kunne vært i live, hadde man hatt denne kunnskapen da Norges første smittetilfelle ble rapportert 26. februar.

– De har beregnet at for hver åttende pasient som er på respirator, så redder man ett liv. De tallene er nok ikke de samme for Norge, fordi vi generelt har høyere overlevelse i vår pasientgruppe, sier John-Arne Røttingen.

Han tror den høyere dødeligheten skyldes både en litt eldre pasientgruppe, og at det er en indikasjon på at britiske sykehus har hatt et større trykk i disse månedene.

– Men for noen få pasienter kunne dette fått konsekvenser, kanskje for én av femti norske pasienter på intensivavdeling, sier direktøren i Norges forskningsråd.

Det tilsvarer med andre ord rundt fem norske ofre for covid-19.

God norsk forsyning

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk.

Ifølge BBC innførte Storbritannia allerede i april eksportforbud for deksametason. Helseminister Matt Hancock sier regjeringen begynte å bygge opp et lager av medisinen etter å ha sett de første tegnene som tydet på at den var effektiv, for tre måneder siden.

I Norge er ikke situasjonen like prekær, ifølge Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

– Vi har god forsyning med deksametason i Norge. Men vi innførte allerede tirsdag såkalt meldeplikt, som gjør at legemiddelgrossister ikke kan selge deksametason ut av Norge uten at det er godkjent av Legemiddelverket.

Det blir også innført rasjonering.

– Da kan bare pasienter som får deksametason på blå resept og helseinstitusjoner få deksametason på apoteket. Dette gjør vi for å hindre hamstring. Hamstring kan føre til at pasienter som bruker deksametason fast, ofte for alvorlige sykdommer, ikke får denne medisinen, forteller medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk.

Får følger for norsk forskning

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus: – Dette er en stor nyhet, og jeg gratulerer den britiske regjering, universitetet i Oxford og de mange sykehus og pasienter i Storbritannia som på hver sin måte har bidratt til det livreddende forskningsresultatet.

Norge fikk tidlig et stort ansvar da verdens nest største kliniske utprøving av eksisterende behandlinger ble satt i gang av WHO i mars. De siste ukene har vi imidlertid hatt så få innlagte pasienter med viruset at studiene «går på krabbegir», for å sitere direktøren i Norges forskningsråd.

– Vi vil sannsynligvis gjøre en endring i studien, for dem som har behov for oksygen eller respirasjonsstøtte. Den vurderingen vil først skje når vi har sett hele rapporten. Og så vil vi fortsette studien for å se om de andre legemidlene har en effekt. Dette vil da også få en effekt for studien i Norge, sier John-Arne Røttingen.