Nesten 1200 statlige jobber ut av Oslo under Solberg

Regjeringen har vedtatt å etablere eller flytte totalt 1172 statlige arbeidsplasser ut av Oslo-regionen siden 2013.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) kan skryte av at nesten 1200 statlige arbeidsplasser er flyttet ut av eller etablert utenfor Oslo arbeidsmarkedsregion under denne regjeringen.

Næringsminister Monica Mæland (H) viser til at statlige jobber er høykompetansearbeidsplasser.

– Vettet er jevnt fordelt her i landet, og det er ingen grunn til å konsentrere de statlige arbeidsplassene i Oslo. Nå ser vi at det blir færre ansatte i departementer og direktorater i Oslo, samtidig som vi flytter statlige arbeidsplasser ut av Oslo, sier hun til NTB.

Statsråden minner om at Vegdirektoratet nå etablerer 270 arbeidsplasser rundt om i landet.

– Med den utflyttingen vil regjeringen ha flyttet dobbelt så mange statlige arbeidsplasser ut av Oslos arbeidsmarkedsregion som de rødgrønne, og vi vil fortsette arbeidet de neste årene, sier Mæland.

Les også

Sjekk din bransje: Disse egenskapene vil sjefene ha nå

Spres rundt

På Kommunal- og moderniseringsdepartementets liste skiller, foruten Vegdirektoratet, noen større omstruktureringer seg ut:

* 100 jobber flyttes til Bergen i forbindelse med etablering av Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

* 70 nyetablerte jobber i Kristiansund, blant annet politiets lønns- og regnskapssenter.

* 64 nyetablerte arbeidsplasser i Kristiansand gjennom selskapet Nye Veier.

* 58 nyetablerte jobber på Tynset i forbindelse med oppbyggingen av Norsk helsearkiv.

Også Førde, Steinkjer, Stavanger og Hamar har fått titalls nye statlige arbeidsplasser som følge av nyetableringer eller utflytting siden maktskiftet i 2013.

Les også

Svak økning i arbeidsledigheten

Slår de rødgrønne

Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementets tall flyttet de rødgrønne partiene ut eller nyetablerte omkring 240 arbeidsplasser utenfor Oslo i perioden 2009 til 2013.

I de fire foregående årene ble det flyttet ut og nyetablert rundt 1127 statlige arbeids­plasser utenfor Oslo.

Av dette var imidlertid 810 flyttinger innenfor Oslos arbeidsmarkeds­region, nemlig 770 arbeidsplasser fra Veterinær­instituttet og Veterinærhøyskolen i Oslo til Ås og 40 arbeidsplasser i Kriminalomsorgens sentralforvaltning til Lillestrøm.

Les også

Venstreside-politikere oppfordrer til Foodora-boikott inntil streiken er over

«Ikke konkurranse om tall»

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad vil på direkte spørsmål ikke svare på hvor mange statlige arbeidsplasser partiet ser for seg å flytte ut hvis de får regjeringsmakt i 2021.

– Vi har ikke tenkt å melde oss på i noen konkurranse om tall. Vi mener hele denne utviklingen med at statlige etater, direktorater og styrer på egen hånd får sitte å vedta sentralisering av arbeidsplasser uten at noen tar et helhetlig politisk ansvar, må stoppes, sier hun til NTB.

Arnstad viser også til at utflyttingen i Statens vegvesen motsvares av at den resterende delen av etaten nå «antagelig blir divisjonert og sentralisert».

– Regjeringens statistikk er derfor ikke særlig imponerende, mener Arnstad.

Sp-toppen viser for øvrig til Nationens omfattende kartlegging av utviklingen på området.

Avisens tall viser at det fra 2016 til 2018 ble kuttet statlige stillinger i 237 kommuner, og at totalt 400 enheter i kommunene er vedtatt nedlagt, blant annet innen Nav og politiet. Mange statlige jobber er også blitt gjort private.