Breivik er ikke overrasket over påstått brev fra «celle to»

Anders Behring Breivik fikk i ettermiddag lest opp trusselbrevet som hevdes å være sendt fra «celle to» i det påståtte Knights Templar-nettverket Breivik hevdet han var den del av.

Anders Behring Breivik og forsvarer Vibeke Hein Bæra under rettssaken.

Forsvarer Vibeke Hein Bæra besøkte Breivik i fengselet i Skien i dag. Her leste hun opp brevet, som Breivik først fikk høre om på nyhetene mandag.

— Vet Breivik hvem som sendte brevet?

— Det vil han ikke si noe om, sier Hein Bæra til Aftenposten.no

- Er det Breivik selv om på noen måte står bak brevet?

- Det vet jeg ingenting om, det var ikke noe tema. Han sier at han ikke er overrasket over brevet eller innholdet i det.

— Han sier også at det blir politiets oppgave å finne ut om det er ekte og hvem som eventuelt har sendt det, det vil ikke han bidra til, sier forsvareren.

- Kan ha betydning

En person som påstår han er Anders Behring Breiviks nestkommanderende i Knights Templar sendte brevet med e-post til flere aviser og politikere mandag.

Avsenderen av brevet gjentar mange av argumentene Breivik kom med i sin forsvarstale under rettssaken.

Vedkommende sier brevet er en «advarsel til alle som ønsker å kneble oss», og omtaler et «vi» som ikke kan stoppes. Det er listet opp syv «ønsker og utfordringer» som i stor grad samsvarer med kravene Breivik har fremsatt.

Les også

PST etterforsker epost fra påstått nestkommanderende i Breiviks angivelige nettverk

Etter en lang og grundig etterforskning mener politiet at Knights Templar-nettverket, som Breivik hedver han er en del av, ikke eksisterer.

Forsvarer Hein Bæra påpeker nå at brevet kan underbygge det Breivik hele tiden har hevdet, at Knights Templar-nettverket finnes.

— I så måte kan brevet ha en betydning, dersom det er ekte. Men det vet vi foreløpig ikke. Tiden får vise om det er ekte, og hvilken betydning det får dersom vi får en ankerunde, sier Hein Bæra.

Domsavsigelsen i 22. juli-saken er fredag 24. august. Hein Bæra sier hennes klient forventer å bli dømt tilregnelig. Han fastholder at han vil anke dommen dersom han blir dømt utilregnelig.

- Det han uttrykker nå, er at han ikke vil kunne leve med en dom på utilregnelighet, sier Hein Bæra.

- Velkjente tanker

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforsker nå e-posten. Sikkerhetstjenesten etterforsker brudd på straffelovens paragraf 147c, som gjelder oppfordring til terror, skriver NTB. PST vil ikke si noe om hva slags oppfordringer det dreier seg om, eller om det er fremsatt konkrete trusler.

Eksperter på terror og ytre høyre tviler sterkt på at trusselbrevet fra personen som hevder å være nestkommanderende i Knights Templar, er ekte.

— Dette er velkjente og lett tilgjengelige tanker, sier terrorforsker og førsteamanuensis Jan Oskar Engene til Aftenposten.no.

- Det såkalte manifestet er der ute, rettssaken har vært fyldig dekket, og tematikken og symbolikken i Breiviks ideologi er kjent. Så det er ikke vanskelig for noen å utforme noe som kan se ut som det er i tråd med det Breivik står for, sier Engene.

Les også

Breivik-tilhengere samles på nettside

— Breivik har ønsket å etterlate et inntrykk av at en slik organisasjon finnes. Det kan være mange motivasjoner for at noen komponerer et slikt brev, det kan være alt fra en dårlig spøk til at det er folk som er meningsfeller av Breivik som har skrevet det. Men jeg ser ikke tegn på at denne organisasjonen og det terrornettverket Breivik hevder han er en del av, faktisk eksisterer. Forhåpentlig finner politiet ut hvem som sendte dette brevet, og hva som var motivasjonen, sier Engene.

Terroreksperter tviler

Også frilansjournalist og forfatter Øyvind Strømmen, som har inngående kjennskap til nettverk og ideologi blant grupperinger på ytre høyre fløy, tviler på at brevet fra den påståtte celle to er ekte.

— Det mest sannsynlige er at dette er skrevet av en person som ikke har noe med Breivik å gjøre, men som kan dele hans oppfatninger. På meg virker det ikke sannsynlig at det skal eksistere et slikt nettverk som Breivik har beskrevet. Innholdet rimer også ganske dårlig med de beskrivelsene som Breivik selv har gitt av sitt påståtte nettverk i Norge, sier Strømmen til NTB.