Gokstadskipet slår sprekker og må støttes opp for å unngå kollaps

Det står om noen få millimeter når vikingarven skal reddes. Det siste året har Gokstadskipet fått seks nye støtter. Uten dem kunne skipet kollapset.

Prosjektkoordinator David Hauer har med bekymring registrert bevegelsene i Gokstadskipet. Nå er flere støtter montert i baugen og akterenden for å unngå at skipet kollapser.

Gokstadskipet har stått på egen kjøl på Vikingskipshuset på Bygdøy siden 1932. Skipet har holdt seg selv oppe ved hjelp av 12 støtter. Det har vist seg ikke å være nok. Flere sprekker er avdekket.

– Når tusen år gamle skipsplanker begynner å sige, er situasjonen meget alvorlig. Et så gammelt treverk har ikke samme fleksibilitet som moderne tre og kan dermed kollapse fullstendig – raskt og uten forvarsel, forklarer direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum, som Vikingskipshuset er en del av.

Mangelen på stabilitet er spesielt stor i stevnene, bordene som danner forre og aktre avslutning på skroget. Her har Gokstadskipet aldri blitt støttet opp før nå. I fjor kom det på plass tre støtter i baugen. Etter påske ble akterenden støttet opp.

– Måten vi tidligere har støttet opp skipene på, har vært altfor mangelfulle for å kunne ivareta skipene over tid, erkjenner prosjektkoordinator David Hauer ved Kulturhistorisk museum.

Les også

Kunsten å flytte et vikingskip

Sprekkene i Gokstadskipet er godt synlige. Bevegelsene kan i tillegg dokumenteres av målinger som er gjort.

Har beveget seg opp mot bruddgrensen

Utviklingen er ikke bare registrert av det blotte øye. Avansert teknologi har gjort det mulig å følge med på bevegelsene til Gokstadskipet. Disse målingene har avslørt store vertikale, men også horisontale bevegelser.

– Det er få millimeter det er snakk om, men det er så store bevegelser at det oppstår sprekker. Da er vi over grensen for hva skipet tåler. Derfor har det vært nødvendig å få gjort noe med dette raskt, forteller Hauer.

Museet har de siste årene utviklet en egen måleteknologi, som viser hvordan skipene beveger seg både gjennom et døgn og over lengre tid. Vibrasjoner og klima er de faktorene som påvirker bevegelsene mest.

– En bevegelse på én millimeter kan resultere i et brudd hvis man allerede er langt opp mot bruddgrensen, påpeker Hauer.

Det er en kostbar og tidkrevende prosess å utvikle nye støttesystemer til vikingskipene. Ifølge Kulturhistorisk museum vil det ikke bli frigjort midler til dette arbeidet før det blir bevilget penger til det nye museumsbygget.
Det er ikke tilfeldig hvor støttene nå er blitt plassert. – Vi må vite hva vi gjør slik at vi ikke introduserer nye problemer, understreker prosjektkoordinator David Hauer. Hver av de nye støttene har derfor sensorer som måler trykket på støtten.

Mener permanent sikring krever nytt bygg

Det som nå er blitt gjort med Gokstadskipet, beskrives som en nødløsning. Ifølge Kulturhistorisk museum må dagens sikring og støttestruktur endres radikalt for å bevare skipene på sikt.

Direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum er bekymret over bevegelsene som registreres i skroget til Gokstadskipet.

– Denne typen tiltak løser ikke problemene med oppstøttingen av skipene fordi vi ikke kan kontrollere trykkfordelingen i skroget. Det er derfor fare for at vi kun flytter på problemene i stedet for å løse dem, sier direktør Håkon Glørstad.

Han mener et nytt bygg er avgjørende for en permanent sikring av skipene. Dette vil etter Glørstads mening sikre jevnt inneklima og vibrasjonssikring mot blant annet jordskjelv.

– I dagens bygg greier vi ikke å utvikle støttesystemer som sikrer en forsvarlig avlastning av hele skipsskroget. Til det er underlaget feil bygd og plassen rundt for trang.

Regjeringen har bevilget prosjektmidler til et nytt bygg, men foreløpig er ikke bevilgningen til selve bygget kommet på plass. Et nybygg kan derfor tidligst stå ferdig i 2025.

Stortingsrepresentant Nina Sandberg (Ap) tok før påske opp saken i et skriftlig spørsmål til forskningsminister Iselin Nybø (V). Svaret ga ikke noe konkret løfte om når byggingen kan starte.

– Tiden betyr alt i denne saken, men det er langt fra løfter til handling. Vi frykter derfor at regjeringen fortsatt gambler med vikingskipenes fremtid, uttaler Sandberg.