Norge

PST visste ikke hva PST gjorde

Resultatet var kaos og uklare linjer i de hemmelige tjenester. I dag må de møte i Stortinget.

FS00012334.jpg Foto: SCANPIX NORWAY/Reuters

 • Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

Forklaringene fra PST-ansatte til 22. juli-kommisjonen kaster et dystert lys over tilstanden i PST da de hemmelige tjenestene i Norge ble satt på sin største utfordring noensinne.

Kl. 15.45, 22. juli. 15 minutter etter at Regjeringskvartalet ble sprengt opprettet PST en etterforskningsgruppe.

En time og 15 minutter senere — kl. 17.00- opprettet PST-sjef Janne Kristiansen en krisestab.

Les også

Janne Kristiansen: - PST preges av redsel for kritikk

Krisestab vet ikke at etterforskningsstab er i arbeid. PST-sjefen selv tror etterforskningsgruppen er en del av operativ stab.

Den ene vet ikke hva den andre gjør.

Dette kommer frem i forklaringene som flere ledende PST-ansatte har gitt 22. juli-kommisjonen.

I dag må blant annet tidligere PST-sjef Janne Kristiansen svare på kritiske spørsmål fra Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité.

- Skapte forvirring

«I ettertid ser hun at det oppstod en situasjon som skapte forvirring», sier tidligere PST-sjef Janne Kristiansen om situasjonen i PST i sin 22. juli-forklaring, og betegner det som «noen uklarheter i stabsoppsettet».

«Hun har forstått i ettertid at etterforskningskoet satt på informasjon som ikke ble formidlet til staben, og at det har fremkommet kritiske merknader til dette i PSTs egenevaluering».

Les også

PST tar selvkritikk i sin 22. juli-rapport

Ifølge Kristiansen er imidlertid kritikken overdrevet.

«Hun legger til at noe av grunnen til misnøyen som ble uttrykt i egenevalueringen var at mange var misfornøyd med ikke å ha blitt kalt inn fra ferie og fått tilstrekkelig informasjon.»

Fikk følger

Samtidig hadde PST for lite mennesker på vakt, slik at en rekke livsviktige oppgaver ikke ble utført.

Trusselvurderinger kom sent frem. PSTs første vurdering kom 21.30, og var dessuten mangelfull.

For eksempel omtalte PST Behring Breviks påståtte terrororganisasjon Knights Templar som «Nights Templar.»

For å gjøre forvirringen enda større, utplassert både etterforskningsenheten og staben egne liaisoner hos Oslo-politiet.

Et annet problem var at en rekke sentrale politikere som sto på Behring Breiviks hatliste, ikke fikk noen som helst beskyttelse de første dagene etter 22. juli. Dette gjaldt blant annet Gro Harlem Brundtland, som var hans hovedmål da han dro til Utøya.

Spørsmål om ressurser

I dag avholder Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité den andre av i alt fem høringer om 22. juli-rettssaken. Tidligere statsminister og justisminister, Forsvaret og PST må svare for seg.

Komitéleder Anders Anundsen tror PSTs ressurssituasjon vil bli et tema for kontrollhøringen. I Stortingets 22. juli-komité foreslo Frp at det skulle opprettes en egen sikkerhetskomité på Stortinget som kunne få mer innsyn i PSTs arbeid.

— Vi opplever det som en utfordring at vi vet lite om ressursbehovet til PST i forhold til det som blir bevilget. Tidligere PST-sjef Janne Kristiansen hevder hun har meldt i fra behov, men at ressursene ikke fulgte etter, sier Anundsen.

Han mener også det vil være et spørsmål om hvorfor PST var sene med å komme med en ny trusselvurdering 22. juli i fjor.

Per-Kristian Foss (Høyre) sier han ser frem til høringen med PST.

— For første gang kan de kanskje snakke fritt om de store ressursproblemene de har. Jeg har en forhåpning om at de vil snakke fritt siden vi snakker om noe som har vært, det er ikke et spørsmål om rikes sikkerhet men om forholdet til Justisdepartementet på den tiden, sier Foss og legger til:

— Det er en kjent sak at PST hadde store kapasitetsproblemer. To avgåtte PST-ledere snakker nok friere om dette enn sittende, sier han.

Les også

Spesialenheten henlegger saken mot Janne Kristiansen

Kristiansen gikk etter stortingshøring

Sist Janne Kristiansen møtte til stortingshøring endte det med at hun trakk seg fra jobben som PST-sjef:

I januar i år avholdt 22. juli-komiteen på Stortinget høring om 22. juli. Daværende PST-sjef Kristiansen var invitert, og forklarte seg om PSTs arbeid. På spørsmål fra SVs Akhtar Chaudhry om norsk etterretning i Pakistan, snublet Kristiansen og røpet norske etterretningshemmeligheter. Tabben førte til at Kristiansen trakk seg samme kveld.

Selv om PST allerede svart i en stortingshøring, og at kontrollkomiteen har fått 22. juli-kommisjonens intervju med blant annet Kristiansen, tror saksordfører Geir Jørgen Bekkevold (KrF) at det kan komme ny informasjon:

— En del opplysninger har kommet frem i intervjuene med 22. juli-kommisjonen, men det er flere ting vi må borre i, jeg håper vi får frem ting i høringen som ikke tidligere har blitt belyst, sier Bekkevold.

Les også

VG-journalist gjorde Faremo oppmerksom på PST-tabben

Han vil ikke gå ut med hva han vil gå etter i høringen, men også Bekkevold stiller spørsmål ved PSTs ressurssituasjon.

— Hvilke ressurser har PST til å drive etterretning, og til å være fremoverlent. Det er nå et fokus på soloterrorisme, hva har de lært? sier Bekkevold.

- Høre om Stoltenberg har rett

Også tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og tidligere justisminister Odd Einar Dørum skal møte i høringen.

— Jeg synes det er interessant å høre hva de har å si om hvor langt frem i bevisstheten sikkerhet og beredskapsspørsmål har vært over tid, sier Bekkevold.

Foss var finansminister og satt i regjering sammen med Bondevik og Dørum.

— Det blir interessant å se om Bondevik er enig i Stoltenbergs fremstilling av at dette er et kulturproblem: Bondevik startet tross at sikkerhetsprosjektet i Regjeringskvartalet i 2003, mens Stoltenberg har brukt mange år på å fullføre det, sier Foss.

Også Forsvaret skal forklare seg for Stortinget. Anundsen og Foss er interesserte i å høre om samarbeidet mellom politi og forsvar har bedret seg siden 22. juli i fjor.

 1. Les også

  Storebror har fått nye øyne på nettet

 2. Les også

  Frykter at PST skaper flere radikale muslimer

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Ut av Regjeringen med Riksrevisjonen på nakken

 2. POLITIKK

  Statsministeren og NATOs generalsekretær må møte i terrorhøring

 3. NORGE

  Politiet og Forsvaret ikke i stand til å sikre bygg og objekter i en trusselsituasjon

 4. NORGE

  Stikktittel: Ikke et spadetak er tatt for politiets nye beredskapssenter fem år etter 22. juli-terroren: - Bør være nær målstreken i løpet av 2020

 5. POLITIKK

  Anundsen - Frp-kronprinsen som forsvant

 6. KOMMENTAR

  Riksrevisjonen finner en regjering som ikke gjør jobben sin. Slikt kan det sies mye om snart syv år etter den nattsvarte fredagen.