Norge

Fant over 300 falske personer i skattelistene

De siste to årene har Skatteetaten oppdaget 3-400 personer med falsk identitet. Men dette er bare toppen av isfjellet.

Falskt eller ekte? Passet til venstre er ekte - det til høyre er falskt. Men med mindre du er trent og har tilgang til utstyr, kan det være vanskelig å avsløre falske ID-dokumenter. I løpet av to år har Skatteetaten avslørt 3-400 falske personer i skatteetaten - men det er bare toppen av isfjellet.
  • Per Anders Johansen
    Per Anders Johansen
    Aftenpostens Moskva-korrespondent

— Bruk av falsk ID har vært et økende problem og kan ha alvorlige konsekvenser for samfunnet, sier underdirektør Harald Hammer i Skattedirektoratet.

Aftenposten skriver i dag om det økende problemet med falsk identitet:

Les også

Så lett er det å få falsk identitet i Norge

Mange asylsøkere uten sikre ID-papirer, har skapt et stort ID-problem som norske myndigheter sliter med å løse.

I dag legger Nasjonalt ID-senter frem en rapport som foreslår flere tiltak.

Les rapporten her:

Skjerper kontrollen

Det siste året har Skatteetaten skjerpet ID-kontrollen, særlig med de 1,2 millioner utlendingene som får D-nummer og fødselsnummer.

Fra 1. februar 2012 er det kun 41 skattekontor som skal utføre identitetskontroll og utstede D-nummer, og her er skatteetatens folk fått opplæring og spesialutstyr.

— Med bakgrunn i den økende bruken av forfalskede identitetsdokumenter og fiktive identiteter både i Norge og på verdensbasis de siste årene har Skatteetaten strammet inn praksis rundt ID-kontroll, sier Hammer på epost - via kommunikasjonsstaben i Skattedirektoratet.

Ingen oversikt

Selv om både skattemyndigheter, Nav og utlendingsmyndighetene mener dette er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem, er det ingen som har oversikt over omfanget.

Les også

Har slettet 70 falske barn i Folkeregisteret

Men Skatteetatens anslag går ut på at de har oppdaget minst 300 «falske identiteter» i løpet av 2011 og 2012.

— Folkeregisterets kvalitet er viktig og konsekvensene av feil i folkeregisteret er store for mange offentlige etater som benytter seg av opplysningene i sitt arbeid, sier Hammer.

Her er hullene

Hovedproblemet er, ifølge Nasjonalt ID-senteret, at utlendingsmyndighetene mangler både kunnskap, verktøy og lovregler for å bruke biometri som fingeravtrykk og foto. Dette til tross for at dette er den sikreste måten å fastslå sikker identitet.

Resultatet er at utlendinger kan bli registrert med flere identiteter av norske myndigheter – uten at det oppdages.

  • En metode er å søke visum i Norge med én identitet og deretter få utdelt oppholdskort av norske myndigheter i et helt annet navn.
  • En utlending kan også få avslag på visum under én identitet og oppholdstillatelse i Norge under en annen identitet.
  • I flere tilfeller har folk søkt, fått tillatelse, og så latt en annen reise til Norge.
  • Svak kontroll gjør at flere også kan oppholde seg i Norge på samme identitet.
  • Systemet vi har i dag, åpner for at utlendinger relativt enkelt kan operere med flere identiteter, sier leder for Nasjonalt ID-senter Arne Isak Tveitan.

— Vi er veldig bekymret for utfordringene vi står overfor når det gjelder falsk identitet, sier statssekretær i Justisdepartementet Pål K. Lønseth (Ap).