Norge

3689 kontakter mellom Øygard og jenta på tre måneder

Rune Øygard og jenta var i kontakt med hverandre via mobiltelefon 3689 ganger på tre måneder, viser Kripos nye undersøkelser av mobiltelefonene.

Politioverbetjent Bjørn Bjørnstad orienterer lagmannsretten med undersøkelsene som er gjort av i alt 10 mobiltelefoner i Øygard-saken, mens forsvarerne Martin Eiebakke og Mette Yvonne Larsen leter frem riktige saksdokumenter. Håkon Letvik

 • Håkon Letvik

Politiets nye undersøkelse viser svært hyppig kontakt mellom Rune Øygard og jenta i de tre siste månedene før saken ble anmeldt av jentas mor, søndag 18. september 2011.

Politioverbetjent Bjørn Bjørnstad ved Lillehammer politistasjon redegjør nå for Eidsivating lagmannsrett om hvor omfattende telefonkontakten mellom Øygrad og jenta var i den siste perioden før anmeldelsen.

Politioverbetjenten redegjorde for hva slags informasjon politiet kan få fra telefonselskapene når det gjelder hvor mobiltelefonen har vært og hva slags kontakt det har vært til og fra mobiltelefonene. Gjennom basestasjonene kan politiet se hvor de ulike telefonene har vært på ulike tidspunkter.

Oversikten som politiet viste for lagmannsretten viste denne kontakten fra Rune Øygard til jentas telefon de siste tre månedene før anmeldelsen:

Øygard sendte 1525 sms-er på tre måneder

 • 103 innkommende samtaler
 • 456 utgående samtaler
 • 3272 sms. 1747 av disse fikk han fra jenta, mens han selv sendte 1525
 • 26 bilder ble sendt fra Øygard til jenta
 • 12 bilder kom til Øygard fra jenta

Ni overnattinger

Oversikten som politiet fikk fra Telenor viser også at jenta og Øygard ni ganger var på ulike utflukter sammen, enten på hytta i Måløy, på ekteparets andre hytte på Maurvangen, på hotell i Oslo og Larvik og på en seter som tilhører Øygards bror.

Ifølge trafikkdataene politiet har innhentet, har jenta overnattet seks ganger hos Rune og Reidun Øygard i den tremånedersperioden dataene omfatter. Politiet har sett at den telefonen jenta disponerte var registrert hos Telenors basestasjon i Vågå både sent om kvelden og tidlig om morgenen.

Oversikten viser også kontakten til og fra de telefonene jenta disponerte. Tallene avviker fra tallene for Øygards telefon, fordi oversikten omfatter et litt lengre tidsrom:

 • 488 innkommende samtaler
 • 115 utgående samtaler
 • 3584 sms. 1750 fra Øygard, 1934 sendt til Øygard
 • 12 bilder fra Øygard
 • 28 bilder sendt til Øygard

Mindre kontakt med Reidun

Jentas kontakt med Reidun Øygard var betydelig mindre i denne tremånedersperioden:

 • 15 utgående, 9 sms, 4 mms og 2 tale
 • 17 innkommende, derav 12 sms, 2 mms og 3 taler
  Senere i dag vil senioringeniør Olav Tolo fra Kripos sammen med politioverbetjent Bjørnstad redegjøre for nye sms-er som er funnet på i alt ti mobiltelefoner, som er undersøkt med nye metoder siden rettssaken i Sør-Gudbrandsdal tingrett i fjor.
 1. Les også

  Nye tekstmeldinger legges frem nå

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Svaret på hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen, kan ligge i denne boksen

 2. NORGE

  Kona ringte Anne-Elisabeth Hagen etter at hun forsvant. Da var telefonen skrudd på.

 3. NORGE

  Kraftig vekst i politiets rapportering om bruk av falske basestasjoner

 4. NORGE

  I flere år holdt politiet det hemmelig. Nå er antall varsler om bruk av falske basestasjoner i kraftig vekst.

 5. NORGE

  Politiet avlyttet 1152 telefoner i fjor

 6. NORGE

  Slik sendte elektroniske spor heroinsmugleren i fengsel